Инструкция по эксплуатации для Sony DCR-SX73E :: Страница 107 из 139

Инструкция для Sony DCR-SX73E

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 139 страниц
Размер - 6 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

Збереж

енн
я від
еофраг

мен
тів т
а фо
тознімків за д

опомог

ою к
омп’ю

тера

UA

3

   

Натисніть кнопку 

 (DISC 

BURN).

4

   

Дотримуйтеся інструкцій на 
екрані монітора комп’ютера.

Примітки

Відеофрагменти та фотознімки, що 

зберігаються на диску за допомогою функції 

One Touch Disc Burn, в пам’яті комп’ютера 

не зберігаються.

Імпортування 

відеофрагментів 

та фотознімків на 

комп’ютер

Відеофрагменти та фотознімки, 

що містяться на носіях запису 

відеокамери, можна імпортувати в 

пам’ять комп’ютера. Спершу ввімкніть 

комп’ютер.

Примітки

Для виконання цієї операції підключіть 

відеокамеру до електричної розетки за 

допомогою адаптера змінного струму, що 

додається (стор. 12).

1

   

Увімкніть відеокамеру та 
під’єднайте відеокамеру до 
комп’ютера кабелем USB, що 
додається.

На дисплеї відеокамери з’явиться 

екран [USB SELECT].

2

   

Торкніть позначку носія запису, 
який містить зображення, 
що треба зберегти, на екрані 
відеокамери.

[ USB CONNECT]: внутрішня 

пам’ять

[ USB CONNECT]: картка пам’яті

Наявність тих чи інших 

відображуваних позначок носіїв запису 

залежить від моделі відеокамери.

Оглавление инструкции

Инструкции для фоторамки Sony