Инструкция для Assistant AP-712

Инструкция для Assistant AP-712

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 36 страниц
Размер - 17 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

КЕРІВНИЦТВО

 

КОРИСТУВАЧА

П ЛА НШЕТН ИЙ

 

КОМП

ЮТЕР

МОДЕЛЬ

 AP-712

УКР

РУС

ENG

РУС

Предыдущая страница

Оглавление инструкции

 • Страница 1 из 37

  П ЛА НШ ЕТН И Й К ОМП ’Ю ТЕР МОДЕЛЬ AP-712 УКР РУС ENG РУС КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА

 • Страница 2 из 37

 • Страница 3 из 37

  ВАШ УСПЕХ - НАША ТУРБОТА! ЗМІСТ СОДЕРЖАНИЕ Запобіжні заходи ........................................................................................... Складові частини та керування .................................................................... Комплектація

 • Страница 4 из 37

  ВАШ УСПІХ - НАША ТУРБОТА! ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ Батарея • Заряджайте батарею тільки при температурі від 0° до +35° С. • Не заряджайте пристрій, якщо батарея пошкоджена або протекла. Під час роботи • Не піддавайте пристрій перепадам температури, вологості або вібрації. • Не використовуйте і не зберігайте

 • Страница 5 из 37

  ВАШ УСПІХ - НАША ТУРБОТА! СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ ТА КЕРУВАННЯ 1 2 3 4 5 5 4 3 2 6 7 AP-712 8 9 www. assistant.ua 1. Камера 2. Мікрофон 3. USB 2.0 4. Роз’єм для АС/DC адаптера 5. Кнопка живлення [POWER] - натисніть та утримуйте, щоб ввімкнути/ вимкнути пристрій; натисніть коротко, щоб заблокувати

 • Страница 6 из 37

  ВАШ УСПІХ - НАША ТУРБОТА! ВМИКАННЯ ТА ВИМИКАННЯ ПЛАНШЕТНОГО ПК Для ввімкнення планшетного комп'ютера натисніть і утримуйте кнопку живлення [Power],що розташована зверху, протягом деякого часу. Ви побачите домашню сторінку. Натисніть і перетягніть слайдер , щоб розблокувати пристрій. Щоб виключити

 • Страница 7 из 37

  ВАШ УСПІХ - НАША ТУРБОТА! Поради по продовженню автономної роботи батареї: 1. Нова батарея буде працювати найкраще після 2-3 разів повної зарядки та розрядки. 2. Потокові аудіо й відео додатки витрачають великий заряд батареї. 3. Відключення бездротового позиціювання мережі дозволить продовжити

 • Страница 8 из 37

  ВАШ УСПІХ - НАША ТУРБОТА! УСТАНОВКА КАРТИ ПАМ’ЯТІ Вставте карту таким чином, щоб контактний штифт дивився вниз. Злегка натисніть на карту пам'яті. Ви почуєте клацання - це буде означати, що карта зафіксована в пристрої. Ви можете пошкодити пристрій і карту,якщо вставите її неправильно. Щоб витягти

 • Страница 9 из 37

  ВАШ УСПІХ - НАША ТУРБОТА! Додавання ярликів на робочий стіл Натисніть і утримуйте іконку, яку хочете перемістити, протягом 2 с, доки вона не стане активною для переміщення, і перетягніть її на будь-яку панель, що є на дисплеї. Видалення ярликів з робочого стола Натисніть ʻ утримуйте значок, що

 • Страница 10 из 37

  ВАШ УСПІХ - НАША ТУРБОТА! УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ Пристрій не відповідає або не вмикається • Перезавантажте пристрій - для цього натисніть і утримуйте кнопку вмикання, Якщо пристрій справний, він перезавантажиться . • Причина може бути в тому, що батарея повністю розряджена. Необхідно зарядити

