Инструкция по эксплуатации для Zanussi TC 7122

Инструкция для Zanussi TC 7122

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 50 страниц
Размер - 2.6 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

TUMBLE DRYER

TORKTUMLARE

KUIVAUSRUMPU

SUfiILWNAÅ MAfiINA

TC 7122

USER MANUAL

BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE

RUKOVODSTVO PO ÈKSPLUATACII

12599203

2

S

FIN

RUS

GB

S

FIN

RUS

GB

Unpacking: 

see page 5

Uppackning:

se sidan 24

Pakkauksen purkaminen: 

katso sivu 36

Raspakovka:

sm. str. 41

125992030gb.qxd  05/03/03  15:43  Pagina 1

Предыдущая страница

Оглавление инструкции

 • Страница 1 из 51

  125992030gb.qxd 05/03/03 15:43 Pagina 1 TUMBLE DRYER TORKTUMLARE KUIVAUSRUMPU SUfiILWNAÅ MAfiINA TC 7122 GB S 125992032 Unpacking: see page 5 Uppackning: se sidan 24 FIN Pakkauksen purkaminen: katso sivu 36 RUS Raspakovka: sm. str. 41 USER MANUAL BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE RUKOVODSTVO PO ÈKSPLUATACII

 • Страница 2 из 51

  125992030gb.qxd 05/03/03 15:43 Pagina 2 Dear customer, Please read these operating instructions carefully and pay particular attention to the safety notes indicated in the first pages. We recommend that you keep this instruction booklet for future reference and pass it on to any future owners.

 • Страница 3 из 51

  125992030gb.qxd 05/03/03 15:43 Pagina 3 These warnings have been provided in the interest of safety. You MUST read them carefully before installing or using the appliance. Installation General safety • Any electrical work required to install this appliance should be carried out by a qualified

 • Страница 4 из 51

  125992030gb.qxd 05/03/03 15:43 Pagina 4 Tips for environmental protection dryness. To save energy and to help protect the environment, we recommend that you follow these hints: • Always load well spun laundry. The higher the spin speed, the lower the electricity consumption and the shorter the

 • Страница 5 из 51

  125992030gb.qxd 05/03/03 15:43 Pagina 5 Warning! Electrical connection This machine is designed to operate on a 220-230 V, single-phase, 50 Hz supply. Check that your domestic electrical installation can take the maximum load required (2.2 kW), also taking into account any other appliances in use.

 • Страница 6 из 51

  125992030gb.qxd 05/03/03 15:43 Pagina 6 Connecting a drain hose If there is a sink or drain near the appliance, the condensed water can be discharged directly through a hose that is available on the market. In order to connect the hose to the appliance proceed as follows: • Remove the clamp (A); •

 • Страница 7 из 51

  125992030gb.qxd 05/03/03 15:43 Pagina 7 Use ENGLISH The control panel 1 Programme Guide 5 Water Full Indicator Light This will help you to select the correct time for drying. This light illuminates when the reservoir is full or improperly fitted. 2 Mains-ON Light 6 Time Selector Dial Comes on when

 • Страница 8 из 51

  125992030gb.qxd 05/03/03 15:43 Pagina 8 Programme Chart Cottons and linens Selector dial up to 150 minutes (high temperature section) Type of laundry Cotton Towelling Shirts Sheets Hand towels Tablecloths Table napkins Drying time in minutes for laundry spun at Amount of laundry Degree of drying

 • Страница 9 из 51

  05/03/03 15:43 Pagina 9 Operating sequence Before using your tumble dryer for the first time, we recommend to place a few damp cloths inside the appliance and dry for 20 minutes. There may be dust inside a brand new tumble dryer. After each use Drying Important! • Clean the filters (see page 11). •

 • Страница 10 из 51

  125992030gb.qxd 05/03/03 15:43 Pagina 10 • Avoid drying dark clothes with light coloured fluffy items such as towels as they could attract the fluff. Useful hints • Try to load to the maximum capacity of the machine as small loads are uneconomical. For information, here is a list of the average

 • Страница 11 из 51

  125992030gb.qxd 05/03/03 15:43 Pagina 11 After a while, a withish patina due to detergent residue on laundry forms on the filters. When this occurs, clean the filters with warm water using a brush. Remove the filter in the door opening as per picture (it can be positioned with the tooth facing to

