Инструкция по эксплуатации для Sony HD-PG5

Инструкция для Sony HD-PG5

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 2 страницы
Размер - 0.9 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

 Найменування компонентів 

1  Основний корпус 
2  Гніздо USB 
3  Кабель USB 3.0 

 Використання зовнішнього 

жорсткого диску з комп’ютером 

Під’єднання даного пристрою до 

комп’ютера 

Увімкніть комп’ютер, який буде під’єднано до даного 

пристрою, і дочекайтесь запуску системи Windows 

або Mac OS. 

Під’єднайте кабель USB до гнізда USB даного 

пристрою. 

Під’єднайте кабель USB до гнізда USB комп’ютера. 

Примітки 

Не під’єднуйте невідповідний кабель USB до даного пристрою, що 

ˎ

ˎ

може призвести до пошкодження гнізда.

Якщо індикатор подачі живлення не загориться, перевірте, чи 

ˎ

ˎ

правильно під’єднано кабель USB та адаптер змінного струму.

Встановлення 

(Тільки для користувачів системи 

Mac) 

Наступна процедура потрібна тільки під час під’єднання даного 

пристрою до комп’ютера вперше.

*  Під час під’єднання до комп’ютера з системою Windows даний 

пристрій не потрібно ініціалізувати.

Клацніть [Go] в меню. 

Клацніть [Utilities], а потім [Disk Utility]. 

Клацніть [xxx.xXB Sony External Hard Drive Media]*, а 

потім [Partition]. 

*  Ємність зовнішнього жорсткого диску буде показано в полі  

« xxx.xXB ».

Виберіть [1 Partition] в [Volume Scheme]. 

Клацніть [Name], [Format], [Size], [Options...] у міру 

потреби. 

Клацніть [Apply]. 

Клацніть [Partition] і дочекайтесь завершення 

ініціалізації. 

Після завершення ініціалізації на робочому столі 

з’явиться значок. 

Примітки 

У цій інструкції з експлуатації наведено опис процедури, яка 

ˎ

ˎ

використовується в системі Mac OS 10.6.6. Ця процедура може 

відрізнятися у випадку іншої версії Mac OS. Детальну інформацію 

наведено в довідці щодо службової програми для диску системи 

Mac OS.

Під час виконання описаних вище процедур всі дані, збережені на 

ˎ

ˎ

пристрої, будуть видалені. Якщо на пристрої збережено будь-які 

дані, в разі необхідності заздалегідь зробіть їх резервну копію. У 

випадку видалення програмного забезпечення для Windows на 

даному пристрої, його можна буде завантажити з веб-сайту Sony. 

Детальну інформацію наведено на веб-сайті підтримки.

Під час відправки даний пристрій ініціалізовано у форматі NTFS. 

ˎ

ˎ

У випадку використання тільки з системою Mac OS ініціалізуйте 

даний пристрій в системі Mac OS за допомогою описаної вище 

процедури. У випадку використання як з системою Windows, так і 

з системою Mac OS, ініціалізуйте даний пристрій у форматі FAT32 

за допомогою програмного забезпечення, що додається, в системі 

Windows.

У випадку ініціалізації даного пристрою у форматі FAT32 

ˎ

ˋ

збереження файлів розміром 4 Гб або більше буде неможливим.

Для монтування даного пристрою після його під’єднання до 

ˎ

ˋ

комп’ютера може знадобитися декілька секунд.

Виконання описаної вище процедури не потрібно під час другого та 

подальших під’єднань.

Якщо значок даного пристрою з’являється на екрані після 

під’єднання до комп’ютера, це означає, що даний пристрій можна 

використовувати з комп’ютером.

Від’єднання даного пристрою від 

комп’ютера 

В даному розділі описана процедура від’єднання даного пристрою 

від комп’ютера, коли комп’ютер увімкнено.

Для користувачів системи Windows 

Клацніть значок 

 (Windows 7/Windows Vista) або 

 (Windows XP) в області повідомлень в нижньому 

правому кутку екрану. 

На екрані з’явиться перелік пристроїв, під’єднаних до комп’ютера 

в даний момент.

Клацніть на даному пристрої. 

Дочекайтесь, поки з’явиться повідомлення « Safe to 

Remove Hardware », і клацніть [OK]. 

Під час використання Windows 7/Windows XP клацати [OK] не 

потрібно.

Від’єднайте кабель USB від комп’ютера. 

Для користувачів системи Mac OS 

Перетягніть значок даного пристрою з робочого 

столу до папки [Trash]. 

Від’єднайте кабель USB від комп’ютера. 

Встановлення програмного 

забезпечення, що додається 

(Тільки для користувачів системи 

Windows) 

Для використання програмного забезпечення, що додається, 

потрібно виконати наступні процедури. 

Двічі клацніть значок [HD-P



 (назва моделі)] в 

меню Computer (Windows 7/Windows Vista) або My 

Computer (Windows XP або більш рання версія). 

Двічі клацніть папку [Sony HDD Utilities]. 

Двічі клацніть файл [Start.exe]. 

Встановіть програмне забезпечення відповідно з 

інструкціями на екрані. 

Примітки 

Для встановлення програмного забезпечення потрібно мати права 

ˎ

ˎ

адміністратора.

Для користувачів системи Windows Vista, якщо з’явиться 

ˎ

ˎ

повідомлення « A program needs your permission to continue. », 

клацніть [Continue].

Для користувачів системи Windows 7, якщо з’явиться 

ˎ

ˎ

повідомлення « Do you want to allow the following program to make 

change to this computer? », клацніть [Yes].

 Використання зовнішнього 

жорсткого диску з 

аудіовізуальним обладнанням 

Під’єднайте кабель USB до гнізда USB даного 

пристрою. 

Під’єднайте кабель USB до гнізда USB 

аудіовізуального обладнання. 

HD-P Series

Посібник з експлуатації
Инструкция по эксплуатации

Пайдалану нұсқаулығы

External Hard Drive

Внешний жесткий диск

Сыртқы қатты дискі

© 2011  Sony Corporation   Printed in China 

4-283-443-

41

 (1)

Детальну інформацію щодо реєстрації з різним аудіовізуальним 

обладнанням, програвання та запису даних наведено в інструкції з 

експлуатації аудіовізуального обладнання, що використовується.

