Инструкция для Sony DCR-SX73E :: Страница 112 из 139

Инструкция для Sony DCR-SX73E

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 139 страниц
Размер - 6 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

UA

Щоб підтвердити вибір зображення, 

натисніть й утримуйте ескіз 

відповідного зображення на РК-екрані. 

Щоб повернутися до попереднього 

екрана, торкніть 

.

Торкнувши дату, можна виконати 

пошук зображень за датою.

 Торкніть 

 

 [YES] 

 

 на 

екрані відеокамери.

Відтворення зображень, збережених 

на зовнішньому носію, відеокамерою

 Торкніть [Play without copying.] під 

час виконання описаного вище  

кроку 5.

Відобразиться екран VISUAL INDEX 

зовнішнього носія.

 Відтворіть зображення (стор. 24).

Зображення також можна переглянути 

на екрані телевізора, під’єднаного до 

відеокамери (стор. 27).

Примітки

Відображення екрана функції Date Index для 

фотознімків неможливе.

Якщо відеокамера не розпізнає зовнішній 

носій, спробуйте вжити таких заходів.

Повторно приєднайте до відеокамери 

USB-перехідник

Якщо зовнішній носій оснащений силовим 

кабелем змінного струму, підключіть його 

до електричної розетки

Припинення з’єднання зі зовнішнім 

носієм

 Торкніться 

 на екрані VISUAL 

INDEX зовнішнього носія.

 Від’єднайте USB-перехідник.

Створення диска 

за допомогою 

записуючого 

пристрою DVD, 

записувача

Створення диска за допомогою 
спеціального записуючого 
пристрою DVD DVDirect Express

За допомогою спеціального записуючого 

пристрою DVD, DVDirect Express 

(продається окремо), можна створити 

диск або відтворити зображення на 

створеному диску.

Також ознайомтеся з посібниками з 

експлуатації, що додаються в комплекті 

зі записуючим пристроєм DVD.

Примітки

Для виконання цієї операції підключіть 

відеокамеру до електричної розетки за 

допомогою адаптера змінного струму, що 

додається (стор. 12).

Можна використовувати лише 

невикористані диски таких типів:

DVD-R 12 см

DVD+R 12 см

Цей пристрій не підтримує двошарові диски.

У цьому розділі DVDirect Express 

називається «записуючим пристроєм DVD».

   

Підключіть адаптер змінного 
струму та шнур живлення до 
роз’єму DC IN відеокамери й 
електричної розетки відповідно 
(стор. 12).Оглавление инструкции

Инструкции для фоторамки Sony