Инструкция по эксплуатации для Assistant AM-081

Инструкция для Assistant AM-081

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 8 страниц
Размер - 1.5 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

КОРОТКЕ КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

 

ЦИФРОВИЙ МР3

-

ПЛЕЄР

 

3-

МОДЕЛЬ

 AМ-081

Предыдущая страница

Оглавление инструкции

 • Страница 1 из 9

  ЦИФРОВИЙ МР3-ПЛЕЄР 3МОДЕЛЬ AМ-081 КОРОТКЕ КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

 • Страница 2 из 9

  ВАШ УСПІХ - НАША ТУРБОТА! ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ Уважно ознайомтеся з посібником користувача для правильної експлуатації та уникнення аварійних ситуацій або фізичних ушкоджень. 1. Не ремонтуйте плеєр самостійно, це може призвести до пошкодження пристрою та анулювання гарантії. 2. Не мочіть, не

 • Страница 3 из 9

  ВАШ УСПІХ - НАША ТУРБОТА! ЗАРДЯКА ЦИФРОВОГО ПЛЕЄРУ Перед першим використанням повністю зарядіть акумуляторну батарею. Примітка: Не включайте пристрій відразу ж після початку підзарядки розрядженого акумулятора. Для включення пристрою почекайте не менш однієї , а потім включіть його. Підключіть

 • Страница 4 из 9

  ВАШ УСПІХ - НАША ТУРБОТА! МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА МЕТОДИ ЇХНЬОГО УСУНЕННЯ Нижче наведені можливі несправності пристрою. Якщо проблему, що виникла, неможливо усунути, керуючись даними рекомендаціями, зверніться до сертифікованого сервісного центру. Плеєр не вмикається • Перевірте заряд акумулятора.

 • Страница 5 из 9

  В А Ш У С ПЕХ - НАША ЗАБОТА! ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ Внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя для правильной эксплуатации и во избежание аварийных ситуаций или физических повреждений. 1. Не ремонтируйте плеер самостоятельно, это может привести к повреждению устройства и аннулированию

 • Страница 6 из 9

  В А Ш УСПЕХ - НАША ЗАБОТА ! ЗАРДЯКА ЦИФРОВОГО ПЛЕЕРА Перед первым использованием полностью зарядите аккумуляторную батарею. Примечание: Не включайте устройство сразу же после начала подзарядки разряженного аккумулятора. Для включения устройства подождите не менее одной минуты, а затем включите

 • Страница 7 из 9

  В А Ш УСПЕХ - НАША ЗАБОТА ! ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ Ниже приведены возможные неисправности устройства. Если проблему невозможно устранить, руководствуясь данными рекомендациями, обратитесь в сертифицированный сервисный центр. Плеер не включается Проверьте зарядку источника

 • Страница 8 из 9

  www. assistant.ua

 • Страница 9 из 9

Инструкции для музыкальные центры Assistant