Инструкция по эксплуатации для Sony DCR-SX73E :: Страница 113 из 139

Инструкция для Sony DCR-SX73E

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 139 страниц
Размер - 6 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

Збереж

енн
я 

зображ

ень 
за 

допомог

ою 
зовнішньог

о 

прис

трою

UA

   

Увімкніть відеокамеру та 
підключіть записуючий  
пристрій DVD до гнізда 

 (USB) 

відеокамери за допомогою 
кабелю USB записуючого  
DVD-пристрою.

   

Вставте невикористаний диск 
у записуючий пристрій DVD й 
закрийте лоток дисковода.

На дисплеї відеокамери з’явиться 

екран [DISC BURN].

   

Натисніть кнопку 

 (DISC 

BURN) записуючого пристрою 
DVD.

Відеофрагменти, записані на 

внутрішній носій запису, які ще не 

були збережені на жодному диску, 

будуть записані на диск .

   

Повторіть кроки 3 й 4, 
якщо загальний розмір 
відеофрагментів, які потрібно 
записати, перевищує місткість 
диска.

   

Торкніть 

 

 [END] 

 [EJECT DISC] на екрані 

відеокамери. 

Після завершення операції вийміть 

диск.

   

Торкніть 

, а потім 

від’єднайте кабель USB.

Вибір вмісту диска за допомогою 

опції DISC BURN OPTION

Виконуйте цю операцію у зазначених 

нижче випадках.

Переписуючи бажане зображення

Створюючи декілька копій того самого 

диска

Перезаписуючи зображення, які містяться 

на картці пам’яті 

 Торкніть [DISC BURN OPTION] у 

кроці 4.

 Виберіть носій запису, на якому 

містяться відеофрагменти, які 

потрібно зберегти

.

 Торкніть відеофрагмент, який 

потрібно записати на диск.

З’явиться позначка  .

Щоб підтвердити вибір зображення, 

натисніть й утримуйте ескіз 

відповідного зображення на РК-екрані. 

Щоб повернутися до попереднього 

екрана, торкніть 

.


Вільне місце на диску

Оглавление инструкции

Инструкции для фоторамки Sony