 • Страница 11 из 37

  ВАШ УСПІХ - НАША ТУРБОТА! ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Екран: 7“ ємнісний, 800x480, multi-touch 5 точок Операційна система: Android 4.0 Процесор: ALLWINNER TECH A13, Cortex A8, 1.2 ГГц Пам'ять: • Оперативна пам'ять: DDR3 512 MB • Підтримка карт пам'яті MicroSD до 32 GB • Вбудована пам'ять: 4 GB (формат

 • Страница 12 из 37

  ВАШ УСПІХ - НАША ТУРБОТА! ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЕРТИФІКАЦІЇ Дане обладнання було перевірено і визнано відповідним обмеженням для цифрових пристроїв класу В, відповідно до частини 15 пр. ФКЗ. Ці обмеження розроблені для забезпечення розумного захисту від шкідливих перешкод стаціонарних установок. Дане

 • Страница 13 из 37

  ПЛА НШ ЕТНЫЙ К ОМПЬЮТЕР МОДЕЛЬ AP-712 УКР РУС РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

 • Страница 14 из 37

  ВАШ УСПЕХ - НАША ЗАБОТА! СОДЕРЖАНИЕ Меры предосторожности ................................................................................ 2 Составные части и управление ..................................................................... 3 Комплектация

 • Страница 15 из 37

  ВАШ УСПЕХ - НАША ЗАБОТА! МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ Батарея • Заряжайте батарею только при температуре от 0 до +35 градусов Цельсия. • Не заряжайте устройство, если батарея повреждена или протекла. Во время работы • Не подвергайте устройство перепадам температуры, влажности, вибрации • Не используйте и

 • Страница 16 из 37

  ВАШ УСПЕХ - НАША ЗАБОТА! СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ КЕРУВАННЯ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ИТА УПРАВЛЕНИЕ 1 2 3 4 5 5 4 3 2 6 7 AP-712 8 www. assistant.ua 1. Камера 2. Микрофон 3. USB 2.0 4. AC/DС адаптер 5. Кнопка [POWER] – нажмите и удерживайте, чтобы включить/выключить устройство, нажмите коротко, чтобы

 • Страница 17 из 37

  ВАШ УСПЕХ - НАША ЗАБОТА! ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПЛАНШЕТНОГО ПК Для включения планшетного компьютера нажмите и удерживайте кнопку питания [Power], которая находитсяɜɜɟɪɯɭ , в течение некоторого времени Вы увидите домашнюю страницу. Нажмите и перетащите слайдер, чтобы разблокировать устройство. Чтобы

 • Страница 18 из 37

  ВАШ УСПЕХ - НАША ЗАБОТА! Советы по продлению автономной работы батареи: 1. Новая батарея будет работать лучше всего после 2-3 раз полной зарядки и разрядки. 2. Потоковые аудио и видео приложения расходуют большой заряд батареи. 3. Отключение беспроводного позиционирования сети позволит продлить

 • Страница 19 из 37

  ВАШ УСПЕХ - НАША ЗАБОТА! УСТАНОВКА КАРТЫ ПАМЯТИ Вставьте карту так, чтобы контактный штифт смотрел вниз. Слегка надавите на карту. Вы услышите щелчок – это означает, что карта зафиксирована в устройстве. Вы можете повредить устройство и карту, если Вы вставляете ее неправильно. Чтобы извлечь карту,

 • Страница 20 из 37

  ВАШ УСПЕХ - НАША ЗАБОТА! Добавление ярлыков на рабочий стол Нажмите и удерживайте иконку, которую хотите переместить, в течение 2 с, и перетащите ее на любую панель, которая есть на дисплее. Удаление ярлыков с рабочего стола Нажмите и удерживайте значок, который хотите удалить, пока он не станет

 • Страница 21 из 37

  ВАШ УСПЕХ - НАША ЗАБОТА! УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ Устройство не отвечает или не включается • Перезагрузите планшет– нажмите и удерживайте кнопку включения. Если устройство работает, оно выключится и перезагрузится. • Причина может быть в том, что батарея полностью разражена. • Необходимо зарядить

 • Страница 22 из 37

  ВАШ УСПЕХ - НАША ЗАБОТА! ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА Экран: 7“ емкостной, 800х480, multi-touch 5 точек Операционная система: Android 4.0 Процессор: ALLWINNER TECH A13, Cortex A8, 1.2 ГГц Память: • Оперативная память: DDR3 512 MB • Поддержка карт памяти MicroSD до 32 GB • Встроенная

 • Страница 23 из 37

  ВАШ УСПЕХ - НАША ЗАБОТА! ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ Данное оборудование было проверено и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В, в соответствии с частью 15 пр. ФКС. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от вредных помех стационарных установок.

