Инструкция по эксплуатации для Electrolux ENB 34953 X

Инструкция для Electrolux ENB 34953 X

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 60 страниц
Размер - 1.2 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

kasutusjuhend

lietošanas instrukcija

naudojimo instrukcija

Инструкция

 

по

эксплуатации

Külmik-sügavkülmuti

Ledusskapis ar sald

ē

tavu

Šaldytuvas-šaldiklis

Холодильник

-

морозильник

ENB38953X
ENB34953X

Предыдущая страница

Оглавление инструкции

 • Страница 1 из 61

  kasutusjuhend lietošanas instrukcija naudojimo instrukcija Инструкция по эксплуатации Külmik-sügavkülmuti Ledusskapis ar saldētavu Šaldytuvas-šaldiklis Холодильник-морозильник ENB38953X ENB34953X

 • Страница 2 из 61

  2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Tulge jagama meie mõtteid aadressil www.electrolux.com SISUKORD Ohutusinfo Esimene kasutamine Igapäevane kasutamine Vihjeid ja näpunäiteid Puhastus ja hooldus 2 7 7 9 10 Mida teha, kui... Tehnilised andmed Paigaldamine Keskkonnainfo 11 13 13 14 Jäetakse

 • Страница 3 из 61

  electrolux 3 • Seadme parameetrite muutmine või selle mis tahes viisil modifitseerimine on ohtlik. Toitejuhtme kahjustamine võib põhjustada lühiühenduse, tulekahju ja/või elektrilöögi. Hoiatus Elektriliste komponentide (toitejuhe, pistik, kompressor) asendustööd tuleb ohu vältimiseks tellida

 • Страница 4 из 61

  4 electrolux mutussüsteemis ega isolatsioonimaterjalides. Seadet ei tohi likvideerida koos muu olmeprügiga. Isolatsioonivaht sisaldab kergestisüttivaid gaase: seade tuleb utiliseerida vastavalt kohaldatavatele määrustele, mille saate oma kohalikust omavalitsusest. Vältige jahutusseadme

 • Страница 5 из 61

  electrolux 5 4. Kui ekraanile ilmub "dEMo", siis on seade demorežiimis. Vt jaotist "Mida teha, kui...". 5. Temperatuuri indikaatoritel kuvatakse määratud vaiketemperatuur. Mõne muu temperatuuri määramiseks vt jaotist "Temperatuuri reguleerimine". VÄLJA LÜLITAMINE Seadme väljalülitamiseks tehke

 • Страница 6 из 61

  6 electrolux PUHKUS-FUNKTSIOON See funktsioon võimaldab hoida külmiku suletuna ja tühjana pikal puhkuseperioodil, ilma halva lõhna tekkimiseta. Tähtis Kui puhkusefunktsioon on sees, siis peab külmikuosa olema tühi. Funktsiooni sisselülitamiseks: 1. Vajutage nuppu Mode, kuni ilmub vastav ikoon.

 • Страница 7 из 61

  electrolux 7 3. Funktsiooni Action Freeze indikaator kustub. 4. Funktsioon Eco Mode lähtestatakse, kui see oli eelnevalt valitud. Tähtis Määrates sügavkülmuti jaoks mõne muu temperatuuri, lülitub see funktsioon välja. KÕRGE TEMPERATUURI SIGNAAL Temperatuuri tõusust sügavkülmikuosas (näiteks

 • Страница 8 из 61

  8 electrolux Tähtis Kui riiul on asetatud horisontaalselt, võib sellele asetada ainult suletud pudeleid. Eelnevalt avatud pudelite paigutamiseks võib pudeliriiulit kallutada. Selleks tõmmake riiulit üles, nii et seda saab ülespoole keerata ja asetada järgmisele tasandile. UKSE RIIULITE PAIGUTAMINE

 • Страница 9 из 61

  electrolux 9 KÜLMUTUSKORVIDE EEMALDAMINE SÜGAVKÜLMIKUST. Külmutuskorvidel on piiraja, mis takistab nende eksikombel väljavõtmist või väljakukkumist. Korvi sügavkülmikust välja võttes tõmmake seda enda poole ja lõppu jõudes võtke korv välja, kallutades seda üles. Tagasi pannes tõstke korvi esiosa

