Инструкция по эксплуатации для Assistant AP-102

Инструкция для Assistant AP-102

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 36 страниц
Размер - 18 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА

ПЛ А НШ ЕТНИ Й

 

К ОМП

ЮТЕР

МОДЕЛЬ

 AP-102

УКР

РУС

ENG

РУС

Предыдущая страница

Оглавление инструкции

 • Страница 1 из 37

  ПЛ А НШ ЕТ НИ Й К ОМП ’ Ю Т ЕР МОДЕЛЬ AP-102 УКР РУС ENG РУС КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА

 • Страница 2 из 37

 • Страница 3 из 37

  ВАШ УСПЕХ - НАША ТУРБОТА! ЗМІСТ СОДЕРЖАНИЕ Запобіжні заходи ................................................................................................ 2 Складові частини та керування ........................................................................ 3 Комплектація

 • Страница 4 из 37

  ВАШ УСПІХ - НАША ТУРБОТА! ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ Батарея • Заряджайте батарею тільки при температурі від 0° до +35° С. • Не заряджайте пристрій, якщо батарея пошкоджена або протекла. Під час роботи • Не піддавайте пристрій перепадам температури, вологості або вібрації. • Не використовуйте і не зберігайте

 • Страница 5 из 37

  ВАШ УСПІХ - НАША ТУРБОТА! СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ ТА КЕРУВАННЯ 2 3 4 5 1 6 1. Кнопка [POWER] – натисніть та утримуйте, щоб ввімкнути або вимкнути пристрій; натисніть коротко, щоб заблокувати або розблокувати пристрій 2. Кнопка [MENU] – виклик додаткових опцій деяких додатків 3. Кнопка [Volume - ] та

 • Страница 6 из 37

  ВАШ УСПІХ - НАША ТУРБОТА! ВМИКАННЯ ТА ВИМИКАННЯ ПЛАНШЕТНОГО ПК Для ввімкнення планшетного комп'ютера натисніть і утримуйте кнопку живлення [Power], що розташована зліва, протягом деякого часу. Ви побачите домашню сторінку. Натисніть і перетягніть слайдер , щоб розблокувати пристрій. Щоб виключити

 • Страница 7 из 37

  ВАШ УСПІХ - НАША ТУРБОТА! Поради по продовженню автономної роботи батареї: 1. Нова батарея буде працювати найкраще після 2-3 разів повної зарядки та розрядки. 2. Потокові аудіо й відео додатки витрачають великий заряд батареї. 3. Відключення бездротового позиціювання мережі дозволить продовжити

 • Страница 8 из 37

  ВАШ УСПІХ - НАША ТУРБОТА! УСТАНОВКА КАРТИ ПАМ’ЯТІ Вставте карту таким чином, щоб контактний штифт дивився вниз. Злегка натисніть на карту пам'яті. Ви почуєте клацання - це буде означати, що карта зафіксована в пристрої. Ви можете пошкодити пристрій і карту,якщо вставите її неправильно. Щоб витягти

 • Страница 9 из 37

  ВАШ УСПІХ - НАША ТУРБОТА! Додавання ярликів на робочий стіл Натисніть і утримуйте іконку, яку хочете перемістити, протягом 2 с, доки вона не стане активною для переміщення, і перетягніть її на будь-яку панель, що є на дисплеї. Видалення ярликів з робочого стола Натисніть й утримуйте значок, що

 • Страница 10 из 37

  ВАШ УСПІХ - НАША ТУРБОТА! УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ Пристрій не відповідає або не вмикається • Перезавантажте пристрій - для цього натисніть й утримуйте кнопку вмикання, або кнопку [RESET]. Якщо пристрій справний, він перезавантажиться. • Причина може бути в тому, що батарея повністю розряджена.