 • Страница 12 из 51

  125980121.qxp 2004-06-25 09:26 Page 12 Clean it with a brush and rinse it under the shower if necessary. P1202 P0639 Also clean the outside, removing all fluff. The reservoir must be re-inserted correctly. Push it until it clicks. Clean the rubber seal round the condenser cabinet and in the inner

 • Страница 13 из 51

  125992030gb.qxd 05/03/03 15:43 Pagina 13 Before contacting your local Service Centre, please make the following checks: Problem Possible cause • The door(s) is(are) open. • The dryer does not work: • The plug is not fitted into the wall socket. • There is no electricity supply from the wall socket.

 • Страница 14 из 51

  125992030s.qxd 05/03/03 15:46 Pagina 14 Bästa kund, vi ber dig att läsa igenom den här bruksanvisningen noggrant. Framför allt är det viktigt att du läser säkerhetsinformationen på de första sidorna i bruksanvisningen. Förvara alltid bruksanvisningen lättillgänglig, så att du snabbt kan hitta den

 • Страница 15 из 51

  125992030s.qxd 05/03/03 15:46 Pagina 15 Viktig säkerhetsinformation • Service och reparationer skall utföras av leverantören legitimerat serviceföretag. Kontrollera att delarna byts ut mot original reservdelar – för säker drift. Installation • Alla installationsarbeten och ingrepp i produkten,

 • Страница 16 из 51

  125992030s.qxd 05/03/03 15:46 Pagina 16 Energisparråd • För att utnyttja maskinens fulla kapacitet kan tvätt som ska vara helt skåptorr torkas tillsammans med tvätt som bara ska vara stryktorr. Välj ett program för stryktorr tvätt. När detta program är färdigt tas den stryktorra tvätten helt enkelt

 • Страница 17 из 51

  125992030s.qxd 05/03/03 15:46 Pagina 17 Bruk SVENSKA Kontrollpanel 1 Programöversikt 6 Tidsväljare Ger dig en överblick över de olika torkprogrammen och respektive torktider. Ställ in en torktid genom att vrida vredet medsols (åt höger). Obs! Vrid aldrig vredet motsols, programverket kan då

 • Страница 18 из 51

  125992030s.qxd 05/03/03 15:46 Pagina 18 Programöversikt Normaltvätt - bomull Typ av tvätt: Torktider i minuter för tvätt centrifugerad med Mängd tvätt kg Torrhetsgrad 800-900 varv 1000-1200 varv 5.0 130 - 150 110 - 130 2,5 60 - 75 55 - 70 5.0 105 - 125 95 - 115 2,5 45 - 60 40 - 55 Bomullsplagg

 • Страница 19 из 51

  125992030s.qxd 05/03/03 15:46 Pagina 19 Så här använder du torktumlaren Innan tumlaren används första gången Om du måste avbryta torktumlingsprogrammet innan det har avslutats, rekommenderar vi att du vrider programväljaren till (avkylning). Vänta sedan tills denna programfas har avslutats innan du

 • Страница 20 из 51

  125992030s.qxd 05/03/03 15:46 Pagina 20 Viktiga råd och tips för dig som torkar Detta kan du inte torka i din tumlare När du börjar använda torktumlaren, blir du nog förvånad över mängden ludd i luddfiltren. Det är helt normalt och betyder inte att din tumlare sliter på tvätten. Under användning

 • Страница 21 из 51

  125992030s.qxd 05/03/03 15:46 Pagina 21 Skötsel och rengöring Efter en tag bildas en vitaktig hinna på filtren som beror på rester av tvättmedel från tvätten. Du kan få bort det genom att rengöra filtren med varmt vatten och en borste. Avlägsna i så fall filtret i lucköppningen i enlighet med

 • Страница 22 из 51

  125980200.qxp 2004-06-25 09:54 Page 12 Rengör den med en borste och skölj den vid behov under duschen. P1202 P0639 Även utsidan skall rengöras och allt ludd tas bort. Rengör gummitätningen runt kondensorn och innanför luckan med en fuktig trasa. Korrekt placering av vattenbehållare. Om placeringen