 • Страница 10 из 61

  10 electrolux NÄPUNÄITEID KÜLMIKU KASUTAMISEKS Kasulikke näpunäiteid: Liha (iga tüüpi): mähkige polüteenkottidesse ja asetage klaasist riiulile köögiviljasahtli kohal. Turvalisuse huvides säilitage sel viisil ainult üks või kaks päeva. Keedetud toiduained, külmad road jne: tuleks knni katta ja võib

 • Страница 11 из 61

  electrolux 11 SÜGAVKÜLMUTI SULATAMINE Seevastu on selle mudeli sügavkülmiku osa "mittejäätuvat" tüüpi. See tähendab, et jääkirmet ei teki, kui seade töötab, ei sisemistele seintele ega toidule. Jääkirme puudumine on tingitud automaatjuhitava ventilaatori poolt liikuma pandud külma õhu pidevast

 • Страница 12 из 61

  12 electrolux Probleem Vesi voolab külmikusse. Võimalik põhjus Lahendus Vee väljavooluava on ummistunud. Puhastage vee väljavooluava. Toiduained takistavad vee voolamist veekogumisnõusse. Veenduge, et toiduained ei ole vastu tagapaneeli. Vesi voolab maha. Sulamisvesi ei suundu läbi väljavooluava

 • Страница 13 из 61

  electrolux 13 TEHNILISED ANDMED ENB34953X ENB38953X Mõõtmed Kõrgus 1850 mm 2010 mm Laius 595 mm 595 mm Sügavus 658 mm 658 mm Temperatuuri tõusu aeg 18 h 18 h Elektripinge 230-240 V 230-240 V Sagedus 50 Hz 50 Hz Täiendavad tehnilised andmed on kirjas andmesildil, mis asub seadme vasakul siseküljel,

 • Страница 14 из 61

  14 electrolux See seade on vastavuses EMÜ direktiividega. TAGUMISED SEIBID Dokumentide kotist leiate ka kaks vahepuksi. Vahepukside paigaldamiseks toimige järgmiselt. 1. Keerake lahti kruvi. 2. Paigutage vahepuks kruvi alla. 3. Keerake vahepuks õigesse asendisse. 4. Kinnitage kruvid uuesti.

 • Страница 15 из 61

  electrolux 15 elektri- ja elektroonikaseadmete kogumise punkti. Toote õige utiliseerimise kindlustamisega aitate ära hoida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele, mida võiks vastasel juhul põhjustada selle toote ebaõige käitlemine. Lisainfo saamiseks selle toote

 • Страница 16 из 61

  16 electrolux Electrolux. Thinking of you. Dalieties ar mums savā pieredzē un pārdomās vietnē www.electrolux.com SATURS Drošības informācija Pirmā ieslēgšana Izmantošana ikdienā Noderīgi ieteikumi un padomi Kopšana un tīrīšana 16 21 21 23 24 Ko darīt, ja ... 25 Tehniskie dati 27 Uzstādīšana 27

 • Страница 17 из 61

  electrolux 17 – rūpīgi izvēdiniet telpu, kurā atrodas ierīce. • Mainīt ierīces specifikācijas vai modificēt to ir bīstami. Strāvas kabeļa bojājums var izraisīt īssavienojumu, ugunsgrēku un/vai elektrošoku. Brīdinājums Lai nepieļautu bīstamību, elektriskās sastāvdaļas, piemēram, strāvas kabeli,

 • Страница 18 из 61

  18 electrolux • Pieslēdziet ierīci tikai dzeramā ūdens piegādes avotam (ja ir paredzēts ūdens pieslēgums). APKĀRTĒJĀS VIDES AIZSARDZĪBA Ierīcē, tās dzesētājaģenta kontūrā vai izolācijas materiālos nav vielu, kas var negatīvi ietekmēt ozona slāni. Šo ierīci nedrīkst izmest kopā ar citiem

 • Страница 19 из 61

  electrolux 19 3. Pēc dažām sekundēm var ieslēgties brīdinājuma signāls. Lai izslēgtu brīdinājuma signālu, skatiet sadaļu „Temperatūras paaugstināšanās trauksme”. 4. Ja displejā parādās "dEMo", ierīce ir demonstrācijas režīmā. Skatiet sadaļu "Ko darīt, ja ...". 5. Temperatūras indikatori rāda

