Инструкция для Assistant AC–3252

Инструкция для Assistant AC–3252

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 96 страниц
Размер - 1.5 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

O P E R A T I O N   M A N U A L

MODEL

 

AC-3252

UKR

RUS

DEU

ENG

S C I E N T I F I C

C A L C U L A T O R

WWW.TIWELL.COM

WWW.ASSISTANT.UA

Made in China

Предыдущая страница

Оглавление инструкции

 • Страница 1 из 97

  SCIENTIFIC CALCULATOR MODEL AC-3252 WWW.TIWELL.COM ENG DEU RUS UKR WWW.ASSISTANT.UA Made in China O P E R AT I O N M A N U A L

 • Страница 2 из 97

  Stamp Печать магазина Date of sale Дата продажи Model Номер модели Warranty period Гарантийный срок

 • Страница 3 из 97

  . . . YOUR ASSISTANTS OPERATING RULES Thank you for purchasing the Scientific Calculator. To ensure trouble-free operation, please bear in mind the following: 1. Do not carry the calculator in the back pocket of trousers. 2. Do not drop it or apply excessive forces. 3. Do not expose the calculator

 • Страница 4 из 97

  CONTENTS I. MAIN FEATURES...............................................................................5 II. DISPLAY............................................................................................6 1. Two-tier Display

 • Страница 5 из 97

  . . . YOUR ASSISTANTS VII. ЗАМІНА ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ При зниженні контрастності дисплею необхідно замінити елемент живлення. Для цього: 1. Вимкніть калькулятор. 2. Відкрутіть кришку відсіку джерела живлення. 3. Витягніть старий елемент живлення та встановіть новий. 4. Закрийте кришку джерела

 • Страница 6 из 97

  . . . ВАШ І ПОМІЧНИКИ 3) Calculation Range ..............................................................30 4) Binary and Octal Block Display ..........................................31 Функції 0 n 69, де n – цілі числа 5) Binary, Octal, Decimal and Hexadecimal Conversions ......32 nPr, 0 r n, де

 • Страница 7 из 97

  . . . YOUR ASSISTANTS VI. ДОПУСТИМІ ЗНАЧЕННЯ АРГУМЕНТУ I. MAIN FEATURES ФУНКЦІЙ Basic Calculations – Negative, exponent calculations and arithmetic operations (+, -, , ) with nesting of parenthesis at six levels. Scientific Function Calculations – Trigonometric/inverse trigonometric functions –

 • Страница 8 из 97

  . . . ВАШ І ПОМІЧНИКИ * Na (Avogadro constant) * k (Boltzmann constant) * Vm (Molar volume of ideal gas at s. t. p) * g (Gravity acceleration of free fall) Conversion between Angle Units: Degree, Radian and Grad Hexadecimal and Decimal Conversion with Fancy Display Format Rectangular/Polar

 • Страница 9 из 97

  . . . YOUR ASSISTANTS 4Sr2 The display window features symbols that light to indicate the present operational status of the calculator. [S] Indicates [SHIFT] key has been pressed. [A] Indicates [ALPHA] key has been pressed. [H] Indicates [HYP] key has been pressed. MODE Indicates [MODE] key has

 • Страница 10 из 97

  . . . ВАШ І ПОМІЧНИКИ you press the [ALPHA] key and then press [sin] key, you can input the variable «A». In «Base – N», «HEX» mode you can input the hexadecimal «A» after press [sin]. Key Notation [OFF] – Power off key. ● When the Power is turned off, mode setting and memory contents are not lost.

 • Страница 11 из 97

  . . . YOUR ASSISTANTS 4. Площа паралелограму: 5. Площа еліпсу: 6. Площа трапеції: 7. Площа поверхні кулі: 8. Площа поверхні колового циліндру: 9. Об’єм кулі: 10. Об’єм колового циліндру: 11. Об’єм колового конусу: 12. Сума арифметичної прогресії: 13. Сума геометричної прогресії: 14. Сума квадратів:

 • Страница 12 из 97

  . . . ВАШ І ПОМІЧНИКИ E ● There are 8 digits in one block in the «Base-N» mode. Press [SHIFT] and then [DHBO] to display the blocks one by one. ● Press [ALFHA] and then [DHBO] to get constant Vm (molar volume of ideal gas at s. t. p.) NORM g [FIX] – Specifying the number of decimal places

 • Страница 13 из 97

  . . . YOUR ASSISTANTS 2) Видалення введених даних 3— Приклад 1. 20 [DATA] [30] [DATA] 40 [DATA] Для видалення останнього введенего значення (40) натисніть послідовно кнопки [SHIFT] та [CD]. Приклад 2. 20 [DATA] [30] [DATA] 40 [DATA] Для видалення значення «30» введіть 30 і натисніть кнопки [SHIFT]

