Руководство пользователя для Sony DCR-SX73E :: Страница 93 из 139

Инструкция для Sony DCR-SX73E

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 139 страниц
Размер - 6 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

Запис

уванн

я/Від

творенн

я

UA

   

Злегка натисніть на кнопку PHOTO, щоб сфокусувати відеокамеру, потім 
натисніть цю кнопку до кінця.

Щоб записати фотознімок, можна також торкнути кнопку 

 на РК-екрані.

Зникнення позначки 

 вказує на завершення записування фотознімка.

Поради

Аби змінити розмір зображення, торкніть 

 (MENU) 

 [Show others] 

 [ IMAGE SIZE] (у 

категорії   [PHOTO SETTINGS]) 

 бажане значення 

 

 

 

.

Якщо відображається позначка 

, записування фотознімків неможливе.

Кількість фотознімків, яку можна записати, можна переглянути на РК-екрані (стор. 65).


Блимає 

 Світиться

Оглавление инструкции

Инструкции для фоторамки Sony