 • Страница 20 из 61

  20 electrolux Lai izslēgtu funkciju: 1. nospiediet Mode taustiņu, līdz sāk mirgot bērnu drošības funkcijas indikators. 2. Nospiediet taustiņu OK, lai apstiprinātu. 3. Bērnu drošības funkcijas indikators nodziest. FUNKCIJA "BRĪVDIENAS” Šī funkcija ļauj turēt ledusskapi tukšu ilgāku laiku

 • Страница 21 из 61

  electrolux 21 Šī funkcija automātiski izslēdzas pēc 52 stundām. Lai izslēgtu funkciju pirms tā izslēdzas automātiski: 1. nospiediet Mode taustiņu, līdz sāk mirgot funkcijas Action Freeze indikators. 2. Nospiediet taustiņu OK, lai apstiprinātu. 3. Funkcijas Action Freeze indikators izdziest. 4.

 • Страница 22 из 61

  22 electrolux PUDEĻU PLAUKTS Novietojiet pudeles (ar atvēršanai paredzētajām daļām vērstām uz priekšu) iepriekš uzstādītajā plauktā. Svarīgi Ja plaukts uzstādīts horizontāli, novietojiet tikai aiztaisītas pudeles. LEDUSSKAPJA DURVJU PLAUKTU NOVIETOŠANA Lai uzglabātu dažāda lieluma produktus

 • Страница 23 из 61

  electrolux 23 Ievietojot grozu atpakaļ, nedaudz paceliet tā priekšpusi, lai ievietotu saldētavā. Tiklīdz esat sasniedzis fiksācijas punktus, iebīdiet grozus atpakaļ tiem paredzētajās vietās. FRESHZONE SVAIGUMA ZONA Tā kā temperatūra šeit ir zemāka nekā citur ledusskapī, FreshZonesvaiguma zona ir

 • Страница 24 из 61

  24 electrolux SVAIGU PRODUKTU ATDZESĒŠANAS IETEIKUMI Lai iegūtu vislabāko rezultātu: • neuzglabājiet ledusskapī siltus produktus vai gaistošus šķidrumus • pārklājiet vai iesaiņojiet produktus, it īpaši tos, kuriem piemīt stiprs aromāts • novietojiet produktus tā, lai ap tiem varētu brīvi cirkulēt

 • Страница 25 из 61

  electrolux 25 ri. Lietojiet šim nolūkam paredzēto tīrītāju, kas jau ir ievietots ūdens aizplūdes atverē. SALDĒTAVAS ATKAUSĒŠANA Šī ledusskapja saldētava ir aprīkota ar funkciju "No frost. Tas nozīmē, ka, ledusskapim darbojoties, apsarmojums uz iekšējām sienām un produktiem neuzkrājas. Apsarmojums

 • Страница 26 из 61

  26 electrolux Problēma Iespējamais iemesls Pa ledusskapja aizmugurējo sieniņu plūst ūdens. Automātiskās atkausēšanas laikā izkusušā ledus ūdens plūst pa aizmugures paneli. Tas ir normāli. Ūdens ieplūst ledusskapī. Ūdens noteka ir aizsērējusi. Iztīriet ūdens noteku. Produkti traucē ūdenim ieplūst

 • Страница 27 из 61

  electrolux 27 3. Ja nepieciešams, nomainiet bojātu durvju blīvējumu. Sazinieties ar servisa centru. TEHNISKIE DATI ENB34953X ENB38953X Izmērs Augstums 1850 mm 2010 mm Platums 595 mm 595 mm Dziļums 658 mm 658 mm Uzglabāšanas ilgums elektroenerģijas piegādes pārtraukuma gadījumā 18st. 18st. Spriegums

 • Страница 28 из 61

  28 electrolux nētie sprieguma un frekvences parametri atbilst mājas elektrotīkla parametriem. Ierīce jābūt sazemētai. Lai nodrošinātu zemējumu, strāvas kabeļa kontaktspraudnis ir aprīkots ar papildu kontaktu. Ja mājas elektrotīkla kontaktligzda nav iezemēta, iepriekš sazinoties ar kvalificētu

