Инструкция для Sony DCR-SX73E :: Страница 109 из 139

Инструкция для Sony DCR-SX73E

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 139 страниц
Размер - 6 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

Збереж

енн
я від
еофраг

мен
тів т
а фо
тознімків за д

опомог

ою к
омп’ю

тера

UA

4

   

У верхній частині вікна клацніть 

 

 [Create DVD-Video Format 

Discs (STD)].

З’явиться вікно з обраними 

відеофрагментами.

Аби додати відеофрагменти до 

обраних відеофрагментів, оберіть 

відеофрагменти в головному вікні та 

перетягніть їх до вікна з обраними 

відеофрагментами.

5

   

Створіть диск, дотримуючись 
інструкцій на екрані.

Процес створення диска може бути 

довготривалим.

Копіювання вмісту диска

За допомогою прикладної програми 
«Video Disc Copier» користувач може 
скопіювати вміст записаного диска на 
інший диск.
Аби запустити програму, клацніть 
[Start] 

 [All Programs] 

 [PMB] 

 [PMB Launcher] 

 [Disc creation] 

 [Video Disc Copier]. Інформація 

щодо роботи з програмою «Video 
Disc Copier» наведена у довідковому 
ресурсі цієї програми.

Редагування відеофрагментів

Користувач може вирізати бажані 
частини відеофрагмента та зберегти їх 
у вигляді окремих файлів.
Двічі клацніть по відеофрагменту, 
що підлягає редагуванню, у вікні 
програми «PMB», після чого клацніть 
[Show Edit Palette] у правій частині 
екрана 

 [Trim Video] або оберіть 

меню [Manipulate] 

 [Edit] 

 [Trim 

Video]. Докладніше про це див. у 
довідковому ресурсі «PMB Help» 
(стор. 36).

Захоплення фотознімків із 

відеофрагмента

Користувач може зберегти кадр 
записаного відеофрагмента у вигляді 
файлу фотознімка.
Двічі клацніть по відеофрагменту, 
що підлягає редагуванню, у вікні 
програми «PMB», після чого клацніть 
[Show Edit Palette] у правій частині 
екрана 

 [Save Frame]. Докладніше 

про це див. у довідковому ресурсі 
«PMB Help» (стор. 36).

Оглавление инструкции

Инструкции для фоторамки Sony