Инструкция по эксплуатации для Assistant AP-80104

Инструкция для Assistant AP-80104

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 29 страниц
Размер - 24 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

КЕРІВНИЦТВО

 

КОРИСТУВАЧА

ПЛ А НШЕ ТНИ Й

 

К ОМП

ЮТЕР

МОДЕЛЬ

 A P-80104

УКР

РУС

ENG

РУС

Предыдущая страница

Оглавление инструкции

 • Страница 1 из 30

  ПЛ А НШ Е Т НИ Й К ОМП ’ Ю Т Е Р МОДЕЛЬ A P-80104 УКР РУС ENG РУС КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА

 • Страница 2 из 30

  ВАШ УСПІХ - НАША ТУРБОТА! ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ Батарея • Заряджайте батарею тільки при температурі від 0 до +35° С. • Не заряджайте пристрій, якщо батарея пошкоджена або протекла. Під час роботи • Не піддавайте пристрій перепадам температури, вологості або вібрації. • Не використовуйте й не зберігаєте

 • Страница 3 из 30

  ВАШ УСПІХ - НАША ТУРБОТА! СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ ТА КЕРУВАННЯ 1. Кнопка гучності 2. Кнопка гучністі + 3. Кнопка меню 4. Кнопка назад – натисніть один раз, щоб перейти на рівень вверх; натисніть й утримуйте, щоб повернутися до робочого столу 5. Фронтальна камера 6. USB-порт 7. Слот для карти пам'яті 8.

 • Страница 4 из 30

  ВАШ УСПІХ - НАША ТУРБОТА! ВМИКАННЯ ТА ВИМИКАННЯ ПЛАНШЕТНОГО ПК Для ввімкнення планшетного комп'ютера натисніть і утримуйте кнопку живлення [Power], що розташована праворуч, протягом деякого часу. Ви побачите домашню сторінку. Натисніть і перетягніть слайдер вгору, щоб розблокувати пристрій. Щоб

 • Страница 5 из 30

  ВАШ УСПІХ - НАША ТУРБОТА! Поради по продовженню автономної роботи батареї: 1. Нова батарея буде працювати найкраще після 2-3 разів повної зарядки та розрядки. 2. Потокові аудіо й відео додатки витрачають великий заряд батареї. 3. Відключення бездротового позиціювання мережі дозволить продовжити

 • Страница 6 из 30

  ВАШ УСПІХ - НАША ТУРБОТА! УСТАНОВКА КАРТИ ПАМ’ЯТІ Вставте карту таким чином, щоб контактний штифт дивився вгору. Злегка натисніть на карту пам'яті. Ви почуєте клацання - це буде означати, що карта зафіксована в пристрої. Ви можете ушкодити пристрій і карту якщо вставите її неправильно. Щоб витягти

 • Страница 7 из 30

  ВАШ УСПІХ - НАША ТУРБОТА! Видалення значків з робочого стола Натисніть й утримуйте значок, що хочете видалити, поки він не стане активним для переміщення. Перетягніть іконку в кошик, який знаходиться внизу екрана, і відпустите іконку, коли вона стане червоною. Додавання віджетів до робочого столу

 • Страница 8 из 30

  ВАШ УСПІХ - НАША ТУРБОТА! УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ Пристрій не відповідає або не вмикається • Перезавантажте пристрій - для цього натисніть й утримуйте кнопку перезавантаження внизу пристрою. Якщо пристрій справний, він перезавантажиться. • Причина може бути в тому, що батарея повністю розряджена.

 • Страница 9 из 30

  ВАШ УСПІХ - НАША ТУРБОТА! ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Екран: 8“ ємнісний сенсорний TFT екран, multi- touch, 800x600 (4:3) Wi-Fi: 802.11 b/g/n Операційна система: Android 4.0 Процесор: Rockchip 2918, 1.2 ГГц, Cortex A8 Пам'ять: • Оперативна пам'ять: DDR3 1 GB • Підтримка карт пам'яті MicroSD до 32 GB •

 • Страница 10 из 30

  ВАШ УСПІХ - НАША ТУРБОТА! ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЕРТИФІКАЦІЇ Дане обладнання було перевірено і визнано відповідним обмеженням для цифрових пристроїв класу В, відповідно до частини 15 пр. ФКЗ. Ці обмеження розроблені для забезпечення розумного захисту від шкідливих перешкод стаціонарних установок. Дане

 • Страница 11 из 30

  ВАШ УСПЕХ - НАША ЗАБОТА! МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ Батарея • Заряжайте батарею только при температуре от 0 до +35 градусов Цельсия. • Не заряжайте устройство, если батарея повреждена или протекла. Во время работы • Не подвергайте устройство перепадам температуры, влажности, вибрации. • Не используйте и

 • Страница 12 из 30

  ВАШ УСПЕХ - НАША ЗАБОТА! СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ КЕРУВАННЯ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ИТА УПРАВЛЕНИЕ 1. Кнопка громкость 2. Кнопка громкость + 3. Кнопка меню 4. Кнопка назад 5. Фронтальная камера 6. USB-порт 7. Слот для карты памяти 8. Мини--USB порт 9. Разъем для наушников 10. Гнездо для подключения внешнего

 • Страница 13 из 30

  ВАШ УСПЕХ - НАША ЗАБОТА! ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПЛАНШЕТНОГО ПК Для включения планшетного компьютера нажмите и удерживайте кнопку питания [Power], которая находится справа, в течение некоторого времени. Вы увидите домашнюю страницу. Нажмите и перетащите слайдер вверх, чтобы разблокировать устройство.

