Инструкция для Sony DCR-SX73E :: Страница 85 из 139

Инструкция для Sony DCR-SX73E

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 139 страниц
Размер - 6 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

1

По

ча

ток робо

ти

UA

3

   

Задайте [SUMMERTIME], дату й час, потім торкніть 

.

Годинник почне працювати.

Якщо параметру [SUMMERTIME] надане значення [ON], годинник буде переведено вперед 

на 1 годину.

Примітки

Дата й час не відображаються під час записування, але вони автоматично записуються на носій 

запису та можуть відображатися під час відтворення. Аби відобразити дату й час, торкніть  

 (MENU) 

 [Show others] 

 [PLAYBACK SET] (у категорії 

 [PLAYBACK]) 

 [DATA 

CODE] 

 [DATE/TIME] 

 

 

 

 

 

.

Можна вимкнути звукові сигнали, що супроводжують виконання операцій, торкнувши  

 (MENU) 

 [Show others] 

 [SOUND/DISP SET] (у категорії   [GENERAL SET]) 

 

[BEEP] 

 [OFF] 

 

 

 

 

 

.

Якщо кнопка, якої торкається користувач, не реагує належним чином, необхідно відкалібрувати 

сенсорну панель. 

Вимкнення живлення

Закрийте РК-екран. Індикатор   (Відео) блиматиме впродовж декількох секунд, після 

чого живлення вимкнеться.

Поради

Вимкнути відеокамеру також можна натисканням на кнопку POWER.

Якщо параметру [POWER ON BY LCD] надане значення [OFF], вимкнення відеокамери 

реалізується тільки натисканням на кнопку POWER.

Змінення параметрів мови

Можна змінити вигляд екрана так, щоб екранні написи відображалися вказаною 
мовою.
Торкніть 

 (MENU) 

 [Show others] 

 [CLOCK/ LANG] (у категорії  

 [GENERAL SET]) 

 [ LANGUAGE SET] 

 бажана мова 

 

 

 

 

 

.


Оглавление инструкции

Инструкции для фоторамки Sony