Инструкция для Electrolux ESF6710ROW

Инструкция для Electrolux ESF6710ROW

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 56 страниц
Размер - 7 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

ESF 6710ROW

ESF 6710ROX

................................................ .............................................

RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE

MANUAL DE UTILIZARE

2

RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ

МАШИНА

ИНСТРУКЦИЯ ПО

ЭКСПЛУАТАЦИИ

18

UK ПОСУДОМИЙНА МАШИНА

ІНСТРУКЦІЯ

36

Предыдущая страница

Оглавление инструкции

 • Страница 1 из 57

  ESF 6710ROW ESF 6710ROX ................................................ RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА UK ПОСУДОМИЙНА МАШИНА ............................................. MANUAL DE UTILIZARE 2 ИНСТРУКЦИЯ ПО 18 ЭКСПЛУАТАЦИИ ІНСТРУКЦІЯ 36

 • Страница 2 из 57

  2 www.electrolux.com CUPRINS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 DESCRIEREA PRODUSULUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 • Страница 3 из 57

  ROMÂNA 1. 3 INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu atenţie instrucţiunile furnizate. Producăto‐ rul nu este responsabil dacă instalarea şi utiliza‐ rea incorectă a aparatului provoacă răniri şi dau‐ ne. Păstraţi întotdeauna instrucţiunile

 • Страница 4 из 57

  4 www.electrolux.com – Ferme – De către clienţii din hoteluri, moteluri şi alte medii de tip rezidenţial – Unităţi de cazare cu micul dejun inclus. • Produsele inflamabile sau obiectele umezite cu produse inflamabile nu trebuie introduse în aparat, nici puse adiacent sau deasupra aces‐ tuia. • Nu

 • Страница 5 из 57

  ROMÂNA 1 Suprafaţă de lucru 9 Dozator pentru detergent 2 Braţ stropitor superior 3 Braţ stropitor inferior 10 Coş pentru tacâmuri 11 Coş inferior 4 Filtre 12 Coş superior 5 Plăcuţă cu date tehnice 6 Rezervor pentru sare Maşina de spălat vase este echipată cu un bec interior care se aprinde când se

 • Страница 6 из 57

  6 www.electrolux.com Indicatoare lumi‐ Descriere noase Indicatorul TimeSaver. Indicatorul Delay. Indicatorul XtraPower. Indicatorul Multitab. Indicatorul senzorului de turbiditate. Acesta se aprinde când senzorul pentru programul AUTO funcţionează. În timpul funcţionării senzorului, doar

 • Страница 7 из 57

  ROMÂNA Program 2) 3) 4) Grad de murdărire Tip încărcătură Fazele programului Opţiuni Toate Vase din porţelan, ta‐ câmuri, oale şi cratiţe Prespălare Spălare de la 45 °C până la 70 °C Clătiri Uscare EnergySaver Vase cu murdărie mixtă Vase din porţelan, ta‐ câmuri, oale şi cratiţe Prespălare Spălare

 • Страница 8 из 57

  8 www.electrolux.com Program1) Durata (min) Consum de energie (kWh) Consum de apă (l) 150 - 160 1.4 - 1.6 13 - 14 55 - 65 1.0 - 1.2 10 - 11 30 0.8 9 14 0.1 4 1) Presiunea şi temperatura apei, variaţiile curentului electric, opţiunile selectate şi cantitatea de vase pot modifica valorile. Informaţii

 • Страница 9 из 57

  ROMÂNA • Dacă opţiunea nu este aplicabilă progra‐ mului, indicatorul aferent se aprinde inter‐ mitent rapid de 3 ori, după care se stinge. 9 • Dacă opţiunea nu se poate aplica la pro‐ gram, indicatorul corespunzător nu se aprinde. 5.4 Multitab 5.6 Semnalele acustice Activaţi această opţiune doar

 • Страница 10 из 57

  10 www.electrolux.com 6.1 Reglarea dispozitivului de dedurizare a apei Reglarea dedurizatorului Duritatea apei Grade germane (°dH) Grade franceze (°fH) mmol/l Grade Clarke Manuală Electro‐ nică 47 - 50 84 - 90 8.4. - 9.0 58 - 63 2 1) 10 43 - 46 76 - 83 7.6 - 8.3 53 - 57 2 1) 9 37 - 42 65 - 75 6.5 -