 • Страница 14 из 30

  ВАШ УСПЕХ - НАША ЗАБОТА! Советы по продлению автономной работы батареи: 1. Новая батарея будет работать лучше всего после 2-3 раз полной зарядки и разрядки. 2. Потоковые аудио и видео приложения расходуют большой заряд батареи. 3. Отключение беспроводного позиционирования сети позволит продлить

 • Страница 15 из 30

  ВАШ УСПЕХ - НАША ЗАБОТА! УСТАНОВКА КАРТЫ ПАМЯТИ Вставьте карту так, чтобы контактный штифт смотрел вверх. Слегка надавите на карту. Вы услышите щелчок – это означает, что карта памяти зафиксирована в устройстве. Вы можете повредить устройство и карту памяти, если Вы вставляете ее неправильно. Чтобы

 • Страница 16 из 30

  ВАШ УСПЕХ - НАША ЗАБОТА! Удаление значков с рабочего стола Нажмите и удерживайте значок, который хотите удалить, пока он не станет активным для перемещения. Перетащите иконку в корзину, которая находится вверху экрана, и отпустите иконку, когда она станет красной. Добавление виджетов на рабочий

 • Страница 17 из 30

  ВАШ УСПЕХ - НАША ЗАБОТА! УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ Устройство не отвечает или не включается • Перезагрузите устройство – для этого нажмите и удерживайте кнопку перезагрузки. Если устройство работает, оно выключится и перезагрузится. • Причина может быть в том, что батарея полностью разражена.

 • Страница 18 из 30

  ВАШ УСПЕХ - НАША ЗАБОТА! ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА Экран: 8“ емкостный сенсорный TFT экран, multi-touch, 800х600 (4:3) Wi-Fi: 802.11 b/g/n ОC: Android 4.0 Процессор: Rockchip 2918, 1.2 ГГц, Cortex A8 • Оперативная память: DDR3 1 GB • Поддержка карт памяти MicroSD до 32 GB • Встроенная

 • Страница 19 из 30

  ВАШ УСПЕХ - НАША ЗАБОТА! ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ Данное оборудование было проверено и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В, в соответствии с частью 15 пр. ФКС. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от вредных помех стационарных установок.

 • Страница 20 из 30

  YOUR SUCCESS IS OUR CONCERN! SAFETY PRECAUTIONS Battery • Charge the battery only in temperature that ranges from 0 °С to 35 °С. • Do not charge Tablet PC if the battery is found damaged or leaking. On operation • Never subject Tablet PC to extremes of light, temperature, moisture or vibration. •

 • Страница 21 из 30

  YOUR SUCCESS IS OUR CONCERN! СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ ТА КЕРУВАННЯ PARTS AND CONTROL 1. Volume - button 2. Volume + button 3. Menu button 4. Return button – press once to return to previous screen, long press to return to home screen 5. Front camera 6. USB- host 7. DC-in jack 8. Mini--USB port 9. Earphone

 • Страница 22 из 30

  YOUR SUCCESS IS OUR CONCERN! POWER ON AND OFF THE TABLET PC To turn on your tablet, press and hold the [Power] key at the right side of your tablet for a while. You will be guided to your Home screen. Press and drag the slider up to unlock unit. When the tablet is on, to shut off your tablet, press

 • Страница 23 из 30

  YOUR SUCCESS IS OUR CONCERN! Tips on extending battery life: 1 New battery will be its best condition after 2-3 full charging and discharging 2. Streaming audio or video apps will use a lot of battery life. 3. Disable wireless network positioning. 4. Switch off Wi-Fi if you’re not close to a strong

 • Страница 24 из 30

  YOUR SUCCESS IS OUR CONCERN! HOME SCREEN When the device is turned on, it will enter into the home screen. A. Home button B. USB connection C. USB debugging D. Time display E. Wi-Fi connection F. Battery indicator G. Volume – button . H. Volume + button I. Return button J. Menu button K. Search bar

 • Страница 25 из 30

  YOUR SUCCESS IS OUR CONCERN! MANAGING GOOGLE MARKET APPLICATIONS The AP-80104 is preloaded with Google Market, you can search and install apps here after login with your Google account. To install and manage applications tap an ApkInstaller → Install which is located on application menu by default.

 • Страница 26 из 30

  YOUR SUCCESS IS OUR CONCERN! No sound from earphone • Check if volume is set to «0». • Earphone may be broken, please change another one. Big noise • Check if there is dust in the earphone or speaker. • Check if the file is broken. Frozen to any operation • Please use a pin to reset and then

 • Страница 27 из 30

  YOUR SUCCESS IS OUR CONCERN! LIST OF PRELOADED PROGRAMMS • Adobe Reader • Alcohol Permille • All Ukraine • Angry Birds • Animated Weather • Busuu • Chess Free • Documents to go • Drag Racing • Easy Tie • FBReader • Flash Player • Gmail • Google docs • Goggles • Paper Toss • Quadrant Advanced •

 • Страница 28 из 30

 • Страница 29 из 30

  TIWELL ASSISTANT LLP h t t p : / / w w w.t i w e l l . c o m Made in China

 • Страница 30 из 30

Инструкции для компьютеры Assistant