Від’єднайте даний пристрій від аудіовізуального обладнання 

відповідно до процедури для аудіовізуального обладнання, що 

використовується.

Примітки 

Детальну інформацію щодо під’єднання також наведено в 

ˎ

ˎ

інструкції з експлуатації аудіовізуального обладнання, що 

використовується.

Розміщення гнізда USB залежить від аудіовізуального обладнання. 

ˎ

ˎ

Детальну інформацію наведено в інструкції з експлуатації 

аудіовізуального обладнання, що використовується.

Даний пристрій ініціалізовано в форматі NTFS.  

ˎ

ˎ

Під час використання даного пристрою з аудіовізуальним 

обладнанням або з комп’ютером в поєднанні з 

аудіовізуальним обладнанням, заздалегідь виконайте 

ініціалізацію даного пристрою за допомогою 

аудіовізуального обладнання або за допомогою 

програмного забезпечення « FAT32 Formatter », що 

додається, на комп’ютері. 

Під час виконання запису з аудіовізуального обладнання 

ˎ

ˎ

на даний пристрій може знадобитися ініціалізація 

або реєстрація даного пристрою з аудіовізуальним 

обладнанням. В цьому випадку формат даного пристрою 

зміниться на формат аудіовізуального обладнання, і даний 

пристрій неможливо буде використовувати з комп’ютером 

або іншим аудіовізуальним обладнанням. 

Під час використання даного пристрою з PS3™  

ˎ

ˎ

(PlayStation® 3) заздалегідь виконайте ініціалізацію даного 

пристрою за допомогою програмного забезпечення  

« FAT32 Formatter », що додається, на комп’ютері. (Детальну 

інформацію щодо доступного контенту наведено в 

інструкції з експлуатації PS3™.) 

Увага

Під час виконання ініціалізації або реєстрації даного 

пристрою всі дані, збережені на пристрої, будуть видалені. 

Перед виконанням ініціалізації або реєстрації скопіюйте всі 

збережені дані, які потрібно зберегти, з даного пристрою 

на інший жорсткий диск, DVD, CD, тощо. 

У випадку заміни аудіовізуального обладнання або даного 

ˎ

ˎ

пристрою через його несправність, відновити дані, які було 

збережено перед заміною, буде неможливо.

Примітки щодо використання 

Даний пристрій є чутливим пристроєм. Збережені дані можуть 

бути втрачені в результаті несподіваної несправності. В якості 

застережного заходу на випадок несподіваної несправності 

періодично зберігайте дані з пристрою на іншому носії. Компанія 

Sony за будь-яких обставин не виконує виправлення, відновлення 

або копіювання записаного контенту.

Крім того, компанія Sony не несе відповідальності за будь-які 

пошкодження або втрати записаних даних з будь-якої причини.

Функції економії енергії комп’ютера, наприклад, режим 

ˎ

ˎ

очікування, бездіяльності, сну, призупинення та відновлення 

можуть бути недоступними для використання.

Деякі комп’ютери можуть не підтримувати функції електричного 

ˎ

ˎ

блокування даного пристрою.

Не встановлюйте будь-яке програмне забезпечення на даний 

ˎ

ˎ

пристрій. Певне програмне забезпечення може не працювати 

належним чином, оскільки програми, що виконуються під час 

запуску ОС, неможливо буде знайти.

У випадку використання інших пристроїв USB майте на увазі 

ˎ

ˎ

наступне під час під’єднання даного пристрою до комп’ютера.

Швидкість передачі даного пристрою може знизитися.

ˎ

ˋ

У випадку під’єднання до комп’ютера через концентратор USB 

ˎ

ˋ

використання даного пристрою може бути неможливим. В 

такому випадку під’єднайте даний пристрій безпосередньо до 

порту USB комп’ютера.

Не від’єднуйте даний пристрій від аудіовізуального обладнання під 

ˎ

ˎ

час запису, зчитування або видалення даних. Це може призвести 

до пошкодження даних.

Гарантії для даного продукту розповсюджуються тільки на сам 

ˎ

ˎ

зовнішній жорсткий диск при його використанні з дотриманням 

інструкцій з експлуатації, з аксесуарами, що додаються, і в 

системах із заданими або рекомендованими характеристиками. 

Послуги, що надаються компанією, такі як технічна підтримка 

клієнтів, також визначаються даними обмеженнями.

Поводження з даним пристроєм 

Даний пристрій не є захищеним від пилу, крапель або води.

ˎ

ˎ

Не використовуйте та не зберігайте даний пристрій у наступних 

ˎ

ˎ

місцях. Це може призвести до несправності даного пристрою.

В місцях з дуже високою або низькою температурою або 

ˎ

ˋ

високою вологістю 

В жодному разі не залишайте даний пристрій під впливом 

високої температури, наприклад, під прямими сонячними 

променями, поряд з обігрівачем або всередині зачиненого 

автомобіля влітку. Це може призвести до несправності або 

деформації даного пристрою.

В місцях з низьким тиском (3000 м або вище над рівнем моря чи 

ˎ

ˋ

0,5 атмосфери або менше)

В місцях, що знаходяться під впливом сильного магнітного поля 

ˎ

ˋ

або радіації

В місцях, що знаходяться під впливом вібрації або гучного 

ˎ

ˋ

шуму, або на нестійкій поверхні

В місці з поганою вентиляцією

ˎ

ˋ

В місці, де багато пилу, або з високою вологістю

ˎ

ˋ

Висока температура даного пристрою 

Під час використання даного пристрою його основний корпус 

може нагріватися. Це не є несправністю. В залежності від робочого 

стану його температура може підвищуватися до 40 °C або вище. 

Тривале торкання до нього в такому стані може призвести до 

низькотемпературного опіку.

Програмне забезпечення, що додається 

У випадку створення захищеної паролем області за допомогою 

ˎ

ˎ

програмного забезпечення для захисту з використанням паролю, 

цей пристрій неможливо буде використовувати з іншими 

пристроями, крім комп’ютера.