 • Страница 11 из 57

  ROMÂNA 11 6.2 Umplerea rezervorului pentru sare 1. 2. 3. 4. 5. Rotiţi capacul la stânga pentru a deschide rezervorul pentru sare. Introduceţi 1 litru de apă în rezervorul pen‐ tru sare (numai la prima utilizare). Umpleţi rezervorul pentru sare, folosind sa‐ re pentru maşina de spălat vase.

 • Страница 12 из 57

  12 www.electrolux.com 7.1 Utilizarea detergentului A 1. B 2. 3. 30 4 MAX + 32 - 1 20 4. C 7.2 Setarea şi pornirea unui program Funcţia Auto Off Pentru reducerea consumului electric, această funcţie dezactivează automat aparatul după câ‐ teva minute dacă: • Nu aţi închis uşa. • Nu aţi apăsat Start

 • Страница 13 из 57

  ROMÂNA Anularea pornirii cu întârziere în timpul derulării numărătorii inverse Când anulaţi pornirea cu întârziere, programul şi opţiunile trebuie setate din nou. Apăsaţi Reset. Se aprind indicatorul şi durata programului ECO. Anularea programului Apăsaţi Reset. Se aprind indicatorul şi durata

 • Страница 14 из 57

  14 www.electrolux.com • Puneţi obiectele uşoare în coşul superior. Asi‐ guraţi-vă că obiectele nu se mişcă. • Asiguraţi-vă că braţele stropitoare se pot miş‐ ca liber înainte să porniţi un program. 8.4 Anterior pornirii unui program Verificaţi dacă: • Filtrele sunt curate şi corect instalate. •

 • Страница 15 из 57

  ROMÂNA 6. 7. 15 Asiguraţi-vă că filtrul (B) este poziţionat co‐ rect sub cele 2 ghidaje (C). Asamblaţi filtrul (A) şi introduceţi-l la loc în filtrul (B). Rotiţi-l în sens orar până când se fixează. O poziţie incorectă a filtrelor poate cau‐ za rezultate nesatisfăcătoare la spălare şi deteriorarea

 • Страница 16 из 57

  16 www.electrolux.com Problemă Soluţie posibilă Verificaţi dacă robinetul de apă este înfundat. Verificaţi dacă filtrul din furtunul de alimentare este înfundat. Verificaţi dacă furtunul de alimentare este răsucit sau îndoit. Aparatul nu evacuează apa. Verificaţi dacă scurgerea chiuvetei este

 • Страница 17 из 57

  ROMÂNA 17 11. INFORMAŢII TEHNICE Dimensiuni Lăţime / Înălţime / Adâncime (mm) Conexiunea la reţeaua electrică Consultaţi plăcuţa cu datele tehnice. Tensiune 596 / 850 / 610 220-240 V Frecvenţă 50 Hz Presiunea de alimentare cu apă Min. / max. (bari / MPa) (0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 ) Alimentarea cu

 • Страница 18 из 57

  18 www.electrolux.com СОДЕРЖАНИЕ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 • Страница 19 из 57

  РУССКИЙ 1. 19 УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ Перед установкой и эксплуатацией прибора внимательно ознакомьтесь с приложенным руководством. Производитель не несет ответ‐ ственности за травмы и повреждения, полу‐ ченные/вызванные неправильной установкой и эксплуатацией. Позаботьтесь о том, чтобы данное

 • Страница 20 из 57

  20 www.electrolux.com зетки. Обратитесь в сервисный центр для замены наливного шланга. 1.3 Эксплуатация • Прибор предназначен для бытового и ана‐ логичного применения, например: – В помещениях, служащих кухнями для обслуживающего персонала в магази‐ нах, офисах и на других рабочих местах. – В

