Инструкция по эксплуатации для Assistant AP-710 :: Страница 30 из 36

Инструкция для Assistant AP-710

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 36 страниц
Размер - 19 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

Y O U R   S U C C E S S   I S   O U R   C O N C E R N !

.

р

 5

CONNECTING TO PC AND TRANSFERING DATA

MEMORY CARD

Tips to  extend battery life:

1. New battery will be its best condition after 2-3 full charging and discharging.

2. Streaming audio or video apps use a lot of battery life. 

3. Disable wireless network positioning.

4. Switch off Wi-Fi if you’re not close to a strong Wi-Fi signal for extended periods

 

of time.

5. Use a quick screen timeout. 

6. Reduce brightness to a comfortable level.

7. Widgets that access

 

Web consume more power than widgets that do not.

Note:

 

Do not use other adaptors to charge  the Tablet which can cause damage to 

the battery.

When unit is connected to PC via USB cable, the USB-icon appears at the 

 

 status

 

bar. S . 

 

 

  elect 

USB connected

, then

 

Turn on USB

                     

-

storage

 

dialog

 

appears.

 

Press

 

OK.

To remove the tablet safely, tap 

Turn off USB storage

.

Transferring contents from computer:

 To import contents into device, connect it to PC via supplied USB cable.

• Upon successful connection to PC, turn to the device, touch and hold the USB 

connection icon on status bar, drag downwards to display an ongoing list.

• 

Select 

USB connected

, then press  on 

Turn

 

on

 

USB storage

 to enter USB

 

mode and all operation will be halted.

• Go to [My Computer], double click on the device

’s disk to open.

• Perform normal file management oper

ation like other USB device.

Insert the card correctly with the contact pin. Pushing the card in you should hear

 

a click when the card is seated correctly. You may damage card and the device

 

if 

M

icroSD card is not inserted correctly. To remove 

M

icro SD card push the card

 

once again until it clicks. 

• 

When a 

M

icro SD card is inserted in or ejected from the device it may take few

 

seconds for the device to update the content. Please avoid inserting or ejecting

 

card when other operation is running as this may cause the system hang.

• 

Do not remove the card if the content inside the card is being played. This will

 

halt the operation of the device and cause the device to restart.

• If the system is not responding press the button [Reset].

Оглавление инструкции

 • Страница 1 из 37

  П ЛА НШ ЕТН И Й К ОМП ’Ю ТЕР МОДЕЛЬ AP-710 УКР РУС ENG РУС КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА

 • Страница 2 из 37

 • Страница 3 из 37

  ВАШ УСПЕХ - НАША ТУРБОТА! ЗМІСТ СОДЕРЖАНИЕ Запобіжні заходи ........................................................................................... Складові частини та керування .................................................................... Комплектація

 • Страница 4 из 37

  ВАШ УСПІХ - НАША ТУРБОТА! ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ Батарея • Заряджайте батарею тільки при температурі від 0° до +35° С. • Не заряджайте пристрій, якщо батарея пошкоджена або протекла. Під час роботи • Не піддавайте пристрій перепадам температури, вологості або вібрації. • Не використовуйте і не зберігайте

 • Страница 5 из 37

  ВАШ УСПІХ - НАША ТУРБОТА! СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ ТА КЕРУВАННЯ 1 5 2 7” 6 0 7 8 3 9 4 1. Камера 2. Кнопка [POWER] – натисніть та утримуйте, щоб ввімкнути або вимкнути пристрій; натисніть коротко, щоб заблокувати або розблокувати пристрій 3. Кнопка [Volume - ] та [Volume + ] – натисніть, щоб зменшити або

 • Страница 6 из 37

  ВАШ УСПІХ - НАША ТУРБОТА! ВМИКАННЯ ТА ВИМИКАННЯ ПЛАНШЕТНОГО ПК Для ввімкнення планшетного комп'ютера натисніть і утримуйте кнопку живлення [Power],що розташована зправа, протягом деякого часу. Ви побачите домашню сторінку. Натисніть і перетягніть слайдер , щоб розблокувати пристрій. Щоб виключити

 • Страница 7 из 37

  ВАШ УСПІХ - НАША ТУРБОТА! Поради по продовженню автономної роботи батареї: 1. Нова батарея буде працювати найкраще після 2-3 разів повної зарядки та розрядки. 2. Потокові аудіо й відео додатки витрачають великий заряд батареї. 3. Відключення бездротового позиціювання мережі дозволить продовжити