 • Страница 14 из 97

  . . . ВАШ І ПОМІЧНИКИ ● In «HEX» mode, press this key to input hexadecimal number «A». cos-1 В [cos] – Cosine/ arc cosine/variable «B» /hexadecimal number «В» key ● Press [cos] and then enter a number to obtain its cosine value. ● Press [SHIFT] and [cos] in sequence, and then enter a number to

 • Страница 15 из 97

  . . . YOUR ASSISTANTS 5) Взаємні перетворення двійкових, вісімкових, десяткових та шістнадцяткових чисел Для перетворення результату на дисплеї з одної системи числення в іншу натискайте кнопку [DHBO] потрібну кількість разів до появи на дисплеї позначення відповідної системи. При цьому

 • Страница 16 из 97

  . . . ВАШ І ПОМІЧНИКИ E nCr V [1] – Numeric 1/ combination/variable «V» key. ● Press [1] to enter 1. ● Enter n, and then press [SHIFT] and [1] in sequence, and then input r for its combination calculation. ● Press [ALPHA] and then [1] to enter variable «V». Vn W [2] – Numeric 2/popuIation standard

 • Страница 17 из 97

  . . . YOUR ASSISTANTS 3) Граничні значення обчислень Система числення Граничні значення Двійкова Для додатних чисел: 01111111111111111111111111111111 Х 0 Для від’ємних чисел: 10000000000000000000000000000000 Х 11111111111111111111111111111111 Вісімкова Для додатних чисел: 17777777777 Х 0 Для

 • Страница 18 из 97

  . . . ВАШ І ПОМІЧНИКИ E CD К [DATA] – Statistical data input/statistical data clear/variable «К» key ● In «SD» mode press [DATA] to enter statistical data. ● In «SD» mode press [SHIFT] and [DATA] to clear the data stored in memory. ● Press [ALPHA] and then [DATA] to enter variable «K». M – MR [M+]

 • Страница 19 из 97

  . . . YOUR ASSISTANTS Приклад Вивести на дисплей значення швидкості світла C/2 + 3 Вивести на дисплей значення гравітаційної постійни G ln5Nа Операції Відображення на дисплеї [ALPHA] [c] [EXE] 299792458. [ALPHA] [c] [/] 2 [+] 3 [EXE] 149896232. [ALPHA] [G] [EXE] 6.672-11 [ln] 5 [ALPHA] [Na] [EXE]

 • Страница 20 из 97

  . . . ВАШ І ПОМІЧНИКИ Example 100 6 Five decimal places specified Operation 100 [ ] 6 [EXE] [FIX] 5 Four significant digits specified [SCI] 4 Engineering display specified [SHIFT] [ENG] Specification cancelled [SHIFT] [NORM] Three decimal places specified: Ans / 5 [FIX] 3 [/] 5 [EXE] Display

 • Страница 21 из 97

  . . . YOUR ASSISTANTS 3. Операції з пам’яттю Цей калькулятор має регістр незалежної пам’яті (MR) та 27 чарунок пам’яті для змінних (А-Z, ). Опріч того, в пам’яті пристрою закладено 10 фізичних констант (С, h, G, e, me, u, Na, k, Vm, g). 1) Регістр незалежної пам’яті (MR) Результати операцій можна

 • Страница 22 из 97

  . . . ВАШ І ПОМІЧНИКИ 789 [-] [SHIFT] [ANS] [EXE] 579. 789 – Ans_ 789 – Ans 210 Note: The answer memory is not erased even if the power of the calculator is turned off. 4) Continuous Calculation Function Even if calculations are concluded with the [EXE] key, the result obtained can be used for

 • Страница 23 из 97

  . . . YOUR ASSISTANTS 6) Координатні перетворення ● Перед виконанням координатних перетворень встановіть потрібні кутові одиниці. Приклад х = 2, у = 3 Знайти r та ? r = 2, = 3 Знайти х та у? Операції [DEG] → «D» 2 [ALPHA] [ , ] 3 [SHIFT] [→ r ] [→] [←] [DEG] → «D» 2 [ALPHA] [ , ] 3 [SHIFT] [→ ху]

 • Страница 24 из 97

  . . . ВАШ І ПОМІЧНИКИ 3) Прямі і обернені гіперболічні функції V. SCIENTIFIC CALCULATION Приклад 1. Basic Calculations Example 25 + 3.2 - 18 65 5/3 7 (-2) / (-3.5) 255 3652 7401 (3.6 1065) (-5.6 10-23) 58 - (6 + 3) 4 (8 - 5) (2.3 + 5) 2 (5+6) Operation 25 [+] 3.2 [-] 18 [EXE] 65 [ ] 5 [/] 3 [EXE]

 • Страница 25 из 97

  . . . YOUR ASSISTANTS 2. Обчислення математичних функцій 1) Піднесення до ступеню та вилучення кореню — , 3— , Х2 , Х-1 , Ху , х— у Приклад — 64 - — 81 3 —2 5 8 1 3 1 1 4 2— 2 2 + 52 (-2.5)2 2-2-54 (2+3)1/4 2 + 4— 81 2.51.2 8-5-3 Операції [— ] 64 [-] [— ] 81 [EXE] [SHIFT] [3— ] [(] 2 [ ] 8 [)]

