Инструкция по эксплуатации для Sony DCR-SX73E :: Страница 74 из 139

Инструкция для Sony DCR-SX73E

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 139 страниц
Размер - 6 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

UA

Переробка використаних 

елементів живлення 

(директива діє у межах 

країн Європейського Союзу 

та інших країн Європи з 

системами роздільного 

збору відходів)

Даний знак на елементі живлення або 

упаковці означає, що елемент живлення, 

який використовується для роботи 

цього пристрою, не можна утилізувати 

разом з іншими побутовими відходами.  

На деяких елементах живлення цей знак 

може використовуватись у комбінації 

з позначенням хімічного елементу.  

Якщо елемент живлення містить більше 

ніж 0,0005% ртуті або 0,004% свинцю, 

наводиться відповідне позначення 

хімічного елементу ртуті (Hg) або 

свинцю (Pb).  

Забезпечивши належну переробку 

використаних елементів живлення, 

ви допоможете запобігти потенційно 

негативним наслідкам впливу на 

зовнішнє середовище та людське 

здоров’я, які спричиняються 

невідповідною переробкою елементів 

живлення. Вторинна переробка 

матеріалів сприяє збереженню 

природних ресурсів.  

При роботі пристроїв, для яких з метою 

безпеки, виконання яких-небудь дій або 

збереження наявних у пам’яті пристроїв 

даних необхідна подача постійного 

живлення від вбудованого елемента 

живлення, заміну такого елемента 

живлення варто робити тільки в 

уповноважених сервісних центрах.  

Для правильної переробки 

використаних елементів живлення, 

після закінчення терміну їх служби, 

здавайте їх у відповідний пункт 

збору електронного й електричного 

обладнання. Стосовно використання 

інших елементів живлення дивіться 

інформацію в розділі, у якому дані 

інструкції з безпечного витягнення 

елементів живлення із пристрою.  

Здавайте використані елементи 

живлення у відповідні пункт збору й 

переробки використаних елементів 

живлення.  

Для одержання більш докладної 

інформації про вторинну переробку 

даного виробу або використаного 

елемента живлення, будь ласка, 

звертайтесь до органу місцевої 

адміністрації, служби збору побутових 

відходів або до магазину, в якому ви 

придбали виріб.

Компоненти, що додаються

У дужках ( ) вказана кількість 

компонентів, що додаються.

 Адаптер змінного струму (1)

 Шнур живлення (1)

 З’єднувальний кабель A/V (1) 

 USB-кабель (1) 

 Акумуляторний блок, тип NP-FV30 (1)

 CD-ROM з програмним 

забезпеченням «Handycam» Application 

Software (1)

«PMB» (програмне забезпечення, у тому 

числі інструкція «PMB Help»)

Посібник із «Handycam» (PDF)

 «Посібник з експлуатації» (цей 

посібник) (1)

На стор. 17 див. інформацію щодо карток 

пам’яті, які можна використовувати зі цією 

відеокамерою.

Оглавление инструкции

Инструкции для фоторамки Sony