Руководство пользователя для Sony DCR-SX73E :: Страница 111 из 139

Инструкция для Sony DCR-SX73E

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 139 страниц
Размер - 6 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

41

Збереж

енн
я 

зображ

ень 
за 

допомог

ою 
зовнішньог

о 

прис

трою

UA

5

   

Торкніть [Copy.] на екрані 
відеокамери.

Відеофрагменти та фотознімки, 

записані на внутрішній носій 

запису відеокамери, які не ще були 

збережені на зовнішньому носію, 

можна зберегти на такому носію.

Цей екран відобразиться лише за 

наявності щойно записаних зображень.

6

   

Після завершення операції 
торкніть 

 на екрані 

відеокамери.

Примітки

На зовнішньому носію можна зберегти 

зазначену нижче кількість зображень. 

При цьому, навіть якщо на зовнішньому 

носієві є вільний об’єм, зберегти сцени 

поза зазначеною максимальної кількістю 

неможливо.

Відеофрагменти: 9999

Фотознімки: 9999 кадрів × 899 папок

Зазначена кількість залежить від типу 

записаних зображень і, таким чином, може 

бути меншою.

При підключенні зовнішнього носія

Зображення, збережені на зовнішньому 

носієві, відображаються на РК-екрані. 

Кнопки відображення відеофрагментів 

і фотознімків на екрані VISUAL INDEX 

змінюються наведеним нижче чином.

Можна встановити значення параметрів 

меню зовнішнього носія, наприклад 

для видалення видалення зображень. 

Торкніться 

 (MENU) 

 [Show 

others] на екрані VISUAL INDEX.

Збереження бажаних 

відеофрагментів та фотознімків

Користувач може зберігати зображення, 

записані на карти пам’яті.

Примітки

Не можна шукати або копіювати 

фотознімки, що містяться на картці пам’яті, 

за датою запису.

 Торкніть [Play without copying.] під 

час виконання описаного вище кроку 

5.

Відобразиться екран VISUAL INDEX 

зовнішнього носія.

 Торкніть 

 (MENU) 

 [Show 

others] 

 [MOVIE DUB] (якщо 

вибирати відеофрагменти)/[PHOTO 

COPY] (якщо вибирати фотознімки).

 Виконуйте інструкції, що 

з’являтимуться на екрані, і виберіть 

потрібний носій запису й спосіб 

вибору зображень.

 Обравши [DUB by select], торкніть 

зображення, яке підлягає 

збереженню.

З’явиться позначка  .

Якщо вибрано [DUB by date], кнопками 

 / 

 виберіть дату записування 

зображень, які потрібно перезаписати, 

а потім торкніть 

 і перейдіть до 

кроку 

.

Об’єм зовнішнього носія, що залишився

Оглавление инструкции

Инструкции для фоторамки Sony