 • Страница 23 из 51

  125992030s.qxd 05/03/03 15:46 Pagina 23 Om torktumlaren inte fungerar Typ av fel Möjlig orsak • Torktumlarens lucka och/eller den lilla luckan nedtill på torktumlaren är öppen. • Maskinen startar inte: • Programväljaren inte rätt inställd • Startknappen inte intryckt • Vattenbehållaren full eller

 • Страница 24 из 51

  125992030s.qxd 05/03/03 15:46 Pagina 24 Installation Varning! Uppackning Elektrisk anslutning Skador orsakade av felaktig elinstallation omfattas inte av konsumentbestämmelserna, Konsumentköp EHL. Om anslutningssladden måste bytas ut skall detta arbete utföras av auktoriserad service. Efter att

 • Страница 25 из 51

  125992030s.qxd 05/03/03 15:46 Pagina 25 Anslutning av avloppsslang Om det finns en avloppsbrunn eller liknande i närheten av den plats där torktumlaren är monterad, kan kondensvattnet ledas direkt ner i avloppet genom en avloppsslang. Denna avloppsslang kan du köpa hos din återförsäljare. SVENSKA

 • Страница 26 из 51

  125992030sf.qxd 05/03/03 15:35 Pagina 26 Hyvä asiakas, ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti ja huomioi erityisesti turvallisuusohjeet ensimmäisillä sivuilla. Suosittelemme, että säilytät tämän käyttöohjeen huolellisesti myöhempää käyttöä varten ja annat sen edelleen myös kuivausrummun

 • Страница 27 из 51

  125992030sf.qxd 05/03/03 15:35 Pagina 27 Turvallisuusohjeet Seuraavat varoitukset ovat tärkeitä yleisen turvallisuuden kannalta. Lue ne huolella ennen koneen asennusta tai käyttöä. Asennus Lapsiturvallisuus • Kaikki asennustyöt ja tuotteeseen tehtävät muutokset, kuten liitäntäjohdon vaihtaminen,

 • Страница 28 из 51

  125992030sf.qxd 05/03/03 15:35 Pagina 28 Vinkkejä ympäristön suojeluun • Koneen täyden kapasiteetin hyödyntämiseksi kannattaa täysin kuivaksi haluttava pyykki kuivata silityskuivan pyykin kanssa. Valitse tällöin silityskuivan pyykin ohjelma. Kun ohjelma on valmis, ota silityskuiva pyykki vain

 • Страница 29 из 51

  125992030sf.qxd 05/03/03 15:35 Pagina 29 Käyttö 1. Katsaus ohjelmiin 6. Ajanvalitsin Tutustu eri kuivausohjelmiin ja vastaaviin kuivausaikoihin. Säädä kuivausaika kääntämällä valitsinta myötäpäivään (oikealle). HUOM! Älä koskaan käännä valitsinta vastapäivään, ohjelmamekanismi voi vahingoittua. 2.

 • Страница 30 из 51

  125992030sf.qxd 05/03/03 15:35 Pagina 30 Ohjelmataulukko Normaalipyykki - puuvilla Pyykin laatu Kuivausaste Pyykin määrä kg Puuvilla Frotee Kuivausajat pyykille, joka on lingottu 800-900 kierr./min 1000-1200 kierr./min 5.0 130-150 110-130 2,5 60-75 55-70 5.0 105-125 95-115 2,5 45-60 40-55 Lakanat

 • Страница 31 из 51

  125992030sf.qxd 05/03/03 15:35 Pagina 31 Näin käytät kuivausrumpua Ennen ensimmäistä käyttökertaa Tärkeää! Uudessa kuivausrummussa saattaa olla pölyä tai likaa. Laita sen vuoksi kuivausrumpuun muutama kostea, puhdas liina ja anna niiden kuivua noin 20 minuutin ajan. Jos kuivausohjelma on

 • Страница 32 из 51

  125992030sf.qxd 05/03/03 15:35 Pagina 32 Tärkeitä neuvoja ja vihjeitä Lajittele ja valmistele pyykkisi ennen kuivausta Mitä on nukka? Käyttäessäsi kuivausrumpua, huomaat nukkasihtiin kertyvän nukkaa. Se on aivan normaalia eikä se merkitse sitä, että kuivausrumpusi kuluttaa pyykkiä. Käytön sekä