 • Страница 8 из 37

  ВАШ УСПІХ - НАША ТУРБОТА! УСТАНОВКА КАРТИ ПАМ’ЯТІ Вставте карту таким чином, щоб контактний штифт дивився вниз. Злегка натисніть на карту пам'яті. Ви почуєте клацання - це буде означати, що карта зафіксована в пристрої. Ви можете пошкодити пристрій і карту,якщо вставите її неправильно. Щоб витягти

 • Страница 9 из 37

  ВАШ УСПІХ - НАША ТУРБОТА! Додавання ярликів на робочий стіл Натисніть і утримуйте іконку, яку хочете перемістити, протягом 2 с, доки вона не стане активною для переміщення, і перетягніть її на будь-яку панель, що є на дисплеї. Видалення ярликів з робочого стола Натисніть й утримуйте значок, що

 • Страница 10 из 37

  ВАШ УСПІХ - НАША ТУРБОТА! УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ Пристрій не відповідає або не вмикається • Перезавантажте пристрій - для цього натисніть й утримуйте кнопку вмикання, або кнопку [RESET]. Якщо пристрій справний, він перезавантажиться. • Причина може бути в тому, що батарея повністю розряджена.

 • Страница 11 из 37

  ВАШ УСПІХ - НАША ТУРБОТА! ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Екран: 7“ ємнісний, 800x480, multi-touch 5 точок Операційна система: Android 4.0 Процесор: ALLWINNER TECH A13, Cortex A8, 1.2 ГГц Пам'ять: • Оперативна пам'ять: DDR3 512 MB • Підтримка карт пам'яті MicroSD до 32 GB • Вбудована пам'ять:8 GB (формат

 • Страница 12 из 37

  ВАШ УСПІХ - НАША ТУРБОТА! ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЕРТИФІКАЦІЇ Дане обладнання було перевірено і визнано відповідним обмеженням для цифрових пристроїв класу В, відповідно до частини 15 пр. ФКЗ. Ці обмеження розроблені для забезпечення розумного захисту від шкідливих перешкод стаціонарних установок. Дане

 • Страница 13 из 37

  ПЛА НШ ЕТНЫЙ К ОМПЬЮТЕР МОДЕЛЬ AP-710 УКР РУС РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

 • Страница 14 из 37

  ВАШ УСПЕХ - НАША ЗАБОТА! СОДЕРЖАНИЕ Меры предосторожности ................................................................................ 2 Составные части и управление ..................................................................... 3 Комплектация

 • Страница 15 из 37

  ВАШ УСПЕХ - НАША ЗАБОТА! МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ Батарея • Заряжайте батарею только при температуре от 0 до +35 градусов Цельсия. • Не заряжайте устройство, если батарея повреждена или протекла. Во время работы • Не подвергайте устройство перепадам температуры, влажности, вибрации • Не используйте и

 • Страница 16 из 37

  ВАШ УСПЕХ - НАША ЗАБОТА! СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ КЕРУВАННЯ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ИТА УПРАВЛЕНИЕ 1 5 2 7” 6 0 7 8 3 9 4 1. Камера 2. Кнопка [POWER] – нажмите и удерживайте, чтобы включить/выключить устройство, нажмите коротко, чтобы заблокировать/разблокировать 3. Кнопка [Volume - ] и [ Volume + ] – нажмите,

 • Страница 17 из 37

  ВАШ УСПЕХ - НАША ЗАБОТА! ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПЛАНШЕТНОГО ПК Для включения планшетного компьютера нажмите и удерживайте кнопку питания [Power], которая находится справа , в течение некоторого времени Вы увидите домашнюю страницу. Нажмите и перетащите слайдер, чтобы разблокировать устройство. Чтобы

 • Страница 18 из 37

  ВАШ УСПЕХ - НАША ЗАБОТА! Советы по продлению автономной работы батареи: 1. Новая батарея будет работать лучше всего после 2-3 раз полной зарядки и разрядки. 2. Потоковые аудио и видео приложения расходуют большой заряд батареи. 3. Отключение беспроводного позиционирования сети позволит продлить

 • Страница 19 из 37

  ВАШ УСПЕХ - НАША ЗАБОТА! УСТАНОВКА КАРТЫ ПАМЯТИ Вставьте карту так, чтобы контактный штифт смотрел вниз. Слегка надавите на карту. Вы услышите щелчок – это означает, что карта зафиксирована в устройстве. Вы можете повредить устройство и карту, если Вы вставляете ее неправильно. Чтобы извлечь карту,

 • Страница 20 из 37

  ВАШ УСПЕХ - НАША ЗАБОТА! Добавление ярлыков на рабочий стол Нажмите и удерживайте иконку, которую хотите переместить, в течение 2 с, и перетащите ее на любую панель, которая есть на дисплее. Удаление ярлыков с рабочего стола Нажмите и удерживайте значок, который хотите удалить, пока он не станет