Ефективність програмного забезпечення для прискорення 

ˎ

ˎ

відрізняється в залежності від умов (розміру та числа файлів, що 

передаються, технічних характеристик комп’ютера, тощо).

Обслуговування 

Перед виконанням обслуговування вимкніть живлення даного 

ˎ

ˎ

пристрою. Якщо штекер живлення під’єднано до стінної розетки, 

від’єднайте його.

Витріть даний пристрій м’якою сухою тканиною або добре 

ˎ

ˎ

викрученою вологою тканиною.

Не використовуйте спирт, розчинник, бензин, тощо. Це може 

ˎ

ˎ

призвести до псування або пошкодження поверхні.

Використання хімічних чистячих серветок для очищення даного 

ˎ

ˎ

пристрою може призвести до знебарвлення або зміни кольору.

Використання летючих розчинників, наприклад, інсектициду, або 

ˎ

ˎ

тривалий контакт даного пристрою з гумовими або вініловими 

пластиковими поверхнями може призвести до руйнування або 

пошкодження даного пристрою.

Не використовуйте рідкі розчинники, тощо. Рідина може 

ˎ

ˎ

потрапити всередину даного пристрою і призвести до 

несправності.

Товарні знаки 

«

ˎ

ˎ

 PlayStation » є зареєстрованим товарним знаком Sony Computer 

Entertainment Inc. 

PS3 є товарним знаком Sony Computer Entertainment Inc.

Microsoft, Windows та Windows Vista є зареєстрованими товарними 

ˎ

ˎ

знаками або товарними знаками Microsoft Corporation в США та/

або інших країнах.

Macintosh та Mac OS є зареєстрованими товарними знаками 

ˎ

ˎ

корпорації Apple Inc. в США та інших країнах.

Всі інші назви систем та виробів, зазначені у цій інструкції з 

експлуатації, є товарними знаками або зареєстрованими товарними 

знаками відповідних компаній-розробників. В цій інструкції з 

експлуатації не показано знаки 

 та 

®

.

Технічні характеристики 

Робочі умови 

Робоча температура 

Від 5 °C до 40 °C

Робоча вологість 

Від 8 % до 90 %

Температура при зберіганні  Від -20 °C до +60 °C

Вологість при зберіганні 

Від 8 % до 90 %

Сумісні ОС 

Windows 7, Windows Vista, Windows XP

Mac OS X вер.10.4 або більш пізня версія

Інтерфейс USB 

USB 3.0 (сумісний з USB 2.0)

Живлення 

Живлення постійного струму 5 В через шину USB

Споживання електроенергії 

Макс. 4,5 Вт

Файлова система (заводська настройка) 

NTFS

Розміри (приблиз.) 

80 мм × 16 мм × 126 мм

(Ш × В × Г, без виступів)

Маса (приблиз.)

180 г

Комплектність постачання 

Зовнішній жорсткий диск (1), кабель USB 3.0 (1), 

Набір друкованої документації
Конструкція і технічні характеристики можуть бути змінені без 

повідомлення.

Веб-сайт підтримки 

Детальна інформація щодо даного пристрою наведена на 

наступному веб-сайті підтримки.

http://www.sony.net/hdd/

 Наименование компонентов 

1  Основной корпус 
2  Гнездо USB 
3  Кабель USB 3.0 

 Использование внешнего 

жесткого диска с компьютером 

Подсоединение данного 

устройства к компьютеру 

Включите компьютер, который будет подсоединен к 

данному устройству, и подождите запуска системы 

Windows или Mac OS. 

Подсоедините кабель USB к гнезду USB данного 

устройства. 

Подсоедините кабель USB к гнезду USB компьютера. 

Примечания 

Не подсоединяйте несоответствующий кабель USB к данному 

ˎ

ˎ

устройству, что может привести к повреждению гнезда.

Если индикатор подачи питания не загорится, проверьте, 

ˎ

ˎ

правильно ли подсоединен кабель USB и адаптер переменного 

тока.

Установка 

(Только для пользователей 

системы Mac) 

Следующая процедура нужна только при подсоединении данного 

устройства к компьютеру в первый раз.

*  При подсоединении к компьютеру с системой Windows данное 

устройство не нуждается в инициализации.

Щелкните [Переход] в меню. 

Щелкните [Служебные программы], а затем 

[Дисковая утилита]. 

Щелкните [xxx.xXB Sony External Hard Drive Media]*, а 

затем [Разбить диск на разделы]. 

*  Емкость внешнего жесткого диска будет показана в поле “xxx.

xXB”.

Выберите [Раздел 1] в [Схема томов]. 

Щелкните [Имя], [Формат], [Размер], [Параметры...] 

по мере надобности. 

Щелкните [Применить]. 

Щелкните [Разбить диск на разделы] и подождите 

завершения инициализации. 

После завершения инициализации на рабочем столе 

появится значок. 

Примечания 

В данной инструкции по эксплуатации приведено описание 

ˎ

ˎ

процедуры, используемой в системе Mac OS 10.6.6. Данная 

процедура может отличаться в случае другой версии Mac 

OS. Подробные сведения приведены в справке по служебной 

программе для диска системы Mac OS.

При выполнении вышеописанных процедур все данные, 

ˎ

ˎ

сохраненные на устройстве, будут удалены. Если на устройстве 

сохранены какие-либо данные, при необходимости заранее 

сделайте их резервную копию. В случае удаления программного 

обеспечения для Windows на данном устройстве, его можно 

загрузить с веб-сайта Sony. Подробные сведения приведены на веб-

сайте поддержки.

При отправке с завода данное устройство инициализировано в 

ˎ

ˎ

формате NTFS. При использовании только с системой Mac OS 

инициализируйте данное устройство в системе Mac OS с помощью 

вышеописанной процедуры. При использовании как с Windows, 

так и с Mac OS, инициализируйте данное устройство в формате 

FAT32 с помощью прилагаемого программного обеспечения в 

системе Windows.

В случае инициализации в формате FAT32 сохранение файлов 

ˎ

ˋ

объемом 4 Гб или больше будет невозможно.