 • Страница 33 из 51

  125992030sf.qxd 05/03/03 15:35 Pagina 33 Hoito ja puhdistus Kun pesukone on ollut käytössä jonkin aikaa, nukkasihtien pintaan muodostuu vaalea kerros, joka johtuu pesuainejäämistä. Kerros voidaan poistaa pesemällä nukkasihdit lämpimällä vedellä ja harjalla. Poista nukkasihti luukun aukosta kuvan

 • Страница 34 из 51

  125992660 sf.qxd 2004-06-25 10:48 Page 23 Ohje Puhdista lauhdutin myös ulkopuolelta ja poista kaikki nukka. Kerättyä lauhdevettä voidaan käyttää hyväksi höyrysilityksessä. Ensin se tulisi kuitenkin siivilöidä hienon sihdin tai kahvin suodatinpaperin lävitse lauhdevedessä olevien pienien nukkien

 • Страница 35 из 51

  125992030sf.qxd 05/03/03 15:35 Pagina 35 Jos kuivausrumpu ei toimi Vika Mahdollinen Syy • Kuivausrummun luukku ja/tai alaosan pieni ovi ovat avoinna. • Kone ei toimi: • Laitteeseen ei tule virtaa. • Ohjelmanvalitsinta ei ole säädetty oikein. • Käynnistyspainiketta ei ole painettu. • Vesisäiliö on

 • Страница 36 из 51

  125992030sf.qxd 05/03/03 15:35 Pagina 36 Asennus Varoitus! Sähköliitäntä Pakkauksen purkaminen Kone liitetään 220-230 V sähköverkkoon 10 A sulakkeella suojamaadoitetun pistorasian kautta. Liu'uta polyeteenipussi ja polystyreenitäytteet ulos ennen kuivausrummun käyttöä. Koneen asennuksen jälkeen

 • Страница 37 из 51

  125992030sf.qxd 05/03/03 15:35 Pagina 37 Poistoletkun liittäminen Jos kuivausrummun sijoituspaikan lähettyvillä on lattiakaivo tai viemäri, vesi voidaan johtaa suoraan poistoletkun kautta viemäriin. Poistoletkua myyvät valtuutetut huoltoliikkeet. Letku asennetaan koneen takapuolelle seuraavalla

 • Страница 38 из 51

  125992030rus.qxd 13/03/03 15:42 Pagina 38 (Nero/Process Black pellicola) 삇ʇÂÏ˚È ÔÓÍÛÔ‡ÚÂθ! èÓÒËÏ ‚‡Ò ‚ÌËχÚÂθÌÓ ËÁÛ˜ËÚ¸ ‰‡ÌÌÓ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ë Ó·‡ÚËÚ¸ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚ÌËχÌË ̇ Ô˂‰fiÌÌ˚ ̇ ÔÂ‚˚ı ÒÚ‡Ìˈ‡ı ҂‰ÂÌËfl ÔÓ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË. êÂÍÓÏẨÛÂÏ ‚‡Ï ÒÓı‡ÌËÚ¸ ˝ÚÓ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl

 • Страница 39 из 51

  125992030rus.qxd 13/03/03 15:42 Pagina 39 (Nero/Process Black pellicola) LJÊÌ˚ ҂‰ÂÌËfl ÔÓ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ùÚË Ò‚Â‰ÂÌËfl ÔË‚Ó‰flÚÒfl ‚ ËÌÚÂÂÒ‡ı ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË. èÂ‰ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÓÈ ËÎË ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËÂÈ ÔË·Ó‡ Ëı çÖéÅïéÑàåé Ú˘‡ÚÂθÌÓ ËÁÛ˜ËÚ¸. ìÒÚ‡Ìӂ͇ é·˘‡fl ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ • ã˛·˚ ‡·ÓÚ˚, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ ‰Îfl