 • Страница 21 из 37

  ВАШ УСПЕХ - НАША ЗАБОТА! УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ Устройство не отвечает или не включается • Перезагрузите планшет – нажмите и удерживайте кнопку [RESET] или кнопку включения. Если устройство работает, оно выключится и перезагрузится. • Причина может быть в том, что батарея полностью разражена. •

 • Страница 22 из 37

  ВАШ УСПЕХ - НАША ЗАБОТА! ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА Экран: 7“ емкостной, 800х480, multi-touch 5 точек Операционная система: Android 4.0 Процессор: ALLWINNER TECH A13, Cortex A8, 1.2 ГГц Память: • Оперативная память: DDR3 512 MB • Поддержка карт памяти MicroSD до 32 GB • Встроенная

 • Страница 23 из 37

  ВАШ УСПЕХ - НАША ЗАБОТА! ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ Данное оборудование было проверено и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В, в соответствии с частью 15 пр. ФКС. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от вредных помех стационарных установок.

 • Страница 24 из 37

 • Страница 25 из 37

  TABLET PC MODEL AP-710 УКР РУС USER MANUAL

 • Страница 26 из 37

  YOUR SUCCESS IS OUR CONCERN! CONTENT Safety precautions ........................................................................................... Parts and control .................................................... ......................................... Packet

 • Страница 27 из 37

  YOUR SUCCESS IS OUR CONCERN! SAFETY PRECAUTIONS Battery • Charge the battery only in temperature that ranges from 0 °С to 35 °С. • Do not charge Tablet PC if the battery is found damaged or leaking. On operation • Never subject Tablet PC to extremes of light, temperature, moisture or vibration. •

 • Страница 28 из 37

  YOUR SUCCESS IS OUR CONCERN! PARTS AND CONTROL СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ ТА КЕРУВАННЯ 1 5 2 7” 6 0 7 8 3 9 4 1. Camera 2. Button [Power] – press and hold to turn on/off the device, press shortly to lock/unlock the device 3. Button [ V olume - ] and [Volume + ] – press to decrease/increase the volume 4.

 • Страница 29 из 37

  YOUR SUCCESS IS OUR CONCERN! POWER ON AND OFF THE TABLET PC To turn on the Tablet, press and hold the [Power] key on the right side of Tablet for a while. You will be guided to Home screen. Press and drag the slider to unlock the unit. When the Tablet is on, to shut off the Tablet, press and hold

 • Страница 30 из 37

  YOUR SUCCESS IS OUR CONCERN! Tips to extend battery life: 1. New battery will be its best condition after 2-3 full charging and discharging. 2. Streaming audio or video apps use a lot of battery life. 3. Disable wireless network positioning. 4. Switch off Wi-Fi if you’re not close to a strong Wi-Fi

 • Страница 31 из 37

  YOUR SUCCESS IS OUR CONCERN! HOME SCREEN When the device is turned on home screen apperars by default. 1 2 3 4 5 6 7 12 11 10 1, 3. Google search 2, 4. Voice search 5. Web-bookmarks 6. Desktops 7. Widgets and shortcuts 9 8 8. Status bar 9. Active apps 10. Current apps 11. Button Home 12. Button Esc

 • Страница 32 из 37

  YOUR SUCCESS IS OUR CONCERN! MANAGING GOOGLE MARKET APPLICATIONS The AP-710 is preloaded with Google Market, you can search and install apps here after login with your Google account. To install and manage applications press an ApkInstaller which is located on app lication menu by default. To

 • Страница 33 из 37

  YOUR SUCCESS IS OUR CONCERN! Big noise • Check if there is a dust in the earphone or speaker . • Check if the file is broken Frozen to any operation • Please use a pin to reset and then restart your Tablet Application is not workable • Possible reasons may be that this app is not compatible with

 • Страница 34 из 37

  YOUR SUCCESS IS OUR CONCERN! LIST OF PRELOADED PROGRAMMS • Adobe Reader • Angry Birds • Busuu • Chess Free • Documents to go • Drag Racing • Facebook • FBReader • Gmail • Google Docs • Jorte • Klondike • Learn English • Paper Toss • Phone tester • RealCalc • Skype • Twitter • Unrar Pro • Wapedia •

 • Страница 35 из 37

 • Страница 36 из 37

  TIWELL ASSISTANT LLP h t t p : / / w w w.assistant.ua Made in China

 • Страница 37 из 37

Инструкции для планшеты Assistant