 • Страница 26 из 97

  . . . ВАШ І ПОМІЧНИКИ 3) Hyperbolic and Inverse Hyperbolic Functions Example Sinh2.5 Cosh38 Tanh1.25 Sinh-120 Cosh-165 Operation Display (lower) [hyp] [sin] 2.5 [EXE] 6.050204481 [hyp] [cos] 38 [EXE] 1.59279658816 [hyp] [tan] 1.25 [EXE] 0.84828364 [hyp] [SHIFT] [sin] 20 3.689503869 [hyp] [SHIFT]

 • Страница 27 из 97

  . . . YOUR ASSISTANTS 7. Повідомлення про виявлення помилки 1) Ma ERROR Поява повідомлення «Ma ERROR» на дисплеї калькулятора означає : a) Проміжний або кінцевий результат обчислень знаходиться за межами значення ± 9.99999999 х 1099. б) Введені значення виходять за межі припустимих значень функції,

 • Страница 28 из 97

  . . . ВАШ І ПОМІЧНИКИ 8) Decimal and Hexadecimal Calculations Example Operation 20°36'53" 20 [D°M’S] 36 [D°M’S] 53 [D°M’S] [EXE] [SHIFT] [→DEG] Приклад: Display (lower) 20.61472222 20°36°53 3.45 3.45 [EXE] [SHIFT] [→DEG] 3.45 3°27°00 0.236 0.236 [EXE] [SHIFT] [→DEG 0.236 0°14°10 5°23’ 5 [D°M’S] 23

 • Страница 29 из 97

  . . . YOUR ASSISTANTS та двох знаків порядку. Граничні значення обчислень такі : ± 1 1099 ~ ± 9.999999999 х 1099 5. Введення символів Рядок вводу цього калькулятору вміщує до 100 символів. За символ сприймаються усі числа та операції, що вводяться у верхній рядок дисплею. Позначки функцій, що

 • Страница 30 из 97

  . . . ВАШ І ПОМІЧНИКИ 2) Variable Memories Example Input 25.6 into memory «A» Recall content in memory «A» Input the result of 20×3.5 into memory «D» A(2 + 3) D Input the result of A+D into memory «В» Recall content in memory «В» Display (lower) 25.6 Operation 25.6 [STO] [A] [SHIFT] [RCL] [A] 25.6

 • Страница 31 из 97

  . . . YOUR ASSISTANTS [MODE] [2]: Статистичний режим. ● Під час входу у статистичний режим на дисплеї з’являється позначення «SD». [MODE] [3]: Режим операцій з дробами ● Під час входу у режим операцій з дробами на дисплеї з’являється позначення «FRAC». 2. Зміна кутових одиниць Зміна кутових одиниць

 • Страница 32 из 97

  . . . ВАШ І ПОМІЧНИКИ ● When the total number of characters including integer, numerator denominator and delimiter mark exceeds 10 the input fraction is displayed in decimal format. E 5. «Base-N» Calculations ● Binary, octal, decimal and hexadecimal calculations conversions and logical operations

 • Страница 33 из 97

  . . . YOUR ASSISTANTS ● Виконання арифметичних операцій додавання, множення, ділення та віднімання здійснюється натисканням кнопок [+]; [ ]; [ ]; [–] відповідно. ● Для здійснення логічних операцій «OR» (логічне АБО), «AND» (логічне І), «XOR» (виключальне АБО) та «XNOR» (виключальне НІ – АБО)

 • Страница 34 из 97

  . . . ВАШ І ПОМІЧНИКИ ● In the octal mode Block 1 appears on the display after calculation, press [BLOCK] key each time, the block display switches between Block 1 and Block 2. The block number is displayed as the left number of an exponent at lower line. Example: [SHIFT] 12345670123 (Block 1)

 • Страница 35 из 97

  . . . YOUR ASSISTANTS ● В статистичному режимі для отримання стандартного відхилення для генеральної сукупності даних (V n) натисніть послідовно кнопки [SHIFT] та [2]. ● Для введення змінної «W» натисніть кнопку [ALPHA], а потім кнопку [2]. V n-1 X [3] – Введення цифри «3» /Отримання стандартного

 • Страница 36 из 97

  . . . ВАШ І ПОМІЧНИКИ 2) Input Data Delete Example 1: 20 [DATA] [30] [DATA] 40 [DATA] To delete 40, press [SHIFT] [CD] Example 2: 20 [DATA] [30] [DATA] 40 [DATA] To delete 30, press 30 [SHIFT] [CD] Example 3: 20 [DATA] 30 [DATA] 40 [ALPHA] [:] 2 [DATA] To delete 40 [ALPHA] [:] 2, press [SHIFT] [CD]