Для монтирования данного устройства после его подсоединения 

ˎ

ˋ

к компьютеру может потребоваться несколько секунд.

Выполнение вышеописанной процедуры не требуется при втором и 

последующих подсоединениях.

Если значок данного устройства появляется на экране после 

подсоединения к компьютеру, это означает, что данное устройство 

можно использовать с компьютером.

Отсоединение данного устройства 

от компьютера 

В данном разделе описана процедура отсоединения данного 

устройства от компьютера, когда компьютер включен.

Для пользователей системы Windows 

Щелкните значок 

 (Windows 7/Windows Vista) или 

 (Windows XP) в области уведомлений в нижнем 

правом углу экрана. 

На экране появится список устройств, подключенных к 

компьютеру в данный момент.

Щелкните на данном устройстве. 

Подождите, пока появится сообщение “Safe to 

Remove Hardware”, и щелкните [OK]. 

При использовании Windows 7/Windows XP щелкать [OK] не 

нужно.

Отсоедините кабель USB от компьютера. 

Для пользователей системы Mac OS 

Перетащите значок данного устройства с рабочего 

стола в папку [Корзина].   

Отсоедините кабель USB от компьютера. 

Установка прилагаемого 

программного обеспечения 

(Только для пользователей 

системы Windows) 

Для использования прилагаемого программного обеспечения 

необходимо выполнить следующие процедуры. 

Дважды щелкните значок [HD-P



 (название 

модели)] в меню Computer (Windows 7/Windows Vista) 

или My Computer (Windows XP или более ранняя 

версия). 

Дважды щелкните папку [Sony HDD Utilities]. 

Дважды щелкните файл [Start.exe]. 

Установите программное обеспечение в 

соответствии с инструкциями на экране. 

Примечания 

Для установки программного обеспечения необходимо иметь 

ˎ

ˎ

права администратора.

Для пользователей системы Windows Vista, если появится 

ˎ

ˎ

сообщение “A program needs your permission to continue.”, щелкните 

[Continue].

Для пользователей системы Windows 7, если появится сообщение 

ˎ

ˎ

“Do you want to allow the following program to make change to this 

computer?”, щелкните [Yes].

 Использование 

внешнего жесткого 

диска, подсоединенного 

к аудиовизуальному 

оборудованию 

Подсоедините кабель USB к гнезду USB данного 

устройства. 

Подсоедините кабель USB к гнезду USB 

аудиовизуального оборудования. 

Подробные сведения о регистрации с различным аудиовизуальным 

оборудованием, воспроизведении и записи данных приведены в 

инструкции по эксплуатации используемого аудиовизуального 

оборудования.

Отсоедините данное устройство от аудиовизуального оборудования 

в соответствии с процедурой для используемого аудиовизуального 

оборудования.

Примечания 

Подробные сведения о подсоединении также приведены в 

ˎ

ˎ

инструкции по эксплуатации используемого аудиовизуального 

оборудования.

Расположение гнезда USB зависит от аудиовизуального 

ˎ

ˎ

оборудования. Подробные сведения приведены в инструкции по 

эксплуатации используемого аудиовизуального оборудования.

Данное устройство инициализировано в формате NTFS.  

ˎ

ˎ

При использовании данного устройства с 

аудиовизуальным оборудованием или с компьютером 

в сочетании с аудиовизуальным оборудованием, 

заранее выполните инициализацию данного устройства 

с помощью аудиовизуального оборудования или с 

помощью прилагаемого программного обеспечения “FAT32 

Formatter” на компьютере. 

При выполнении записи с аудиовизуального оборудования 

ˎ

ˎ

на данное устройство может потребоваться инициализация 

или регистрация данного устройства с аудиовизуальным 

оборудованием. В этом случае формат данного устройства 

изменится на формат аудиовизуального оборудования, 

и данное устройство нельзя будет использовать 

с компьютером или другим аудиовизуальным 

оборудованием. 

При использовании данного устройства с PS3™  

ˎ

ˎ

(PlayStation® 3) заранее выполните инициализацию данного 

устройства с помощью прилагаемого программного 

обеспечения “FAT32 Formatter” на компьютере. (Подробные 

сведения о доступном содержимом приведены в 

инструкции по эксплуатации PS3™.) 

Внимание

При выполнении инициализации или регистрации данного 

устройства все данные, сохраненные на устройстве, 

будут удалены. Перед выполнением инициализации или 

регистрации скопируйте все сохраненные данные, которые 

нужно сохранить, с данного устройства на другой жесткий 

диск, DVD, CD и т.п.

В случае замены аудиовизуального оборудования или данного 

ˎ

ˎ

устройства из-за неисправности, восстановить данные, которые 

были сохранены перед заменой, будет невозможно.

Примечания относительно 

использования 

Данное устройство является чувствительным устройством. 

Сохраненные данные могут быть потеряны в результате внезапного 

отказа. В качестве меры предосторожности на случай внезапного 

отказа периодически сохраняйте данные с устройства на другом 

носителе. Компания Sony ни при каких обстоятельствах не 

выполняет исправление, восстановление или копирование 

записанного содержимого.

Кроме того, компания Sony не несет ответственности за любые 

повреждения или потерю записанных данных по какой-либо 

причине.

Функции экономии энергии компьютера, например, режим 

ˎ

ˎ

ожидания, бездействия, сна, приостановки и возобновления могут 

быть недоступными для использования.

Некоторые компьютеры могут не поддерживать функцию 

ˎ

ˎ

электрической блокировки данного устройства.

Не устанавливайте какое-либо программное обеспечение на 

ˎ

ˎ

данное устройство. Определенное программное обеспечение 

может не работать надлежащим образом, поскольку программы, 

выполняемые во время запуска ОС, невозможно будет 

обнаружить.

При использовании других устройств USB имейте в виду 

ˎ

ˎ

следующее во время подсоединения данного устройства к 

компьютеру.

Скорость передачи данного устройства может снизиться.

ˎ

ˋ

В случае подсоединения к компьютеру через концентратор USB 

ˎ

ˋ

использование данного устройства может быть невозможным. 