 • Страница 40 из 51

  125992030rus.qxd 13/03/03 15:42 Pagina 40 (Nero/Process Black pellicola) 낉ÂÌËfl ÔÓ Á‡˘ËÚ ÓÍÛʇ˛˘ÂÈ Ò‰˚ • ÑÎfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl χÍÒËχθÌÓÈ Á‡„ÛÁÍË ·Âθfi, Ô‰̇Á̇˜ÂÌÌÓ ‰Îfl ı‡ÌÂÌËfl ‚ ¯Í‡ÙÛ ÏÓÊÂÚ ÒÛ¯ËÚ¸Òfl ‚ÏÂÒÚÂ Ò ·ÂθfiÏ ‰Îfl „·ÊÂÌËfl. ÑÎfl ˝ÚÓ„Ó ‚˚·ÂËÚ ÔÓ„‡ÏÏÛ ·Âθfl ‰Îfl „·ÊÂÌËfl, ‚ ÍÓ̈Â

 • Страница 41 из 51

  125992030rus.qxd 13/03/03 15:42 Pagina 41 (Nero/Process Black pellicola) Ustanovka èÓ‰Íβ˜ÂÌËÂ Í ˝ÎÂÍÚÓÒÂÚË Raspakovka àÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂθ ÓÒ‚Ó·Óʉ‡ÂÚÒfl ÓÚ Î˛·ÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Á‡ Û˘Â· β‰flÏ ËÎË ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Û ‚ ÒÎÛ˜‡Â Ì‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ‚˚¯ÂÛ͇Á‡ÌÌ˚ı Ô‰ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚÂÈ. èË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË Á‡ÏÂÌ˚ ͇·ÂÎfl ÔËÚ‡ÌËfl

 • Страница 42 из 51

  125992030rus.qxd 13/03/03 15:42 Pagina 42 (Nero/Process Black pellicola) èÓ‰Íβ˜ÂÌË ÒÎË‚ÌÓ„Ó ¯Î‡Ì„‡ ÖÒÎË fl‰ÓÏ Ò ÔË·ÓÓÏ ËÏÂÂÚÒfl ‡ÍÓ‚Ë̇ ËÎË ÒÎË‚, ÚÓ ÍÓ̉ÂÌÒ‡Ú ÏÓÊÌÓ ÒÎË‚‡Ú¸ ÌÂÔÓÒ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ˜ÂÂÁ ¯Î‡Ì„, ÍÓÚÓ˚È ÏÓÊÌÓ ÔËÓ·ÂÒÚË ‚ ÚÓ„Ó‚ÓÈ ÒÂÚË. ÑÎfl ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËfl ¯Î‡Ì„‡ Í ÔË·ÓÛ ‚˚ÔÓÎÌËÚÂ

 • Страница 43 из 51

  125992030rus.qxd 13/03/03 15:42 Pagina 43 (Nero/Process Black pellicola) ùÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËfl è‡ÌÂθ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl Ç ÔÓ„‡ÏÏÌÓÈ Í‡ÚӘ͠Í‡ÚÍÓ ËÁ·„‡˛ÚÒfl Ëϲ˘ËÂÒfl ÔÓ„‡ÏÏ˚ Ë ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â ËÏ ‚ÂÏfl ÒÛ¯ÍË. ê͇ۘ ÒÂÎÂÍÚÓ‡ Óı‚‡Ú˚‚‡ÂÚ ‰‚‡ ˆËÍ· ÒÛ¯ÍË, Ó‰ËÌ ËÁ ÍÓÚÓ˚ı ‰ÎËÚÒfl ‚ÔÎÓÚ¸ ‰Ó 150 ÏËÌÛÚ ÔË ‚˚ÒÓÍÓÈ

 • Страница 44 из 51

  125992030rus.qxd 13/03/03 15:42 Pagina 44 (Nero/Process Black pellicola) èÓ„‡ÏÏ̇fl ͇ÚӘ͇ ïÎÓÔÓÍ Ë ÎfiÌ ê͇ۘ ÒÂÎÂÍÚÓ‡: ‰Ó 150 ÏËÌÛÚ. íËÔ ·Âθfl ïÎÓÔÓÍ å‡ıÓ‚˚ ËÁ‰ÂÎËfl íËÍÓÚ‡Ê èÓÒÚÂθÌ˚ ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚË èÓÎÓÚÂ̈‡ ë͇ÚÂÚË ë‡ÎÙÂÚÍË ëÚÂÔÂ̸ ÒÛ¯ÍË äÓ΢ÂÒÚ‚Ó ·Âθfl, Í„. ëÛıÓ ·Âθfi, ÔË„Ó‰ÌÓ ‰Îfl