 • Страница 24 из 37

 • Страница 25 из 37

  TABLET PC MODEL AP-71 УКР РУС USER MANUAL

 • Страница 26 из 37

  YOUR SUCCESS IS OUR CONCERN! CONTENT Safety precautions ........................................................................................... Parts and control .................................................... ......................................... Packet

 • Страница 27 из 37

  YOUR SUCCESS IS OUR CONCERN! SAFETY PRECAUTIONS Battery • Charge the battery only in temperature that ranges from 0 °С to 35 °С. • Do not charge Tablet PC if the battery is found damaged or leaking. On operation • Never subject Tablet PC to extremes of light, temperature, moisture or vibration. •

 • Страница 28 из 37

  YOUR SUCCESS IS OUR CONCERN! PARTS AND CONTROL СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ ТА КЕРУВАННЯ 1 2 3 4 5 5 4 3 2 6 7 AP-712 8 www. assistant.ua 1. Camera 2. Microphone 3. USB 2.0 4. Jack for AC/DC adapter 5. Button [Power]– press and hold to turn on/off the device, press shortly to lock/unlock the device. 6.

 • Страница 29 из 37

  YOUR SUCCESS IS OUR CONCERN! POWER ON AND OFF THE TABLET PC To turn on the Tablet, press and hold the [Power] key on theWRS side of Tablet for a while. You will be guided to Home screen. Press and drag the slider to unlock the unit. When the Tablet is on, to shut off the Tablet, press and hold

 • Страница 30 из 37

  YOUR SUCCESS IS OUR CONCERN! Tips to extend battery life: 1. New battery will JHW its best condition after 2-3 full charging and discharging. 2. Streaming audio or video apps use a lot of battery life. 3. Disable wireless network positioning. 4. Switch off Wi-Fi if you’re not close to a strong

 • Страница 31 из 37

  YOUR SUCCESS IS OUR CONCERN! HOME SCREEN When the device is turned on home screen apperars by default. 1 2 3 4 5 6 7 12 11 10 1, 3. Google search 2, 4. Voice search 5. Web-bookmarks 6. Desktops 7. Widgets and shortcuts 9 8 8. Status bar 9. Active apps 10. Current apps 11. Button Home 12. Button Esc

 • Страница 32 из 37

  YOUR SUCCESS IS OUR CONCERN! MANAGING GOOGLE MARKET APPLICATIONS The AP-712 is preloaded with Google Market, you can search and install apps here after login with your Google account. To install and manage applications press an ApkInstaller which is located on app lication menu by default. To

 • Страница 33 из 37

  YOUR SUCCESS IS OUR CONCERN! Big noise • Check if there is a dust in the earphone or speaker . • Check if the file is broken Frozen to any operation • Please use a pin to reset and then restart your Tablet Application is not workable • Possible reasons may be that this app is not compatible with

 • Страница 34 из 37

  YOUR SUCCESS IS OUR CONCERN! LIST OF PRELOADED PROGRAMMS • Adobe Reader • Angry Birds • Busuu • Chess Free • Documents to go • Drag Racing • Facebook • FBReader • Gmail • Google Docs • Jorte • Klondike • Learn English • Paper Toss • Phone tester • RealCalc • Skype • Twitter • Unrar Pro • Wapedia •

 • Страница 35 из 37

 • Страница 36 из 37

  TIWELL ASSISTANT LLP h t t p : / / w w w.assistant.ua Made in China

 • Страница 37 из 37

Инструкции для планшеты Assistant