Если это произойдет, подсоедините данное устройство 

непосредственно к порту USB компьютера.

Не отсоединяйте данное устройство от аудиовизуального 

ˎ

ˎ

оборудования во время записи, считывания или удаления данных. 

Это может привести к повреждению данных.

Гарантии для данного продукта распространяются только 

ˎ

ˎ

на сам внешний жесткий диск при его использовании с 

соблюдением инструкций по эксплуатации, с прилагающимися 

аксессуарами и в системах с заданными или рекомендованными 

характеристиками. Услуги, предоставляемые компанией, такие как 

техническая поддержка клиентов, также определяются данными 

ограничениями.  

Обращение с данным устройством 

Данное устройство не является пылезащищенным, 

ˎ

ˎ

брызгозащищенным и водонепроницаемым.

Не используйте и не храните данное устройство в следующих 

ˎ

ˎ

местах. Это может привести к неисправности данного устройства.

В местах с очень высокой или низкой температурой или с 

ˎ

ˋ

высокой влажностью 

Ни в коем случае не оставляйте данное устройство под 

воздействием высокой температуры, например, под прямыми 

солнечными лучами, возле обогревателя или внутри закрытого 

автомобиля летом. В противном случае это может привести к 

неисправности или деформации данного устройства.

В местах с низким давлением (3000 м или выше над уровнем 

ˎ

ˋ

моря либо 0,5 атмосферы или меньше)

В местах, находящихся под воздействием сильного магнитного 

ˎ

ˋ

поля или радиации

В местах, подверженных вибрации или громкому шуму, или на 

ˎ

ˋ

неустойчивой поверхности

В месте с плохой вентиляцией

ˎ

ˋ

В пыльном или влажном месте

ˎ

ˋ

Высокая температура данного устройства 

При использовании данного устройства его основной корпус может 

нагреваться. Это не является неисправностью. В зависимости от 

рабочего состояния его температура может повышаться до 40 °C или 

выше. Длительное прикосновение к нему в таком состоянии может 

привести к низкотемпературному ожогу.

Прилагаемое программное обеспечение 

При создании защищенной паролем области с помощью 

ˎ

ˎ

программного обеспечения для защиты с использованием пароля, 

это устройство невозможно будет использовать с другими 

устройствами, кроме компьютера.

Эффективность ускоряющего программного обеспечения 

ˎ

ˎ

отличается в зависимости от условий (размера и числа 

передаваемых файлов, технических характеристик компьютера и 

т.п.).

Обслуживание 

Перед выполнением обслуживания выключите питание данного 

ˎ

ˎ

устройства. Если штекер питания подсоединен к сетевой розетке, 

отсоедините его.

Вытрите данное устройство мягкой сухой тканью или хорошо 

ˎ

ˎ

отжатой влажной тканью.

Не используйте спирт, растворитель, бензин и т.п. Это может 

ˎ

ˎ

привести к порче или повреждению поверхности.

Использование химических чистящих салфеток для очистки 

ˎ

ˎ

данного устройства может привести к обесцвечиванию или 

изменению цвета.

Использование летучих растворителей, например инсектицидов, 

ˎ

ˎ

или длительный контакт данного устройства с резиновыми или 

виниловыми пластиковыми изделиями может привести к порче 

или повреждению данного устройства.

Не используйте жидкие растворители и т.п. Жидкости могут 

ˎ

ˎ

попасть внутрь данного устройства и привести к возникновению 

неисправности.

Товарные знаки 

“PlayStation” является зарегистрированным товарным знаком Sony 

ˎ

ˎ

Computer Entertainment Inc. 

PS3 является товарным знаком Sony Computer Entertainment Inc.

Microsoft, Windows и Windows Vista являются 

ˎ

ˎ

зарегистрированными товарными знаками или товарными 

знаками Microsoft Corporation в США и/или других странах.

Macintosh и Mac OS являются зарегистрированными товарными 

ˎ

ˎ

знаками корпорации Apple Inc. в США и других странах.

Все другие названия систем и изделий, упомянутые в данной 

инструкции по эксплуатации, являются товарными знаками или 

зарегистрированными товарными знаками соответствующих 

компаний-разработчиков. В данной инструкции по эксплуатации не 

показаны знаки 

 и 

®

.

Технические характеристики 

Условия эксплуатации 

Рабочая температура 

От 5 °C до 40 °C

Рабочая влажность 

От 8 % до 90 %

Температура хранения 

От -20 °C до +60 °C

Влажность при хранении  От 8 % до 90 %

Совместимые ОС 

Windows 7, Windows Vista, Windows XP

Mac OS X вер.10.4 или более поздняя версия

Интерфейс USB 

USB 3.0 (совместимый с USB 2.0)

Питание 

Питание постоянного тока 5 В через шину USB

Потребляемая мощность 

Макс. 4,5 Вт

Файловая система (заводская настройка) 

NTFS

Размеры (приблиз.) 

80 мм × 16 мм × 126 мм

(Ш × В × Г, без выступов)

Масса (приблиз.)

180 г

Комплектность поставки 

Внешний жесткий диск (1), кабель USB 3.0 (1), 

Набор печатной документации
Конструкция и технические характеристики могут быть изменены 

без уведомления.

Веб-сайт поддержки 

Подробные сведения относительно данного устройства приведены 

на следующем веб-сайте поддержки.

http://www.sony.net/hdd/

 Бөлшектерді анықтау 

1  Корпус 
2  USB ұясы 
3  USB 3.0 кабелі 

 

Сыртқы қатты дискіні 

компьютермен пайдалану 

Құрылғыны компьютерге жалғау 

Құрылғыға жалғанатын компьютерді қосып, 

Windows немесе Mac OS жүйесінің іске қосылуын 

күтіңіз. 

USB кабелін осы құрылғының USB ұясына 

қосыңыз. 

USB кабелін компьютердің USB ұясына қосыңыз. 

Ескертпелер 

Құрылғыға тиіссіз USB кабелін жалғамаңыз, ол ұяны зақымдауы 

ˎ

ˎ

мүмкін.

Қуат шамы жанбаса, USB кабелі мен айнымалы ток адаптері дұрыс 

ˎ

ˎ

жалғанғанын тексеріңіз.