 • Страница 37 из 97

  . . . YOUR ASSISTANTS Приклад: 12/27 > 12 [ab/c] 27 5 3/4 > 5 [ab/c] 3 [ab/c] 4 U ● Після введення виразу натисніть кнопку [EXE], щоб отримати результат. Якщо результат виражається у вигляді дробу, його можна перетворити у десяткове число натисканням кнопки [ab/c]. Наступним натисканням кнопки

 • Страница 38 из 97

  . . . ВАШ І ПОМІЧНИКИ 4. Area of a parallelogram: 5. Area of an ellipse: 6. Area of a trapezoid: 7. Volume of a sphere: 8. Surface area of a circular cylinder: 9. Volume of a sphere: 10. Volume of a circular cylinder: 11. Volume of a circular cone: 12. Sum of arithmetic progression: 13. Sum of

 • Страница 39 из 97

  . . . YOUR ASSISTANTS U ● Для отримання експоненти числа натисніть кнопки [SHIFT] та [ln], а потім введіть число. ● Для введення змінної «F» натисніть кнопку [ALPHA], а потім кнопку [ln]. ● При натисканні на кнопку [ln] у шістнадцятковій системі числення («H») на дисплей виводиться цифра «F». 10х Е

 • Страница 40 из 97

  . . . ВАШ І ПОМІЧНИКИ 34. Strength of electric field: 35. Equation of mass-energy: Mm F G 2 r Q E 4SHr2 36. Relative index of refraction of: E mc2 37. Critical angle of incidence: E sin i sin r 2) Formula Search a. Press [FMLA] to search sequentially the recalled build-in formulas. b. Press [SHIFT]

 • Страница 41 из 97

  . . . YOUR ASSISTANTS U NORM g [FIX] – Встановлення кількості розрядів після коми / Перехід у формат подання чисел з плаваючою десятковою комою / Введення константи g ● Для встановлення кількості зображуваних розрядів після коми натисніть кнопку [FIX], а потім кнопку з бажаним числом розрядів

 • Страница 42 из 97

  . . . ВАШ І ПОМІЧНИКИ VI. RANGE OF FUNCTIONS INPUT Function Input range DEG: (D): |х| < 1 X 10 deg RAD: (R): |х| < /180 X 1010 GRAD: (G): |х| < 10/9 X 1010 However, for tahx: DEG: (D): |х| 90 (2n + 1) RAD: (R): |х| /2 (2n + 1) GRAD: (G): |х| 100 (2n + 1) (n is an integer) 10 sin x, cos x, tan x

 • Страница 43 из 97

  . . . YOUR ASSISTANTS U ● Для переміщення курсору праворуч натискайте кнопку [►] потрібну кількість разів. Для прискорення цієї процедури натисніть кнопку [►] та утримуйте ії. ● Для перегляду останнього введеного виразу і внесення у нього змін одразу після отримання результату обчислень натисніть

 • Страница 44 из 97

  . . . ВАШ І ПОМІЧНИКИ VII. BATTERY REPLACEMENT If the display becomes dark or dim, replace the battery with new ones according to the following procedure. Battery type: 1. Turn off the calculator. 2. Remove the battery cover. 3. Replace the battery and push in the battery cover. After the

 • Страница 45 из 97

  . . . IH REN ASSISTENTS BUSY Виконання операції FMLA Режим обчислень за формулами. FRAC Режим операцій з дробами. FIX Встановлена фіксована кількість відображених розрядів після коми. SCI Формат експоненціального подання чисел. ENG Інженерний формат. m Знаки за дисплеєм ліворуч. o Знаки за дисплеєм

 • Страница 46 из 97

  . . . ВАШ І ПОМІЧНИКИ INHALTSVERZEICHNIS І. GRUNDFUNKTIONEN .......................................................................5 ІІ. Display-Bild........................................................................................7 1. Zweizeiliges Display

 • Страница 47 из 97

  . . . IH REN ASSISTENTS – Обчислення суми і суми квадратів введених значень виборки – Підрахунок кількості введених значень – Стандартне відхилення для генеральної сукупності даних – Стандартне відхилення для вибoрки даних V. AUSFÜHRUNG DER BERECHNUNGEN .......................................27 1.

 • Страница 48 из 97

  . . . ВАШ І ПОМІЧНИКИ 3) Grenzwerte der Berechnungen ..........................................36 4) Blöcke im Dual — und Oktalsystem ...................................36 5) Gegenseitige Zahlenumsetzung des Dual-, Oktal-, Dezimal — und Hexadezimalsystems.....................................38 6)

 • Страница 49 из 97

  . . . IH REN ASSISTENTS 3) Граничні значення обчислень ..........................................36 4) Блоки у двійковій та вісімковій системах числення .......36 5) Взаємні перетворення двійкових, вісімкових, десяткових та шістнадцяткових чисел ............................. 38 6) Аріфметичні

 • Страница 50 из 97

  . . . ВАШ І ПОМІЧНИКИ – Berechnung der Summe und der Quadratsumme der eingegebenen Abtastwerte – Berechnung der Zahl von eingegebenen Werten – Standardabweichung für Grundgesamtheit der Daten – Standardabweichung für Datenabruf Operationen mit Bruchzahlen – Arithmetische Grundoperationen mit

 • Страница 51 из 97

  . . . IH REN ASSISTENTS ЗМІСТ ІІ. DISPLAY-BILD I. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ............................................................................5 1. Zweizeiliges Display Dieser Taschenrechner verfügt über ein zweizeiliges Display. Die obere Display-Zeile kan bis 14 Zeichen mit 5x5 Punkten enthalten.