 • Страница 21 из 57

  РУССКИЙ 21 2. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 1 2 3 12 11 10 9 1 Верхняя панель 2 Верхний разбрызгиватель 3 Нижний разбрызгиватель 4 Фильтры 5 Табличка с техническими данными 6 Емкость для соли 7 Переключатель жесткости воды 8 Дозатор ополаскивателя 8 7 6 5 4 9 Дозатор моющего средства 10 Корзина для столовых

 • Страница 22 из 57

  22 www.electrolux.com 3. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 1 Auto Off 50º AutoFlex 45º-70º FlexiWash 50º-65º 2 3 14 13 12 1 Кнопка «Вкл/Выкл» 1 Hour 55º Intensive 70º Quick Plus Rinse & Hold 60º 5 4 11 10 XtraPower Multitab 6 7 9 8 8 Сенсорное поле Start 2 Сенсорное поле Program 3 Сенсорное поле MyFavourite 10

 • Страница 23 из 57

  РУССКИЙ Индикаторы 23 Описание Индикатор EnergySaver. 3.1 Линейка программы На линейке программы отображается инфор‐ мация о соответствующей программе и о функции TimeSaver. Запуск и ход программы При запуске программы мигают 2 крайних сегмента ли‐ нейки программы. В ходе работы программы средние

 • Страница 24 из 57

  24 www.electrolux.com Программа 4) Степень загрязненно‐ Этапы сти программы Тип загрузки Сильное загрязнение Посуда, столовые приборы, кастрюли и сковороды Режимы Предварительная мойка TimeSaver 5) Мойка, 70°C EnergySaver Ополаскивания XtraPower5) Сушка Обычное загрязнение Мойка, 55°C Посуда и

 • Страница 25 из 57

  РУССКИЙ Программа 1) Продолж. (мин) Энергопотребление Вода (кВт·ч) (л) 14 0.1 25 4 1) Указанные показатели могут изменяться в зависимости от давления и температуры воды, напряжения в электросети, выбранных функций и количества посуды. Информация для тестирующих организаций Для запроса всей

 • Страница 26 из 57

  26 www.electrolux.com • Если выбранный режим нельзя исполь‐ зовать с данной программой, соответ‐ ствующий индикатор быстро мигнет 3 раза, а затем погаснет. 5.4 Multitab Включайте данную функцию только в случае использования комбинированного таблетиро‐ ванного моющего средства. Данная функция

 • Страница 27 из 57

  РУССКИЙ 27 5. В приборе могут быть посторонние веще‐ ства, оставшиеся после его производства. Для их удаления следует запустить про‐ грамму мойки. Не используйте моющее средство и не загружайте корзины. для воды. Обратитесь в местную службу водоснабжения, чтобы узнать уровень жесткости воды в Вашей

 • Страница 28 из 57

  28 www.electrolux.com индикаторов , и . 3. Нажмите на MyFavourite; • и погас‐ Индикаторы нут. • Индикатор продолжит мигать. • На дисплее отобразится текущая на‐ стройка уровня жесткости воды. Напр., = уровень 5. 4. Для изменения установки нажмите на MyFavourite нужное количество раз. 5. Нажмите на

 • Страница 29 из 57

  РУССКИЙ 2. Включите прибор нажатием на кнопку «Вкл/Выкл». Удостоверьтесь, что прибор находится в режиме настройки (см. Главу «Настройка и запуск программы»). • Если горит индикатор отсутствия соли, наполните емкость для соли. • Если горит индикатор отсутствия опо‐ ласкивателя, заправьте дозатор

 • Страница 30 из 57

  30 www.electrolux.com • Значение продолжительности програм‐ мы начнет уменьшаться с интервалом в 1 час. Запуск программы с использованием отсрочки пуска 1. Задайте программу. 2. Многократным нажатием на Delay добей‐ тесь появления на дисплее нужного вре‐ мени отсрочки (от 1 до 24 часов). Загорит‐

 • Страница 31 из 57

  РУССКИЙ машин. Другие продукты могут привести к повреждению прибора. • На этапе сушки ополаскиватель помогает высушить посуду без потеков и пятен. • Комбинированное таблетированное мою‐ щее средство содержит моющее средство, ополаскиватель и другие добавки. Убеди‐ тесь, что таблетированное средство