 • Страница 29 из 61

  electrolux 29 INFORMĀCIJA PAR IERĪCES IZMANTOŠANAS EKOLOĢISKAJIEM ASPEKTIEM Simbols uz produkta vai tā iepakojuma norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest saimniecības atkritumos. Tas jānodod attiecīgos elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas punktos pārstrādāšanai. Nodrošinot pareizu

 • Страница 30 из 61

  30 electrolux Electrolux. Thinking of you. Daugiau mūsų minčių rasite www.electrolux.com TURINYS Saugos informacija Naudojantis pirmąkart Kasdienis naudojimas Naudinga informacija ir patarimai. Valymas ir priežiūra 30 35 35 37 38 Ką daryti, jeigu... Techniniai duomenys Įrengimas Aplinkos apsauga 39

 • Страница 31 из 61

  electrolux 31 • Keisti techninius duomenis arba bet kokiu būdu bandyti modifikuoti šį prietaisą yra pavojinga. Dėl pažeisto elektros laido gali susidaryti trumpasis jungimas, kilti gaisras ir (arba) galite patirti elektros smūgį. Įspėjimas Kad išvengtumėte pavojų, visus elektros komponentus

 • Страница 32 из 61

  32 electrolux (kompresoriaus, kondensatoriaus) ir nusideginti. • Prietaisą draudžiama statyti arti radiatorių ir viryklių. • Patikrinkite, ar po įrengimo elektros laido kištukas yra pasiekiamas. • Junkite tik prie geriamojo vandens šaltinio (jeigu numatytas prijungimas prie vandens šaltinio).

 • Страница 33 из 61

  electrolux 33 1. Įjunkite maitinimo laido kištuką į elektros lizdą. 2. Jeigu ekranas neįjungtas, paspauskite prietaiso ON/OFF mygtuką. 3. Po kelių sekundžių gali įsijungti įspėjimo signalas. Kaip atkurti įspėjimo signalą, žr. skyrių „Įspėjimo signalas dėl aukštos temperatūros“. 4. Jeigu ekrane

 • Страница 34 из 61

  34 electrolux UŽRAKTO NUO VAIKŲ FUNKCIJA Norėdami užblokuoti mygtukus, kad jie visiškai neveiktų, pasirinkite užrakto nuo vaikų funkciją. Norėdami įjungti šią funkciją: 1. Spauskite mygtuką Mode, kol pasirodys atitinkama piktograma. 2. Žybčioja užrakto nuo vaikų funkcijos indikatorius. 3.

 • Страница 35 из 61

  electrolux 35 2. Paspauskite mygtuką OK, kad patvirtintumėte. 3. Apsipirkimo funkcijos indikatorius užgęsta. 4. Funkcija Eco Mode vėl įjungiama, jeigu ji buvo anksčiau pasirinkta. Svarbu Ši funkcija išjungiama pasirinkus kitą nustatytą šaldytuvo temperatūros reikšmę. FUNKCIJA ACTION FREEZE Norėdami

 • Страница 36 из 61

  36 electrolux DURELIŲ LENTYNŲ ĮSTATYMAS Tam, kad galėtumėte laikyti įvairių dydžių maisto paketus, durelių lentynas galima išdėstyti skirtinguose aukščiuose. Tai atliksite tokiu būdu: pamažu traukite lentyną rodyklės kryptimi, kol ji atsilaisvins; tada ją įstatykite į norimą vietą. LENTYNA

 • Страница 37 из 61

  electrolux 37 jame temperatūra žemesnė nei likusioje šaldytuvo dalyje. ŠALDYMO KREPŠIO IŠĖMIMAS IŠ ŠALDIKLIO Šaldymo krepšiai turi žymą, kuri neleidžia jų išimti ar jiems iškristi. Norėdami krepšį iš šaldiklio išimti, truktelėkite jį į save, o ištraukę iki galo, lengvai kilstelėkite priekinę dalį