 • Страница 52 из 97

  . . . ВАШ І ПОМІЧНИКИ BUSY Erfolgt eine Operationsausführung. FMLA Berechnungsmodus nach Formeln. FRAC Modus für Operationen mit Brüchen. FIX Es ist eine fixe Anzahl von angezeigten Stellen nach dem Komma eingestellt. SCI Format für Exponentialdarstellung der Zahlen. ENG Ingenieur-Format. m Zeichen

 • Страница 53 из 97

  . . . IH REN ASSISTENTS VII. ЗАМЕНА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ При снижении контрастности дисплея необходимо заменить элемент питания. Для этого: 1. Выключите калькулятор. 2. Открутите крышку отсека источника питания. 3. Извлеките старый элемент питания и установите новый. 4. Закройте крышку источника

 • Страница 54 из 97

  . . . ВАШ И П ОМОЩНИКИ D ● Um den Cursor nach rechts zu verschieben, drücken Sie die Taste [►] soviel, wie es benötigt wird. Um den Vorgang zu beschleunigen, drücken Sie die Taste [►] und halten Sie diese gedrückt. ● Um den zuletzt eingegebenen Ausdruck durchzuschauen und Änderungen vorzunehmen,

 • Страница 55 из 97

  . . . IH REN ASSISTENTS VI. ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ АРГУМЕНТА ФУНКЦИЙ Функции sin x, cos x, tan x sin-1 x, cos-1 x tan-1 x sinh x cosh x tanh x sinh-1 x cosh-1 x tanh-1 x log x ln x 10x ex yx R x— y —x 3— x x2 1/x стр. 46 Допустимые значения аргумента Градусы (D): |х| < 1 X 1010 deg Радианы (R): |х| <

 • Страница 56 из 97

  . . . ВАШ И П ОМОЩНИКИ D NORM g [FIX] – Aufstellen der Anzahl von Stellen nach dem Komma/ Übergang zum Zahlenformat mit beweglichem Dezimalkomma/Eingabe der Konstante g ● Für Aufstellung der Anzahl von Stellen nach dem Komma drücken Sie die Taste [FIX] und dann die Taste mit der gewünschten Anzahl

 • Страница 57 из 97

  . . . IH REN ASSISTENTS Mm F G 2 r 34. Закон всемирного тяготения: 35. Напряженность электрического поля: E 36. Уравнение массы и энергии: E mc 37. Коэффициент преломления: E 38. Критический угол падения: Q 4SHr2 2 sin i sin r 4 sin1(n2 n1) 2) Поиск формул а. Для последовательного просмотра всех

 • Страница 58 из 97

  . . . ВАШ И П ОМОЩНИКИ D ● Für Berechnung der Exponentialkurve der Zahl drücken Sie die Tasten [SHIFT] und [ln], und dann geben Sie die Zahl ein. ● Um die Variable «F» einzugeben, drücken Sie die Taste [ALPHA] und dann die Taste [ln]. ● Beim Drücken der Taste [ln] im Hexadezimalsystem («Н»)

 • Страница 59 из 97

  . . . IH REN ASSISTENTS 4. Площадь параллелограмма: 5. Площадь эллипса: 6. Площадь трапеции: 7. Площадь поверхности шара: 8. Площадь поверхности кругового цилиндра: 9. Объем шара: 10. Объем кругового цилиндра: 11. Объем кругового конуса: 12. Сумма арифметической прогрессии: 13. Сумма геометрической

 • Страница 60 из 97

  . . . ВАШ И П ОМОЩНИКИ Beispiel: 12/27 > 12 [ab/c] 27 5 3/4 > 5 [ab/c] 3 [ab/c] 4 D ● Nach Eingabe des Ausdruckes drücken Sie die Taste [EXE], um das Ergebnis zu erhalten. Wird das Ergebnis als ein Bruch ausgedrückt, kann er in eine Dezimalzahl nach dem Drücken der Taste [ab/c] umgesetzt werden.