Орнату 

(Тек Mac жүйесінің 

пайдаланушылары) 

Төмендегі процедура құрылғыны компьютерге алғаш жалғаған кезде 

ғана керек.

*  Құрылғыны Windows компьютеріне жалғаған кезде оны 

баптандырудың қажеті жоқ.

Мәзірде [Go] түймесін басыңыз. 

[Utilities], одан кейін [Disk Utility] опциясын 

басыңыз. 

[xxx.xXB Sony External Hard Drive Media]* және 

одан кейін [Partition] опциясын басыңыз. 

*  Сыртқы қатты дискінің сыйымдылығы «xxx.xXB» параметрінде 

көрсетіледі.

[1 Partition] опциясын [Volume Scheme] ішінен 

таңдаңыз. 

Қажетінше [Name], [Format], [Size], [Options...] 

параметрлерін басыңыз. 

[Apply] түймесін басыңыз. 

[Partition] опциясын басып, баптандыру 

аяқталғанша күтіңіз. 

Баптандыру аяқталған кезде жұмыс үстелінде 

белгіше пайда болады. 

Ескертпелер 

Бұл амалдық нұсқаулар Mac OS 10.6.6 жүйесі негізіндегі 

ˎ

ˎ

процедураны сипаттайды. Басқа Mac OS нұсқасын пайдаланатын 

болсаңыз, процедура өзге болуы мүмкін. Қосымша мәлімет 

алу үшін Mac OS жүйесінің дискі утилитасының анықтамасын 

қараңыз.

Жоғарыдағы процедураларды орындаған кезде дискідегі барлық 

ˎ

ˎ

деректер жойылады. Құрылғыда кез келген сақталған деректер 

болса, олардың қосалқы көшірмесін алдын ала жасап алыңыз. 

Windows жүйесіне арналған құрылғыдағы бағдарламалық құралды 

жойсаңыз, оны Sony компаниясының веб-сайтынан жүктеп алуға 

болады. Мәлімет алу үшін Қолдау көрсету веб-сайтына кіріңіз.

Бұл құрылғы зауыттан шыққанда NTFS пішімінде баптандырылған 

ˎ

ˎ

болады. Тек Mac OS жүйесімен қолданатын болсаңыз, құрылғыны 

жоғарыдағы процедурамен Mac OS жүйесінде баптандырыңыз. 

Егер Windows және Mac OS жүйелерінде қолданатын болсаңыз, 

құрылғыны бірге берілетін бағдарламалық құралдың көмегімен 

Windows жүйесінде FAT32 пішімінде баптандырыңыз.

Бұл құрылғы FAT32 пішімінде баптандырылса, өлшемі 4 Гбайт 

ˎ

ˋ

немесе одан көп файлдарды сақтау мүмкін болмайды.

Құрылғыны компьютерге жалғағаннан кейін ол жүйеде пайда 

ˎ

ˋ

болуы үшін бірнеше секунд қажет болуы мүмкін.

Жоғарыдағы процедураны алғаш реттен кейін қосқанда орындаудың 

қажеті жоқ.

Құрылғыны компьютерге жалғағаннан кейін экранда оның белгішесі 

көрінсе, демек құрылғыны компьютермен қолдануға болады.

Құрылғыны компьютерден 

ажырату 

Бұл бөлімде компьютер қосылып тұрған кезде, құрылғыны одан 

ажырату процедурасы сипатталады.

Windows пайдаланушылары 

Экранның төменгі оң жағындағы хабарландыру 

аумағында   (Windows 7/Windows Vista) немесе 

 (Windows XP) белгішесін басыңыз. 

Экранда компьютерге қосылып тұрған құрылғылар көрсетіледі.

Осы құрылғыны басыңыз. 

«Safe to Remove Hardware» хабарламасы пайда 

болғанша күтіңіз, одан кейін [OK] түймесін 

басыңыз. 

Windows 7/Windows XP жүйесін пайдаланып отырған болсаңыз, 

[OK] түймесін басудың қажеті жоқ.

USB кабелін компьютерден ажыратыңыз. 

Mac OS пайдаланушылары 

Жұмыс үстеліндегі бұл құрылғының белгішесін 

[Trash] қалтасына апарып тастаңыз. 

USB кабелін компьютерден ажыратыңыз. 

Бірге берілетін бағдарламалық 

құралды орнату  

(Тек Windows жүйесінің 

пайдаланушылары) 

Бірге берілетін бағдарламалық құралды пайдалана білу үшін 

төмендегі процедураларды орындау қажет. 

Computer (Windows 7/Windows Vista) немесе 

My Computer (Windows XP немесе оған дейінгі 

нұсқалар) ішінен [HD-P



 (үлгі атауы)] қалтасын 

екі рет басыңыз. 

[Sony HDD Utilities] қалтасын екі рет басыңыз. 

[Start.exe] файлын екі рет басыңыз. 

Бағдарламалық құралды экрандағы нұсқауларға 

сәйкес орнатыңыз. 

Ескертпелер 

Бағдарламалық құралды орнату үшін әкімші басымдығына ие 

ˎ

ˎ

болуыңыз керек.

Windows Vista пайдаланушылары үшін, «A program needs your 

ˎ

ˎ

permission to continue.» хабарламасын көрсеңіз, [Continue] түймесін 

басыңыз.

Windows 7 пайдаланушылары үшін, «Do you want to allow the 

ˎ

ˎ

following program to make change to this computer?» хабарламасын 

көрсеңіз, [Yes] түймесін басыңыз.

 

Аудио-бейне жабдығына 

қосылған сыртқы қатты 

дискіні қолдану 

USB кабелін осы құрылғының USB ұясына 

қосыңыз. 

USB кабелін аудио-бейне жабдығының USB 

ұясына қосыңыз. 

Әртүрлі аудио-бейне жабдығында тіркелу, деректерді ойнату және 

жазу туралы мәлімет алу үшін қолданылған аудио-бейне жабдықтың 

нұсқаулығын қараңыз.