 • Страница 38 из 61

  38 electrolux ŠALDYMO PATARIMAI Naudingi patarimai: Mėsa (visų rūšių) : įvyniokite į polietileno maišelius ir dėkite ant stiklinės lentynos virš daržovių stalčiaus. Taip laikyti ją galima ne ilgiau negu vieną arba dvi dienas. Gatavi produktai, šalti patiekalai ir kt.: tokius produktus reikėtų

 • Страница 39 из 61

  electrolux 39 ŠALDIKLIO ATITIRPDYMAS Iš kitos pusės, šio modelio šaldyklės skyrius yra "be šerkšno" tipo. Tai reiškia, kad prietaiso veikimo metu nei ant sienelių, nei ant maisto produktų šerkšnas nesiformuoja. Šerkšnas nesiformuoja todėl, kad šio skyriaus viduje nenutrūkstamai vyksta šalto oro

 • Страница 40 из 61

  40 electrolux Gedimas Galima priežastis Sprendimas Maisto produktai neleidžia vandeniui nutekėti į vandens rinktuvą. Patikrinkite, ar maisto produktai neliečia galinės sienelės. Vanduo teka ant grindų. Atitirpusio vandens nutekėjimo anga nukreipta ne į garinimo dėklą virš kompresoriaus.

 • Страница 41 из 61

  electrolux 41 TECHNINIAI DUOMENYS ENB34953X ENB38953X Matmenys Aukštis 1850 mm 2010 mm Plotis 595 mm 595 mm Gylis 658 mm 658 mm Kilimo laikas 18 val. 18 val. Įtampa 230-240 V 230-240 V Dažnis 50 Hz 50 Hz Techninė informacija pateikta duomenų lentelėje, kuri yra prietaiso viduje, kairėje pusėje, ir

 • Страница 42 из 61

  42 electrolux Šis prietaisas atitinka EEB direktyvų reikalavimus. GALINIAI KAIŠČIAI Du tarpiklius rasite maišelyje su dokumentais. Norėdami įdėti tarpiklius, atlikite tokius veiksmus: 1. Atsukite varžtą. 2. Įkiškite tarpiklį po varžtu. 3. Pasukite tarpiklį į taisyklingą padėtį. 4. Vėl priveržkite

 • Страница 43 из 61

  electrolux 43 surinkimo punktui, kad elektros ir elektronikos įranga būtų perdirbta. Tinkamai išmesdami šį produktą, jūs prisidėsite prie apsaugos nuo galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kurį gali sukelti netinkamas šio produkto išmetimas. Dėl išsamesnės informacijos apie šio

 • Страница 44 из 61

  44 electrolux Electrolux. Thinking of you. Обменяйтесь с нами своими мыслями на www.electrolux.com СОДЕРЖАНИЕ Сведения по технике безопасности Первое использование Ежедневное использование Полезные советы 44 51 51 53 Уход и очистка 55 Что делать, если ... 55 Технические данные 57 Установка 57

 • Страница 45 из 61

  electrolux 45 • Не используйте другие электроприборы (например, мороженицы) внутри холодильных приборов, если производителем не допускается возможность такого использования. • Не допускайте повреждения контура холодильника. • Холодильный контур прибора содержит хладагент изобутан (R600a) –

 • Страница 46 из 61

  46 electrolux • Ледяные сосульки могут вызвать ожог обморожения, если брать их в рот прямо из морозильной камеры. ЧИСТКА И УХОД • Перед выполнением операций по чистке и уходу за прибором, выключите его и выньте вилку сетевого шнура из розетки. • Не следует чистить прибор металлическими предметами.

 • Страница 47 из 61

  electrolux 47 ДИСПЛЕЙ 1 2 7 3 6 4 1 11 9 5 1 Регулятор температуры холодильной камеры Кнопка "минус" 2 Регулятор температуры холодильной камеры Кнопка "плюс" 3 Кнопка ON/OFF Кнопка OK 4 Регулятор температуры морозильной камеры Кнопка "плюс" Регулятор таймера 5 Дисплей 6 Регулятор температуры

 • Страница 48 из 61

  48 electrolux Информацию о выборе другого значения температуры см. в разделе "Регулирование температуры". ВЫКЛЮЧЕНИЕ Для выключения прибора выполните приведенные ниже действия. 1. Нажмите кнопку ON/OFF и удерживайте ее нажатой в течение 5 секунд. 2. Дисплей отключится. 3. Для отключения прибора от

 • Страница 49 из 61

  electrolux 49 ФУНКЦИЯ "ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ" Функция "Защита от детей" служит для блокировки кнопок управления прибора. Для включения функции выполните приведенные ниже действия. 1. Нажимайте кнопку Mode, пока на дисплее не появится соответствующий значок. 2. Индикатор "Защита от детей" мигает. 3.