 • Страница 61 из 97

  . . . IH REN ASSISTENTS 2) Удаление введенных данных Пример 1. 20 [DATA] [30] [DATA] 40 [DATA] Для удаления последнего введенного значения (40) нажмите последовательно кнопки [SHIFT] и [CD]. Пример 2. 20 [DATA] [30] [DATA] 40 [DATA] Для удаления значения «30» введите 30 и нажмите кнопки [SHIFT] и

 • Страница 62 из 97

  . . . ВАШ И П ОМОЩНИКИ ● Im Statistik-Modus für Erhalt einer Standardabweichung für Grundgesamtheit der Daten (V n) drücken Sie nacheinander die Tasten [SHIFT] und [2]. ● Um die Variable «W» einzugeben, drücken Sie die Taste [ALPHA] und dann die Taste [2]. V n-1 X [3] – Eingabe der Ziffer «3»

 • Страница 63 из 97

  . . . IH REN ASSISTENTS 5) Взаимные преобразования двоичных, восьмеричных, десятичных и шестнадцатеричных чисел Для перевода результата на дисплее из одной системы исчисления в другую нажимайте кнопку [DHBO] нужное число раз до появления на дисплее обозначения соответствующей системы. При этом

 • Страница 64 из 97

  . . . ВАШ И П ОМОЩНИКИ D ● Ausführen der arithmetischen Operationen der Addierung, Multiplikation, Division und Subtrahierung erfolgt mit den Tasten [+], [ ], [ ], und [–] entsprechend. ● Für Ausführen logischer Operationen «OR» (ODER-Verknüpfung), «AND» (UND-Verknüpfung), «XOR»

 • Страница 65 из 97

  . . . IH REN ASSISTENTS R 3) Предельные значения вычислений Система исчисления Предельные значения Двоичная Для положительных чисел: 01111111111111111111111111111111 Х 0 Для отрицательных чисел: 10000000000000000000000000000000 Х 11111111111111111111111111111111 Восьмеричная Для положительных

 • Страница 66 из 97

  . . . ВАШ И П ОМОЩНИКИ [MODE] [2]: Statistik-Modus ● Beim Einstieg in den Statistik-Modus erscheint auf dem Display das Symbol «SD». [MODE] [3]: Modus für Operationen mit Brüchen Beim Einstieg in den Modus für Operationen mit Brüchen erscheint auf dem Display das Symbol «FRAC». 2. Wechsel der

 • Страница 67 из 97

  . . . IH REN ASSISTENTS Пример Вывести на дисплей значение скорости света с C/2 + 3 Вывести на дисплей значение гравитационной постоянной G ln5Nа Операция Изображение на дисплее [ALPHA] [c] [EXE] 299792458. [ALPHA] [c] [/] 2 [+] 3 [EXE] 149896232. [ALPHA] [G] [EXE] 6.672-11 [ln] 5 [ALPHA] [Na]

 • Страница 68 из 97

  . . . ВАШ И П ОМОЩНИКИ auszugeben (10±99). Interne Berechnungen des Taschenrechners werden im Bereich von 12 Mantisse-Stellen und zwei Stellenzeichen ausgeführt. Die Grenzwerte der Berechnungen sind ± 1 х 1099 ~ ± 9.999999999 х 1099 5. Symboleingabe Das Eingabefeld dieses Taschenrechners kann bis

 • Страница 69 из 97

  . . . IH REN ASSISTENTS 3. Операции с памятью В данном калькуляторе имеется регистр независимой памяти (MR) и 27 ячеек памяти для переменных (А-Z, ). Помимо этого, в памяти устройства заложено 10 физических констант (С, h, G, e, me, u, Na, k, Vm, g). 1) Регистр независимой памяти (MR) Результаты

 • Страница 70 из 97

  . . . ВАШ И П ОМОЩНИКИ 7. Fehlermeldungen 1) Ma ERROR Erscheint auf dem Display die Meldung «Ma ERROR», bedeutet es: a) Zwischen – oder Endergebnis der Berechnungen liegt ausserhalb des Wertes ± 9.99999999 х 1099. b) Eingegebene Werte überschreiten die zulässigen Grenzwerte von eingesetzter

 • Страница 71 из 97

  . . . IH REN ASSISTENTS 6) Координатные преобразования ● Перед выполнением координатных преобразований установите нужные угловые единицы. Пример х = 2, у = 3 Найти r и ? r = 2, = 3 Найти х и у? Операция [DEG] → «D» 2 [ALPHA] [ , ] 3 [SHIFT] [→ r ] [→] [←] [DEG] → «D» 2 [ALPHA] [ , ] 3 [SHIFT] [→

 • Страница 72 из 97

  . . . ВАШ И П ОМОЩНИКИ 3) Прямые и обратные гиперболические функции 2. Berechnung der mathematischen Funktionen 1) Erheben in eine Potenz und Wurzelziehen — , 3— , Х2 , Х-1 , Ху , х— у Beispiel — 64 - — 81 3 —2 5 8 1 3 1 1 4 2 2 — 2 + 52 (-2.5)2 2-2-54 (2+3)1/4 2 + 4— 81 2.51.2 8-5-3 Operationen [—

 • Страница 73 из 97

  . . . IH REN ASSISTENTS 3) Direkte und umgekehrte Hyperbelfunktionen 2. Вычисление математических функций 1) Возведение в степень и извлечение корня — , 3— , Х2 , Х-1 , Ху , х— у Пример — 64 - — 81 3 —2 5 8 1 3 1 1 4 2 — 22 + 52 (-2.5)2 2-2-54 (2+3)1/4 2 + 4— 81 2.51.2 8-5-3 Операция [— ] 64 [-] [—