Аудио-бейне жабдығынан құрылғыны ажыратқан кезде сол 

жабдыққа арналған процедураны орындаңыз.

Ескертпелер 

Қосу туралы мәлімет алу үшін де аудио-бейне жабдықтың 

ˎ

ˎ

нұсқаулығын қараңыз.

USB ұясы аудио-бейне жабдықтарында әртүрлі жерде орналасуы 

ˎ

ˎ

мүмкін. Мәлімет алу үшін де аудио-бейне жабдықтың нұсқаулығын 

қараңыз.

Бұл құрылғы NTFS пішімінде баптандырылады.  

ˎ

ˎ

Бұл құрылғыны аудио-бейне жабдығымен немесе 

аудио-бейне жабдығымен бірге компьютермен 

қолданылатын болса, оны алдын ала аудио-бейне 

жабдығында немесе компьютерде «FAT32 Formatter» 

бағдарламалық құралымен баптандырыңыз. 

Аудио-бейне жабдығынан құрылғыға жазған кезде, оны 

ˎ

ˎ

аудио-бейне жабдығымен баптандыру немесе тіркеу 

қажет болуы мүмкін. Мұндай жағдайда, құрылғы аудио-

бейне жабдықтың пішіміне ауысады, сондықтан оны 

компьютермен немесе басқа аудио-бейне жабдығымен 

қолдану мүмкін болмайды. 

Бұл құрылғыны PS3™ (PlayStation

ˎ

ˎ

®

 3) консолімен 

қолданған кезде, оны бірге берілетін «FAT32 Formatter» 

бағдарламалық құралымен алдын ала компьютерде 

баптандырыңыз. (Пайдалануға болатын мазмұндар 

туралы мәлімет алу үшін PS3™ консолінің амалдық 

нұсқауларын қараңыз.) 

Сақтандыру

Құрылғыны баптандырған немесе тіркеген кезде 

ондағы барлық деректер жойылады. Қажет болатын 

сақталған деректерді баптандырудан немесе тіркеуден 

бұрын, бұл құрылғыдан басқа қатты дискіге, DVD, CD 

және с.с. дискіге көшіріп алыңыз. 

Бұзылып қалу себебінен аудио-бейне жабдықты немесе осы 

ˎ

ˎ

құрылғыны ауыстырсаңыз, оған дейін сақталған деректерді 

шығарып алу мүмкін болмайды.

Пайдалану бойынша ескертпелер 

Бұл құрылғы дәл электрондық құрал болып табылады. Сақталған 

деректер кенет бұзылу себебінен жоғалуы мүмкін. Бұзылудан 

сақтану шарасы ретінде осы құрылғыдағы деректерді басқа жерге 

мерзімді түрде сақтап отырыңыз. Sony компаниясы ешбір жағдайда 

жазылған мазмұндарды жөндемейді, қалпына келтірмейді немесе 

көшірмесін жасамайды.

Оған қоса, Sony компаниясы кез келген зақымға немесе кез келген 

себептен жазылған деректердің жоғалуына жауапты болмайды.

Күту, гибернация, ұйқы, тоқтатып қою және жалғастыру сияқты 

ˎ

ˎ

компьютердегі қуатты үнемдеу функцияларын қолдану мүмкін 

бола бермейді.

Кейбір компьютерлер осы құрылғының қуатты бұғаттау 

ˎ

ˎ

функциясын қолдамауы мүмкін.

Бұл құрылғыға ешбір бағдарламалық құралды орнатпаңыз. Ойын 

ˎ

ˎ

бағдарламалық құралдары сияқты кейбір бағдарламалық құралдар 

дұрыс іске қосылмауы мүмкін, себебі амалдық жүйе іске қосылған 

кезде орындалатын бағдарламалар табылмайды.

Бұл құрылғыны компьютерге жалғаған кезде басқа USB 

ˎ

ˎ

құрылғыларды пайдаланып отырған кезде төмендегі жағдайларды 

ескеріңіз.

Бұл құрылғының тасымалдау жылдамдығы азаюы мүмкін.

ˎ

ˋ

Бұл құрылғыны компьютерге USB хабы арқылы қоссаңыз, оны 

ˎ

ˋ

пайдалану мүмкін болмауы мүмкін. Бұл орын алса, құрылғыны 

тікелей компьютердің USB портына жалғаңыз.

Деректерді жазып, оқып немесе жойып жатқан кезде құрылғыны 

ˎ

ˎ

аудио-бейне жабдығынан ажыратпаңыз. Әйтпесе, деректер 

зақымдалуы мүмкін.

Біздің өнім кепілдігі пайдалану нұсқауларына және осы 

ˎ

ˎ

құрылғымен бірге ұсынылған қосымша жабдықтармен бірге 

немесе ұсынылған жүйелік талаптарға сәйкес пайдалану 

жағдайында Сыртқы қатты дискімен ғана шектеледі. 

Пайдаланушыны қолдау қызметі сияқты, Компания ұсынатын 

қызметтер, бұл шектеулердің бөлігі болып табылады.

Бұл құрылғыны ұстау 

Бұл құрылғы шаңнан, шашыраған сұйықтықтан немесе судан 

ˎ

ˎ

қорғалмаған.

Құрылғыны мына жерлерде сақтамаңыз. Әйтпесе, құрылғы 

ˎ

ˎ

бұзылуы мүмкін.

Өте ыстық, суық немесе ылғал жерде 

ˎ

ˋ

Құрылғыны жоғары температура ықпалында қалдырмаңыз, 

мысалы тікелей күн астында, жылытқыш қасында немесе жазда 

жабық автокөлік ішінде. Әйтпесе, құрылғы бұзылуы немесе 

деформацияға ұшырауы мүмкін.

Қысымы аз жерлер (теңіз деңгейінен 3000 м не одан жоғары 

ˎ

ˋ

немесе 0,5 атм не одан төмен)

Күшті магниттік өріс немесе радиация бар жерде

ˎ

ˋ

Діріл немесе қатты шуыл бар жерлерде немесе тұрақсыз бетте

ˎ

ˋ

Вентиляциясы аз жерде

ˎ

ˋ

Шаң немесе ылғал жерде

ˎ

ˋ

Осы құрылғының жоғары температурасы 

Бұл құрылғыны қолданған кезде оның корпусы қызады. Бұл ақаулық 

емес. Жұмыс күйіне байланысты оның температурасы 40 °C немесе 

жоғары көтерілуі мүмкін. Мұндай кезде оған ұзақ уақыт тиіп 

тұрсаңыз, төмен температуралы күйікке шалдығуыңыз мүмкін.

