Инструкция для Sony DCR-SX73E :: Страница 115 из 139

Инструкция для Sony DCR-SX73E

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 139 страниц
Размер - 6 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

Збереж

енн
я 

зображ

ень 
за 

допомог

ою 
зовнішньог

о 

прис

трою

UA

Створення диска за допомогою 
записуючого пристрою DVD  
тощо (окрім DVDirect Express)

Відеофрагменти можна записувати 

на диск, підключивши відеокамеру до 

пристрою створення дисків, наприклад 

до записуючого пристрою DVD від Sony 

(окрім DVDirect Express), кабелем USB. 

Ознайомтеся також із посібниками 

з експлуатації, які додаються до 

пристроїв, що підключаються.

Примітки

Для виконання цієї операції підключіть 

відеокамеру до електричної розетки за 

допомогою адаптера змінного струму, що 

додається (стор. 12).

Записуючий DVD-пристрій Sony може бути 

недоступний у деяких країнах і регіонах.

   

Підключіть адаптер змінного 
струму та шнур живлення до 
роз’єму DC IN відеокамери й 
електричної розетки відповідно 
(стор. 12).

   

Увімкніть відеокамеру та 
підключіть записуючий 
DVD-пристрій тощо до 
роз’єму 

 (USB) відеокамери 

за допомогою кабелю USB 
(додається).

На дисплеї відеокамери з’явиться 

екран [USB SELECT].

Якщо екран [USB SELECT] не 

відобразиться, торкніть 

 (MENU) 

 [Show others] 

 [USB CONNECT] (у 

категорії   [OTHERS]).

   

Торкніть позначку носія 
запису, який містить бажані 
зображення, на екрані 
відеокамери.

[ USB CONNECT]: внутрішня 

пам’ять

[ USB CONNECT]: картка пам’яті

Наявність тих чи інших 

відображуваних позначок носіїв запису 

залежить від моделі відеокамери.

Оглавление инструкции

Инструкции для фоторамки Sony