 • Страница 50 из 61

  50 electrolux Функцию можно выключить в любое время. ФУНКЦИЯ "ДЕНЬ ПОКУПОК" Если необходимо поместить в холодильник большое количество теплых продуктов, например, после посещения магазина, рекомендуется включить функцию "День покупок" для ускоренного охлаждения продуктов и предотвращения повышения

 • Страница 51 из 61

  electrolux 51 4. Сигнальный индикатор продолжает мигать до восстановления нормальных условий. При достижении нормальных условий сигнальный индикатор гаснет. ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧИСТКА ХОЛОДИЛЬНИКА ИЗНУТРИ Перед первым включением прибора вымойте его внутренние поверхности и все внутренние

 • Страница 52 из 61

  52 electrolux Эту полку для бутылок можно установить под наклоном, чтобы хранить ранее открытые бутылки. Для этого потяните полку так, чтобы ее можно было повернуть вверх и установить на следующий верхний уровень. РАЗМЕЩЕНИЕ ПОЛОК ДВЕРЦЫ Чтобы обеспечить возможность хранить упаковки продуктов

 • Страница 53 из 61

  electrolux 53 ВЫТАСКИВАНИЕ КОРЗИН ДЛЯ ЗАМОРАЖИВАНИЯ ИЗ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ Корзины для замораживания продуктов имеют ограничители, предохраняющие их от случайного извлечения из морозильной камеры или падения. Чтобы вытащить корзину из морозильной камеры, потяните ее к себе до упора и выньте,

 • Страница 54 из 61

  54 electrolux РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОХЛАЖДЕНИЮ ПРОДУКТОВ Для получения оптимальных результатов: • не помещайте в холодильник теплые продукты или испаряющиеся жидкости • накрывайте или заворачивайте продукты, особенно те, которые имеют сильный запах • располагайте продукты так, чтобы вокруг них мог

 • Страница 55 из 61

  electrolux 55 УХОД И ОЧИСТКА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед выполнением каких-либо операций по чистке или уходу за прибором выньте вилку сетевого шнура из розетки. В холодильном контуре данного прибора содержатся углеводороды; поэтому его обслуживание и заправка должны осуществляться только уполномоченными

 • Страница 56 из 61

  56 electrolux Неисправность Возможная причина Способ устранения Дверцу открывали слишком часто. Не оставляйте дверцу открытой дольше, чем это необходимо. Температура продуктов слишком высока. Прежде чем положить продукты на хранение, дайте им охладиться до комнатной температуры. Температура воздуха

 • Страница 57 из 61

  electrolux 57 Неисправность Возможная причина Способ устранения Отсутствует электропитание прибора. Отсутствует напряжение в розетке электросети. Подключите к этой сетевой розетке другой электроприбор. Обратитесь к квалифицированному электрику. Лампа не горит. Лампа находится в режиме ожидания.

 • Страница 58 из 61

  58 electrolux РАСПОЛОЖЕНИЕ Прибор следует устанавливать на достаточном расстоянии от источников тепла, таких как радиаторы отопления, котлы, прямые солнечные лучи и т.д. Обеспечьте свободную циркуляцию воздуха сзади холодильника. Если прибор расположен под подвесным шкафчиком, для обеспечения

 • Страница 59 из 61

  electrolux 59 3. Снимите держатели (C). СНЯТИЕ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ПОЛОК Ваш холодильник оснащен держателями полок, позволяющими фиксировать полки при транспортировке. Чтобы снять их, действуйте следующим образом: 1. Передвиньте держатели полок по направлению стрелки (A). 2. Поднимите полку сзади и потяните

 • Страница 60 из 61

  www.electrolux.com/shop 210622052-A-252011

 • Страница 61 из 61