 • Страница 74 из 97

  . . . ВАШ И П ОМОЩНИКИ 6) Koordinaten-Umsetzungen ● All Vor dem Ausführen von Koordinaten-Umsetzungen stellen Sie die benötigten Winkeleinheiten ein. Beispiel х = 2, у = 3 Finden r und ? r = 2, = 3 Finden x und ψ? Operationen [DEG] → «D» 2 [ALPHA] [ , ] 3 [SHIFT] [→ r ] [→] [←] [DEG] → «D» 2

 • Страница 75 из 97

  . . . IH REN ASSISTENTS 7. Сообщения об обнаружении ошибки 1) Ma ERROR Появление сообщения «Ma ERROR « на дисплее калькулятора означает: а) Промежуточный или конечный результат вычислений находится за пределами значения ± 9.99999999 х 1099. б) Введенные значения выходят за пределы допустимых

 • Страница 76 из 97

  . . . ВАШ И П ОМОЩНИКИ 3. Operationen mit Memo-Inhalt Dieser Rechner besitzt den Register des unabhängigen Speichers (MR) und 27 Speicherzellen für Variable (А-Z, ). Ausserdem sind im Gerät 10 physische Konstante eingespeichert (С, h, G, e, me, u, Na, k, Vm, g). Пример: 123 [ ] 456 [EXE] 1)

 • Страница 77 из 97

  . . . IH REN ASSISTENTS Внутренние вычисления калькулятора производятся в пределах 12 разрядов мантиссы и двух знаков порядка. Предельные значения вычислений ± 1 1099 ~ ± 9.999999999 х 1099 5. Ввод символов Строка ввода данного калькулятора вмещает до 100 символов. В качестве символов

 • Страница 78 из 97

  . . . ВАШ И П ОМОЩНИКИ Beispiel Lichtgeschwindigkeit c auf dem Display ausgeben C/2 + 3 Den Wert von Gravitationskonstante G auf dem Display ausgeben ln5Nа Operationen Anzeige auf dem Display [ALPHA] [c] [EXE] 299792458. [ALPHA] [c] [/] 2 [+] 3 [EXE] 149896232. [ALPHA] [G] [EXE] 6.672-11 [ln] 5

 • Страница 79 из 97

  . . . IH REN ASSISTENTS [MODE] [2] : Статистический режим ● При входе в статистический режим на дисплее появляется обозначение «SD». [MODE] [3] : Режим операций с дробями ● При входе в режим операций с дробями на дисплее появляется обозначение «FRAC». 2. Смена угловых единиц Смена угловых единиц

 • Страница 80 из 97

  . . . ВАШ И П ОМОЩНИКИ D 3) Grenzwerte der Berechnungen Zahlensystem Grenzwerte Dualsystem Für positive Zahlen: 01111111111111111111111111111111 Х 0 Für negative Zahlen: 10000000000000000000000000000000 Х 11111111111111111111111111111111 Oktalsystem Für positive Zahlen: 17777777777 Х 0 Für negative

 • Страница 81 из 97

  . . . IH REN ASSISTENTS ● Выполнение арифметических операций сложения, умножения, деления и вычитания осуществляется посредством нажатия кнопок [+] ; [ ] ; [ ]; [–], соответственно. ● Для осуществления логических операций «OR» (логическое ИЛИ), «AND» (логическое И), «XOR» (исключающее ИЛИ) и «XNOR»

 • Страница 82 из 97

  . . . ВАШ И П ОМОЩНИКИ 5) Gegenseitige Zahlenumsetzung des Dual-, Oktal-, Dezimal – und Hexadezimalsystems Um auf dem Display das Ergebnis aus einem Zahlensystem in ein anderes umzusetzen, drücken Sie die Taste [DHBO] soviel, bis auf dem Display die Bezeichnung des entsprechenden Systems nicht

 • Страница 83 из 97

  . . . IH REN ASSISTENTS R ● В статистическом режиме для получения стандартного отклонения для генеральной совокупности данных (V n) нажмите последовательно кнопки [SHIFT] и [2]. ● Для ввода переменной «W» нажмите кнопку [ALPHA], а затем кнопку [2]. V n-1 X [3] – Ввод цифры «3»/ Получение

 • Страница 84 из 97

  . . . ВАШ И П ОМОЩНИКИ 2) Löschen von eingegebenen Daten Beispiel 1. 20 [DATA] [30] [DATA] 40 [DATA] Für Löschen des zulezt eingegebenen Wertes (40) drücken Sie nacheinander die Tasten [SHIFT] und [CD]. Beispiel 2. 20 [DATA] [30] [DATA] 40 [DATA] Um den Wert «30» zu löschen, geben Sie 30 ein, und

