Инструкция по эксплуатации для Sony DCR-SX73E :: Страница 95 из 139

Инструкция для Sony DCR-SX73E

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 139 страниц
Размер - 6 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

Запис

уванн

я/Від

творенн

я

UA

Відображення екрана вибору типу покажчика ([DATE INDEX]/[ FILM 

ROLL]/[ FACE]).

/

 : відображення відеофрагментів, записаних попереднього або 

наступного дня.

*

/

 : відображення попереднього або наступного відеофрагмента. 

Повернення до екрана записування.

*

  Позначка 

 відображається, якщо торкнути 

.

Прокрутити відображуваний вміст екрана можна, торкнувши та посунувши 

 або 

.

Позначкою 

 відзначаються останні відтворені або записані відеофрагменти або 

фотознімки. Торкання відеофрагмента або фотознімка з позначкою 

 забезпечує 

продовження його відтворення з точки попередньої зупинки. (На фотознімках, записаних 

на картку пам’яті, відображається позначка 

.)

Відтворення відеофрагментів

Відеокамера розпочне відтворення вибраного відеофрагмента.

Поради

Після досягнення останнього фрагмента під час відтворення від вибраного фрагмента 

відбувається повернення до екрана VISUAL INDEX.

Торкніть 

/

 під час паузи для повільного відтворення відеофрагментів.

Повторне натиснення кнопки 

/

 під час відтворення збільшить швидкість відтворення 

приблизно у 5 разів 

 приблизно у 10 разів 

 приблизно у 30 разів 

 приблизно у 60 разів.

Аби відобразити VISUAL INDEX, торкніть 

 (MENU) 

 [Show others] 

 [VISUAL INDEX] (у 

категорії 

 [PLAYBACK]).

Дата, час та дані умов зйомки записуються автоматично під час зйомки. Ця інформація не 

виводиться під час записування, однак її можна відобразити під час відтворення, торкнувши 

 (MENU) 

 [Show others] 

 [PLAYBACK SET] (у категорії 

 [PLAYBACK]) 

 [DATA 

CODE] 

 бажане значення 

 

 

 

 

 

.Регулювання гучності

Стоп

Перемотування назад

Наступний

OPTION
Перемотування 

вперед

Пауза/відтворення

Попередній

Оглавление инструкции

Инструкции для фоторамки Sony