 • Страница 11 из 37

  ВАШ УСПІХ - НАША ТУРБОТА! ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Екран: 9.7“ ємнісний TFT екран, multi-touch 10 точок, 1024x768, IPS Операційна система: Android 4.0 Процесор: Rockchip 3066, ARM Cortex A9 dual-core, 1.6 ГГц Пам'ять: • Оперативна пам'ять: DDR3 1 GB • Підтримка карт пам'яті MicroSD до 32 GB •

 • Страница 12 из 37

  ВАШ УСПІХ - НАША ТУРБОТА! ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЕРТИФІКАЦІЇ Дане обладнання було перевірено і визнано відповідним обмеженням для цифрових пристроїв класу В, відповідно до частини 15 пр. ФКЗ. Ці обмеження розроблені для забезпечення розумного захисту від шкідливих перешкод стаціонарних установок. Дане

 • Страница 13 из 37

  ПЛ А Н Ш ЕТ НЫЙ К ОМПЬЮТЕР МОДЕЛЬ AP-102 УКР РУС РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

 • Страница 14 из 37

  ВАШ УСПЕХ - НАША ЗАБОТА! СОДЕРЖАНИЕ Меры предосторожности ................................................................................... 2 Составные части и управление ........................................................................ 3 Комплектация

 • Страница 15 из 37

  ВАШ УСПЕХ - НАША ЗАБОТА! МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ Батарея • Заряжайте батарею только при температуре от 0 до +35 градусов Цельсия. • Не заряжайте устройство, если батарея повреждена или протекла. Во время работы • Не подвергайте устройство перепадам температуры, влажности, вибрации. • Не используйте и

 • Страница 16 из 37

  ВАШ УСПЕХ - НАША ЗАБОТА! СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ КЕРУВАННЯ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ИТА УПРАВЛЕНИЕ 2 3 4 5 1 6 1. Кнопка [POWER] – нажмите и удерживайте, чтобы включить или выключить устройство; нажмите коротко, чтобы заблокировать или разблокировать. 2. Кнопка [MENU] – вызов дополнительных опций некоторых

 • Страница 17 из 37

  ВАШ УСПЕХ - НАША ЗАБОТА! ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПЛАНШЕТНОГО ПК Для включения планшетного компьютера нажмите и удерживайте кнопку питания [Power], которая находится слева, в течение некоторого времени. Вы увидите домашнюю страницу. Нажмите и перетащите слайдер, чтобы разблокировать устройство. Чтобы

 • Страница 18 из 37

  ВАШ УСПЕХ - НАША ЗАБОТА! Советы по продлению автономной работы батареи: 1. Новая батарея будет работать лучше всего после 2-3 раз полной зарядки и разрядки. 2. Потоковые аудио и видео приложения расходуют большой заряд батареи. 3. Отключение беспроводного позиционирования сети позволит продлить

 • Страница 19 из 37

  ВАШ УСПЕХ - НАША ЗАБОТА! УСТАНОВКА КАРТЫ ПАМЯТИ Вставьте карту так, чтобы контактный штифт смотрел вниз. Слегка надавите на карту. Вы услышите щелчок – это означает, что карта зафиксирована в устройстве. Вы можете повредить устройство и карту, если Вы вставляете ее неправильно. Чтобы извлечь карту,

 • Страница 20 из 37

  ВАШ УСПЕХ - НАША ЗАБОТА! Добавление ярлыков на рабочий стол Нажмите и удерживайте иконку, которую хотите переместить, в течение 2 с, и перетащите ее на любую панель, которая есть на дисплее. Удаление ярлыков с рабочего стола Нажмите и удерживайте значок, который хотите удалить, пока он не станет

 • Страница 21 из 37

  ВАШ УСПЕХ - НАША ЗАБОТА! УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ Устройство не отвечает или не включается • Перезагрузите планшет – нажмите и удерживайте кнопку [RESET] или кнопку вклю чения. Если устройство работает, оно выключится и перезагрузится. • Причина может быть в том, что батарея полностью разражена.