 • Страница 85 из 97

  . . . IH REN ASSISTENTS Пример: 12/27 > 12 [ab/c] 27 5 3/4 > 5 [ab/c] 3 [ab/c] 4 R ● После ввода выражения нажмите кнопку [EXE] для получения результата. Если результат выражается в виде дроби, его можно преобразовать в десятичное число нажатием кнопки [ab/c]. При следующем нажатии кнопки [ab/c]

 • Страница 86 из 97

  . . . ВАШ И П ОМОЩНИКИ 4. Parallelogram-Fläche: 5. Ellipse-Fläche: 6. Trapezenfläche: 7. Kugelfläche: 8. Fläche des Kreiszylinders: 9. Kugelvolumen: 10. Volumen des Kreiszylinders: 11. Volumen des Kreiskegel: 12. Summe der arithmetischen Reihe: 13. Summe der geometrischen Reihe: 14. Quadratsumme:

 • Страница 87 из 97

  . . . IH REN ASSISTENTS R ● Для получения экспоненты числа нажмите кнопки [SHIFT] и [ln], а затем введите число. ● Для ввода переменной «F» нажмите кнопку [ALPHA], а затем кнопку [ln]. ● При нажатии кнопки [ln] в шестнадцатеричной системе исчисления («Н») на дисплей выводится цифра «F». 10х Е [log]

 • Страница 88 из 97

  . . . ВАШ И П ОМОЩНИКИ Mm F G 2 r Q E 4SHr2 34. Gravitationsgesetz: 35. Elektrische Feldstarke: 36. Gleichung von Masse und Energie: E mc2 37. Berechungskoeffizient: E sin i sin r 4 sin1(n2 n1) 38. Kritischer Fallwinkel: 2) Formel-Suche a. Um alle Formeln der Reihe nach durchzuschauen, drücken

 • Страница 89 из 97

  . . . IH REN ASSISTENTS R NORM g [FIX] – Установка числа разрядов после запятой/ Переход в формат представления чисел с плавающей десятичной запятой/ Ввод константы g ● Для установки числа отображаемых после запятой разрядов нажмите кнопку [FIX], а затем кнопку с желаемым числом разрядов (цифры

 • Страница 90 из 97

  . . . ВАШ И П ОМОЩНИКИ VI. ZULÄSSIGE WERTE DES FUNKTION- ● Для ввода константы u (масса атома) нажмите кнопку [ALPHA], а затем кнопку [BS]. SARGUMENTES DRG → k [DRG] – Выбор и преобразование угловых единиц – градусы, радианы, грады/ Ввод константы k ● Для смены угловых единиц нажмите кнопку [DRG].

 • Страница 91 из 97

  . . . IH REN ASSISTENTS R ● Для перемещения курсора вправо нажимайте кнопку [►] нужное число раз. Для ускорения этой процедуры нажмите кнопку [►] и удерживайте ее. ● Для просмотра последнего введенного выражения и внесения в него изменений сразу после получения результата вычислений нажмите кнопку

 • Страница 92 из 97

  . . . ВАШ И П ОМОЩНИКИ VII. BATTERIEAUSTAUSCH Bei Reduzierung des Display-Kontrastes ist Batterie zu ersetzen: Dafür: 1. Schalten Sie den Taschenrechner aus. 2. Schrauben Sie den Deckel des Batteriefaches aus. 3. Ziehen Sie die alte Batterie heraus und setzen Sie die neü Batterie ein. 4. Schliessen

 • Страница 93 из 97

  . . . ВАШ И П ОМОЩНИКИ BUSY Происходит выполнение операции. FMLA Режим вычислений по формулам. FRAC Режим операций с дробями. FIX Установлено фиксированное количество отображаемых разрядов после запятой. SCI Формат экспоненциального представления чисел. ENG Инженерный формат. m Знаки за дисплеем с

 • Страница 94 из 97

  . . . ВАШ И П ОМОЩНИКИ СОДЕРЖАНИЕ ІІ. ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ДИСПЛЕЕ І. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ....................................................................5 1. Двухстрочный дисплей В данном калькуляторе имеется двухстрочный дисплей. Верхняя строка дисплея вмещает до 14 символов по 5 х 5 точек. Нижняя

 • Страница 95 из 97

  . . . ВАШ И П ОМОЩНИКИ R – Вычисление суммы и суммы квадратов введенных значений выборки – Подсчет числа введенных значений – Стандартное отклонение для генеральной совокупности данных – Стандартное отклонение для выборки данных Операции с дробями – Основные арифметические операции с дробями –

 • Страница 96 из 97

  . . . ВАШ И П ОМОЩНИКИ 3) Предельные значения вычислений.................................36 4) Блоки в двоичной и восьмеричной системе исчисления ..36 5) Взаимные преобразования двоичных, восьмеричных, десятичных и шестнадцатеричных чисел ....................38 6) Арифметические операции с

 • Страница 97 из 97

Инструкции для калькуляторы и переводчики Assistant