Инструкция для Sony DCR-SX73E :: Страница 91 из 139

Инструкция для Sony DCR-SX73E

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 139 страниц
Размер - 6 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

1

Запис

уванн

я/Від

творенн

я

UA

Після ввімкнення відеокамери або переходу до режиму записування (відеофрагментів чи 

фотознімків) або відтворення на РК-панелі відображатимуться піктограми та індикатори, які 

зникнуть приблизно за 3 секунди. Аби знову відобразити піктограми та індикатори, торкніть 

будь-яке місце РК-екрана, окрім сенсорних кнопок записування й масштабування.

Примітки

Закривання РК-екрана під час записування відеофрагмента призведе до припинення операції 

записування.

Максимальна неперервна тривалість записування відеофрагментів становить 13 годин.

Якщо розмір відеофайлу перевищує 2 ГБ, буде автоматично створений наступний відеофайл.

Після ввімкнення відеокамери розпочати записування можна лише через кілька секунд. 

Протягом цього часу використовувати функції відеокамери неможливо.

Якщо після завершення запису дані ще записуються на носій запису, відповідний стан 

сигналізуватиметься у такий спосіб. Впродовж цього часу оберігайте відеокамеру від ударів та 

вібрації, не виймайте елемент живлення та не від’єднуйте відеокамеру від адаптера змінного 

струму.

Індикатор доступу (стор. 18) світиться або блимає

Піктограма носія у правій верхній частині РК-екрана блимає

Поради

Можна записувати фотознімки під час відеозапису, повністю натискаючи PHOTO (Dual Rec).

Якщо відеокамера розпізнає обличчя, з’являється біла рамка й виконується автоматична 

оптимізація якості зображення навколо обличчя ([FACE DETECTION]).

Щоб визначити пріоритетне обличчя, торкніть його.

За замовчуванням записування фотознімка автоматично відбувається щоразу, коли відеокамера 

розпізнає посмішку під час записування відеофрагмента.

Можна захопити фотознімки зі записаних відеофрагментів.

Докладніше про час записування відеофрагментів див. на стор. 63.

Перевірити час запису та приблизну залишкову ємність носія можна, торкаючи 

 (MENU) 

 

[Show others] 

 [MEDIA INFO] (у категорії   [MANAGE MEDIA]).

Записуване зображення може відображатися на всій площині РК-екрана відеокамери 

(режим повнопіксельного відображення). Однак через це верхній, нижній, правий і лівий 

краї зображення можуть незначно обрізуватися під час відтворення на телевізорі, не 

сумісному з режимом повнопіксельного відображення. У такому разі надайте параметру 

[GUIDEFRAME] значення [ON] та записуйте зображення з використанням зовнішньої рамки, яка 

відображатиметься на екрані як вказівник.

За замовчуванням параметру [ STEADYSHOT] надане значення [ACTIVE].
Кнопки записування й масштабування на РК-екрані

приблизно 

через  

3 секунди

Оглавление инструкции

Инструкции для фоторамки Sony