 • Страница 32 из 57

  32 www.electrolux.com 9.1 Очистка фильтров C 1. Поверните фильтр (A) против часовой стрелки и извлеките его. 2. Для разборки фильтра (A) потянув, раз‐ делите (A1) и (A2). Извлеките фильтр (B). Промойте фильтры водой. Перед тем, как установить фильтр (B) на место, убедитесь, что внутри или по краям

 • Страница 33 из 57

  РУССКИЙ 33 10. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ Прибор не запускается или останавливается во время работы. Перед тем, как обращаться в сервисный центр, для разрешения проблемы восполь‐ зуйтесь данной информацией. При некоторых неисправностях на дисплей выводится код неисправности: • - В прибор не

 • Страница 34 из 57

  34 www.electrolux.com Пятна и потеки на стекле и посуде. • Недостаточное количество выдаваемого ополаскивателя. Увеличьте уровень доза‐ тора ополаскивателя. • Причиной может быть качество моющего средства. 1. Включите прибор нажатием на кнопку «Вкл/Выкл». Удостоверьтесь, что прибор находится в

 • Страница 35 из 57

  РУССКИЙ 35 1) Присоедините наливной шланг к водопроводному крану с резьбой 3/4". 2) Если горячая вода подается из системы, использующей альтернативные источники энергии (например, солнечные панели или ветрогенераторы), подключайте прибор к водопроводу горячей воды, чтобы снизить потребление

 • Страница 36 из 57

  36 www.electrolux.com ЗМІСТ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ОПИС ВИРОБУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 • Страница 37 из 57

  Українська 1. 37 ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ Перед установкою та експлуатацією приладу слід уважно прочитати інструкцію користува‐ ча. Виробник не несе відповідальності за пош‐ кодження, що виникли через неправильне встановлення або експлуатацію. Інструкції з користування приладом слід зберігати з

 • Страница 38 из 57

  38 www.electrolux.com 1.3 Користування • Цей прилад призначений для використання у побутових та аналогічних сферах, напри‐ клад: – на кухнях магазинів, офісів та інших ро‐ бочих установ; – на фермах; – клієнтами готелів, мотелів та інших жит‐ лових приміщень; – в установах, що пропонують напівпан‐

 • Страница 39 из 57

  Українська 39 2. ОПИС ВИРОБУ 1 2 3 12 11 10 1 Верхня кришка 2 Верхній розпилювач 3 Нижній розпилювач 4 Фільтри 5 Табличка з технічними даними 6 Контейнер для солі 7 Перемикач рівня жорсткості води 8 Дозатор ополіскувача 9 8 7 6 5 4 9 Дозатор миючого засобу 10 Кошик для столових приборів 11 Нижній

 • Страница 40 из 57

  40 www.electrolux.com 3. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ 1 Auto Off 50º AutoFlex 45º-70º FlexiWash 50º-65º 2 3 14 13 12 1 Кнопка увімкнення/вимкнення 1 Hour 55º Intensive 70º Quick Plus Rinse & Hold 60º 5 4 11 10 XtraPower Multitab 6 7 9 8 8 Сенсорна кнопка Start 2 Сенсорна кнопка Program 3 Сенсорна кнопка

 • Страница 41 из 57

  Українська Індикатори 41 Опис Індикатор EnergySaver. 3.1 Рядок стану програми В рядку стану програми відображається ін‐ формація, що стосується програми та функції TimeSaver. Запуск та хід виконання програми Під час запуску програми на рядку стану програми мигт‐ ять 2 бічні сегменти. Під час

 • Страница 42 из 57

  42 www.electrolux.com Програма 4) 6) 7) Ступінь забруднення Тип завантаження Фази програми Функції Сильне забруднення Посуд, столові прибо‐ ри, каструлі та сково‐ роди Попереднє миття Миття 70 °C Ополіскування Сушіння TimeSaver 5) EnergySaver XtraPower5) Середній ступінь за‐ бруднення Посуд і

