Руководство пользователя для Sony DCR-SX73E :: Страница 105 из 139

Инструкция для Sony DCR-SX73E

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 139 страниц
Размер - 6 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

Збереж

енн
я від
еофраг

мен
тів т
а фо
тознімків за д

опомог

ою к
омп’ю

тера

UA

Примітки

Аби скористатися функцією створення 

дисків або іншими функціями в середовищі 

ОС Windows XP, необхідно встановити 

програму Image Mastering API v2.0 для 

Windows XP. Якщо програма Image 

Mastering API v2.0 для Windows XP не 

встановлена, виберіть її з-поміж потрібних 

програм на екрані встановлення та 

встановіть цю програму, дотримуючись 

інструкцій на екрані. (Під час встановлення 

комп’ютер мусить бути підключено 

до Інтернету.) Потреба у встановленні 

програми Image Mastering API v2.0 для 

Windows XP демонструється відповідним 

повідомленням, що відображається у 

результаті спроби користувача скористатися 

тими чи іншими функціями.

Від’єднання відеокамери від 

комп’ютера

 Клацніть піктограму   у правому 

нижньому куті робочого столу комп’ютера 

 [Safely remove USB Mass Storage Device].

 Торкніть [END] 

 [YES] на дисплеї 

відеокамери.

 Від’єднайте кабель USB.

Примітки

Забезпечуйте доступ до носіїв запису 

відеокамери з комп’ютера за допомогою 

програми «PMB», що додається. Не 

змінюйте файли або папки на носіях 

відеокамери за допомогою комп’ютера. 

Файли зображень можуть бути знищені або 

не відтворюватимуться.

Аби імпортувати тривалий відеофрагмент 

або відредаговане зображення, 

скористайтеся прикладною програмою 

«PMB», що додається. Якщо це буде 

зроблено з використанням будь-якого 

іншого програмного забезпечення, належне 

імпортування зображень не гарантується.

Якщо це буде зроблено, належне 

функціонування не гарантується.

Видаляючи файли зображень, виконуйте 

дії, описані на стор. 30. Не видаляйте 

файли зображень, що містяться на носіях 

відеокамери, безпосередньо з комп’ютера.

Не копіюйте файли на носії відеокамери з 

комп’ютера. Належне функціонування не 

гарантується.

Оглавление инструкции

Инструкции для фоторамки Sony