Бірге берілетін бағдарламалық құрал 

Құпия сөздерді қорғау бағдарламалық құралының көмегімен 

ˎ

ˎ

құпия сөзбен қорғалған аумақ жасасаңыз, бұл құрылғыны тек 

компьютермен пайдалана аласыз.

Жылдамдықты арттыру бағдарламалық құралының әсері жағдайға 

ˎ

ˎ

байланысты әртүрлі болуы мүмкін (тасымалданатын файлдардың 

өлшемі, компьютердің сипаттамасы және т.б.).

Қызмет көрсету 

Қызмет көрсетуден бұрын құрылғының қуатын өшіріңіз. Қуат 

ˎ

ˎ

айыры розеткаға қосылған болса, оны ағытыңыз.

Құрылғыны жұмсақ әрі құрғақ шүберекпен немесе қатты сығылған 

ˎ

ˎ

ылғал шүберекпен сүртіңіз.

Спирт, сұйылтқыш, бензин және т.б. қолданбаңыз. Олар 

ˎ

ˎ

құрылғының корпусын нашарлатуы немесе зақымдауы мүмкін.

Химиялық тазарту шүберегін қолдансаңыз, құрылғының түсі өніп 

ˎ

ˎ

кетуі немесе өзгеруі мүмкін.

Инсектицид сияқты ұшып кететін еріткішті пайдалану, немесе 

ˎ

ˎ

құрылғыны резеңке не винил пластикалық өнімдерімен ұзақ уақыт 

тигізіп қою оның бүлінуіне немесе зақымдалуына әкелуі мүмкін.

Сұйық еріткіштерді және т.б. қолданбаңыз. Сұйықтық құрылғының 

ˎ

ˎ

ішіне кіріп, оны бұзуы мүмкін.

Сауда белгілері 

«PlayStation» – Sony Computer Entertainment Inc. компаниясының 

ˎ

ˎ

тіркелген сауда белгісі. 

PS3 – Sony Computer Entertainment Inc. компаниясының сауда 

белгісі.

Microsoft, Windows және  Windows Vista  Құрама Штаттардың 

ˎ

ˎ

Microsoft Corporation компаниясының Құрама Штаттардағы және/

немесе басқа елдердегі тіркелген сауда белгілері немесе сауда 

белгілері болып табылады.

Macintosh және Mac OS Apple Inc. компаниясының Құрама 

ˎ

ˎ

Штаттардағы және басқа елдердегі тіркелген сауда белгілері болып 

табылады.

Осы нұсқаулықта аталған барлық басқа жүйе атаулары мен өнім 

атаулары тиесілі өндіруші компанияларының сауда белгілері немесе 

тіркелген сауда белгілері болып табылады. Бұл нұсқаулықта 

 және 

®

 

белгілері көрсетілмеген.

Сипаттамасы 

Жұмыс ортасы 

Жұмыс температурасы  5 °C-тан 40 °C-қа дейін

Жұмыс ылғалдылығы  8 %-дан 90 %-ға дейін

Сақтау температурасы  -20 °C-тан +60 °C-қа дейін

Сақтау ылғалдылығы 

8 %-дан 90 %-ға дейін

Үйлесімді амалдық жүйелер 

Windows 7, Windows Vista, Windows XP

Mac OS X 10.4 нұсқасы немесе одан кейінгі

USB интерфейсі 

USB 3.0 (USB 2.0 портымен үйлесімді)

Қуат 

Тұрақты ток 5 В USB шинасы арқылы қуат жеткізу

Қуат тұтыну 

Ең көбі 4,5 Вт

Файл жүйесі (зауыттағы әдепкі жүйе) 

NTFS

Өлшемдері (Шамамен) 

80 мм × 16 мм × 126 мм

(Е × Б × Т, шығыңқы жерлерді қоспағанда)

Салмағы (Шамамен)

180 г

Жабдықтамасы 

Сыртқы қатты дискі (1), USB 3.0 кабелі (1),

Басылған құжаттама жинағы
Дизайны мен сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Қолдау көрсету веб-сайты 

Бұл құрылғы туралы қосымша мәлімет алу үшін мына қолдау 

көрсету сайтына кіріңіз.

http://www.sony.net/hdd/

1

3

2

1

2

3

1

2

Предыдущая страница

Оглавление инструкции

  • Страница 1 из 3

    4-283-443-41 (1)  Найменування компонентів External Hard Drive Внешний жесткий диск Сыртқы қатты дискі 1 Основний корпус 2 Гніздо USB 3 Кабель USB 3.0  Використання зовнішнього жорсткого диску з комп’ютером Посібник з експлуатації Инструкция по эксплуатации Пайдалану нұсқаулығы Під’єднання даного

  • Страница 2 из 3

    ‫دﻟﻴﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺮﻓﻖ ﻣﻊ ﺟﻬﺎز اﻟﺼﻮت واﻟﻔﻴﺪﻳﻮ اﻟﺬي ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﺟﺰاء‬ ‫‪ 1‬اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ‬ ‫‪ 2‬اﻟﻤﻘﺒﺲ ‪USB‬‬ ‫‪ 3‬اﻟﻜﺒﻞ ‪USB 3.0‬‬ ‫‪ ‬اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺸﻐﻞ اﻟﻘﺮص اﻟﺼﻠﺐ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻣﻊ ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ‬ ‫ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة إﻟﻰ اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ‬ ‫‪ 1‬ﻗﻢ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ اﻟﻤﺮاد ﺗﻮﺻﻴﻠﻪ اﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة واﻧﺘﻈﺮ ﺑﺪء ﺗﺸﻐﻴﻞ‬

  • Страница 3 из 3

Инструкции для накопители информации Sony