Руководство пользователя для Sony DCR-SX73E :: Страница 138 из 139

Инструкция для Sony DCR-SX73E

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 139 страниц
Размер - 6 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

UA

Індекс

VISUAL INDEX .........................24

W

Windows ......................................32

А

Акумуляторний блок ...............11

В

Відеофрагменти ..................20, 24
Відтворення ...............................24
Внутрішня пам’ять ...................16
Встановлення ............................33
Встановлення дати й часу ......14

Г

Гучність .......................................26

Д

Догляд .........................................59

Е

Екранні індикатори .................65
Електрична розетка .................11
Елементи екрана 

самодіагностики .......................57
Ескіз .............................................30

Ж

Живлення увімкнене ...............14

З

З’єднувальний кабель A/V 

(аудіо-відео) .........................27, 46
Записування ..............................20
Записуючий пристрій DVD 

.................................................42, 45
Записуючий пристрій для 

дисків ...........................................46
Заряджання акумулятора .......11
Заряджання акумуляторного 

блока за кордоном ....................12
Застереження ............................59
Захоплення фотознімків із 

відеофрагмента .........................39
Збереження зображень на 

зовнішньому носії ....................40

Звукове супроводження 

функцій .......................................15
Зовнішній носій ........................40

І

Індикатори застереження ......57

К

Кабель USB ...........................43, 45
Картка пам’яті ...........................17
Кнопки записування й 

масштабування на РК-екрані 

.......................................................21
Комп’ютер ..................................32
Комп’ютерна система ..............32
Компоненти відеокамери й 

елементи керування .................66
Компоненти, що додаються .....4
Копіювання ................................18
Копіювання вмісту диска .......39

М

Масштаб .....................................21
Меню .....................................48, 51

Н

Носії запису ...............................16

О

Обслуговування ........................59

П

Перезаписування .....................18
Повна зарядка ...........................11
Посібник із «Handycam» .........55
Пошук та усунення 

несправностей ...........................56
Програмне забезпечення ........33

Р

Редагування відеофрагментів 

.......................................................39
Ремонт .........................................56

С

Створення дисків ...............38, 42

Символи

16:9 ...............................................28
4:3 .................................................28

C

CLOCK SET ................................14

D

DATA CODE ..............................15
DATE/TIME................................15
DELETE .......................................30
DVDirect Express .......................42

L

LANGUAGE SET .......................15

M

Macintosh ....................................33
MEDIA SETTINGS ....................16
«Memory Stick» ..........................17
«Memory Stick PRO Duo» ........17
«Memory Stick PRO-HG Duo» 

.......................................................17
MOVIE MEDIA SET .................16
MY MENU ..................................48
MY MENU SETTING ...............48

O

One Touch Disc Burn ................36
OPTION MENU ........................50

P

PHOTO MEDIA SET ................16
PMB (Picture Motion Browser) 

.................................................32, 36
PMB Help ....................................36

R

RESET ..........................................67

T

TV TYPE .....................................27

U

USB CONNECT ...................43, 45

V

VIEW IMAGES ..........................24

Оглавление инструкции

Инструкции для фоторамки Sony