 • Страница 22 из 37

  ВАШ УСПЕХ - НАША ЗАБОТА! ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА Экран: 9,7“ емкостной TFT, multi-touch 10 точек, 1024х768, IPS-технология Операционная система: Android 4.0 Процессор: Rockchip 3066, ARM Cortex A9 dual-core, 1.6 ГГц Память: • Оперативная память: DDR3 1 GB • Поддержка карт памяти

 • Страница 23 из 37

  ВАШ УСПЕХ - НАША ЗАБОТА! ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ Данное оборудование было проверено и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В, в соответствии с частью 15 пр. ФКС. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от вредных помех стационарных установок.

 • Страница 24 из 37

 • Страница 25 из 37

  TABLET PC MODEL AP-102 УКР РУС USER MANUAL

 • Страница 26 из 37

  YOUR SUCCESS IS OUR CONCERN! CONTENT Safety precautions ................................................................................................ 2 Parts and control .................................................... ............................................. 3 Packet

 • Страница 27 из 37

  YOUR SUCCESS IS OUR CONCERN! SAFETY PRECAUTIONS Battery • Charge the battery only in temperature that ranges from 0 °С to 35 °С. • Do not charge Tablet PC if the battery is found damaged or leaking. On operation • Never subject Tablet PC to extremes of light, temperature, moisture or vibration. •

 • Страница 28 из 37

  YOUR SUCCESS IS OUR CONCERN! СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ ТА КЕРУВАННЯ PARTS AND CONTROL 2 3 4 5 1 6 1. Button [POWER] – long press to turn on/off the device, short press to start or exit the sleep mode 2. Button [MENU] – press to open additional menus in some apps 3. Button [Volume - ] and [Volume + ] – press

 • Страница 29 из 37

  YOUR SUCCESS IS OUR CONCERN! POWER ON AND OFF THE TABLET PC To turn on the Tablet, press and hold the [Power] key on the left side of Tablet for a while. You will be guided to Home screen. Press and drag the slider to unlock the unit. When the Tablet is on, to shut off the Tablet, press and hold

 • Страница 30 из 37

  YOUR SUCCESS IS OUR CONCERN! Tips to extend battery life: 1 New battery will be its best condition after 2-3 full charging and discharging. 2. Streaming audio or video apps use a lot of battery life. 3. Disable wireless network positioning. 4. Switch off Wi-Fi if you’re not close to a strong Wi-Fi

 • Страница 31 из 37

  YOUR SUCCESS IS OUR CONCERN! HOME SCREEN When the device is turned on home screen apperars by default. 1 2 3 4 5 6 7 12 11 10 1, 3. Google search 2, 4. Voice search 5. Web-bookmarks 6. Desktops 7. Widgets and shortcuts 9 8 8. Status bar 9. Active apps 10. Current apps 11. Button Home 12. Button Esc

 • Страница 32 из 37

  YOUR SUCCESS IS OUR CONCERN! MANAGING GOOGLE MARKET APPLICATIONS The AP-102 is preloaded with Google Market, you can search and install apps here after login with your Google account. To install and manage applications press an ApkInstaller which is located on application menu by default. To

 • Страница 33 из 37

  YOUR SUCCESS IS OUR CONCERN! No sound from earphone • Check if volume is set to «0». • Earphone may be broken, please change to another one. Big noise • Check if there is a dust in the earphone or speaker . • Check if the file is broken. Frozen to any operation • Please use a pin to reset and then

 • Страница 34 из 37

  YOUR SUCCESS IS OUR CONCERN! LIST OF PRELOADED PROGRAMMS • Adobe Reader • Angry Birds • Animated Weather • Busuu • Chess Free • Documents to go • Drag Racing • Facebook • FBReader • Gmail • Google Docs • Jorte • Klondike • Learn English • Paper Toss • Phone tester • RealCalc • Skype • Twitter •

 • Страница 35 из 37

 • Страница 36 из 37

  TIWELL ASSISTANT LLP h t t p : / / w w w.assistant.ua Made in China

 • Страница 37 из 37

Инструкции для компьютеры Assistant