 • Страница 43 из 57

  Українська 43 1) Показники споживання і тривалість програми залежать від тиску й температури води, коливання напруги в електромережі, вибраних функцій та кількості посуду. Інформація для дослідницьких установ Для отримання необхідної інформації щодо тестових процедур зверніться за адресою елек‐

 • Страница 44 из 57

  44 www.electrolux.com Увімкнення функції Multitab 1. Натисніть і утримуйте Option, доки не ак‐ тивується індикатор Multitab. Якщо ви вирішили припинити використовувати комбіновані таблетовані миючі засоби, перед початком застосування окремо миючого засобу, ополіскувача або солі для посудомийної

 • Страница 45 из 57

  Українська 45 6.1 Налаштування пристрою для пом'якшення води Налаштування пом'якшувача води Жорсткість води Німецькі градуси (°dH) Французькі градуси (°fH) ммоль/л Градуси Кларка Вручну Елек‐ тронне 47 - 50 84 - 90 8.4. - 9.0 58 - 63 2 1) 10 43 - 46 76 - 83 7.6 - 8.3 53 - 57 2 1) 9 37 - 42 65 - 75

 • Страница 46 из 57

  46 www.electrolux.com 6.2 Додавання солі в контейнер для солі 1. 2. 3. 4. 5. Поверніть кришечку проти годинникової стрілки і відкрийте контейнер для солі. Налийте 1 літр води в контейнер для солі (лише перший раз). Заповніть контейнер сіллю для посудо‐ мийної машини. Приберіть сіль із поверхні

 • Страница 47 из 57

  Українська 47 5. Установіть і запустіть програму, що відпо‐ відає типу посуду та ступеню його забруд‐ нення. 7.1 Користування миючим засобом A 1. B 2. 3. 30 4 MAX + 32 - 1 20 4. C 5. 7.2 Встановлення і запуск програми Функція Auto Off З метою зменшення споживання електроенер‐ гії ця функція

 • Страница 48 из 57

  48 www.electrolux.com Після закінчення зворотного відліку програма запуститься автоматично. Відкривання дверцят під час роботи приладу Якщо відчинити дверцята, прилад зупиняє ро‐ боту. Після закривання дверцят прилад поно‐ влює роботу програми з того моменту, коли її було перервано. Скасування

 • Страница 49 из 57

  Українська • Прилад призначено для миття лише пос‐ уду, що підходить для посудомийних ма‐ шин. • Забороняється мити в посудомийній маши‐ ні вироби з дерева, рогу, алюмінію, олова й міді. • Забороняється класти у прилад речі, що вбирають вологу (губки, ганчірки). • Видаліть із посуду рештки їжі. •

 • Страница 50 из 57

  50 www.electrolux.com 2. 3. 4. 5. A1 A2 6. 7. Щоб розібрати фільтр (A), роз’єднайте частини (A1) і (A2). Вийміть фільтр (B). Промийте фільтри водою. Перш ніж вставляти фільтр (B) назад, подбайте, щоб у відстійнику й навколо його кромки не було бруду й залишків їжі. Переконайтеся, що фільтр (B)

 • Страница 51 из 57

  Українська Проблема 51 Можливе рішення Натисніть Start. Якщо встановлено відкладений запуск, скасуйте його або зачекайте завершення зворотного відлі‐ ку. Прилад не заповнюється водою. Переконайтеся, що водопровідний кран відкритий. Перевірте, чи достатній тиск у водопровідному крані. Щоб отримати

 • Страница 52 из 57

  52 www.electrolux.com • Індикатори і згаснуть. • Індикатор продовжує бли‐ мати. • На дисплеї відображається поточне на‐ лаштування. Дозатор ополіскувача вим‐ кнено 4. Щоб змінити налаштування, натисніть TimeSaver. 5. Для вимкнення приладу й підтвердження налаштування натисніть кнопку увімкнен‐

 • Страница 53 из 57

  Українська 53

 • Страница 54 из 57

  54 www.electrolux.com

 • Страница 55 из 57

  Українська 55

 • Страница 56 из 57

  117913411-A-032013 www.electrolux.com/shop

 • Страница 57 из 57

Инструкции для посудомоечные машины Electrolux