 • Страница 45 из 51

  13/03/03 15:42 Pagina 45 (Nero/Process Black pellicola) Posle sußki èÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚ¸ ‡·ÓÚ˚ èÂ‰ ÔÂ‚˚Ï ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂÏ ‚‡¯ÂÈ ÒÛ¯ËθÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚ ÂÍÓÏẨÛÂÏ ÔÓÏÂÒÚËÚ¸ ‚ ÌÂfi ÌÂÏÌÓ„Ó ‚·ÊÌÓ„Ó ·Âθfl Ë ÒÛ¯ËÚ¸ Â„Ó ‚ Ú˜ÂÌË 20 ÏËÌÛÚ. Ç ÌÓ‚ÓÈ ÒÛ¯ËθÌÓÈ Ï‡¯ËÌ ÏÓÊÂÚ ËÏÂÚ¸Òfl Ô˚θ. O©istite filwtry ■

 • Страница 46 из 51

  125992030rus.qxd 13/03/03 15:42 Pagina 46 (Nero/Process Black pellicola) • ëÚ‡‡ÈÚÂÒ¸ Ì ÒÛ¯ËÚ¸ ÚfiÏÌÓ ·Âθfi ‚ÏÂÒÚ ÒÓ Ò‚ÂÚÎ˚ÏË ‚ÓÒËÒÚ˚ÏË ‚¢‡ÏË, Ú‡ÍËÏË Í‡Í ÔÓÎÓÚÂ̈‡, Ú‡Í Í‡Í ÓÌË ÏÓ„ÛÚ ÔËÚfl„Ë‚‡Ú¸ ‚ÓÒËÌÍË. èÓÎÂÁÌ˚ ҂‰ÂÌËfl • ëÚ‡‡ÈÚÂÒ¸ χÍÒËχθÌÓ Á‡„Ûʇڸ χ¯ËÌÛ, Ú‡Í Í‡Í ÌÂÔÓÎ̇fl Á‡„ÛÁ͇

 • Страница 47 из 51

  125992030rus.qxd 13/03/03 15:42 Pagina 47 (Nero/Process Black pellicola) é·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ Ë ÛıÓ‰ èÂ‰ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂÏ Î˛·˚ı ÓÔÂ‡ˆËÈ ÔÓ ÛıÓ‰Û ËÎË Ó·ÒÎÛÊË‚‡Ì˲ ÔË·Ó‡ Â„Ó ÒΉÛÂÚ ÓÚÍβ˜ËÚ¸ ÓÚ ÒÂÚË. ÓÌË ÒÓ·Ë‡˛ÚÒfl ‚ÏÂÒÚÂ Ë Ó·‡ÁÛ˛Ú ·Óθ¯ÓÈ Ó·˙fiÏ, Í‡Í ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ÒÛ¯ÍË. Vremå ot vremeni na filwtrah obrazuetså

 • Страница 48 из 51

  1259920032str48.qxp 2004-07-01 08:49 Page 11 P0639 P1202 P1162 48

 • Страница 49 из 51

  125992030rus.qxd 13/03/03 15:42 Pagina 49 (Nero/Process Black pellicola) óÚÓ-ÚÓ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓ? èÂ‰ ÚÂÏ, Í‡Í Ó·‡ÚËÚ¸Òfl ‚ ‚‡¯ ëÂ‚ËÒÌ˚È ˆÂÌÚ á‡ÌÛÒÒË, ÔÓ‚Â¸Ú ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÂ: ÇÓÁÏÓÊ̇fl Ô˘Ë̇ çÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚ¸ • ëÛ¯Ëθ̇fl χ¯Ë̇ Ì ‡·ÓÚ‡ÂÚ: • éÚÍ˚Ú Î˛Í. • ÇËÎ͇ Ì ‚ÒÚ‡‚ÎÂ̇ ‚ ̇ÒÚÂÌÌÛ˛ ÓÁÂÚÍÛ. •

 • Страница 50 из 51

  125992030rus.qxd 13/03/03 15:42 Pagina 50 (Nero/Process Black pellicola) From the Electrolux Group. The world’s No.1 choice. The Electrolux Group is the world’s largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as

 • Страница 51 из 51

Инструкции для стиральные машины Zanussi