Инструкция по эксплуатации для Korting KHT 6230 X, KHT 6330, KHT 5230 X, KHT 5230, KHT 6230

Инструкция для Korting KHT 6230 X, KHT 6330, KHT 5230 X, KHT 5230, KHT 6230

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 44 страницы
Размер - 1.4 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

CAPPA ASPIRANTE

 - Istruzioni per l’uso

DUNSTABZUGSHAUBE

 - Gebrauchsanweisung

CAMPANA EXTRACTORA

 - Manual de utilización

HOTTE DE CUISINE

 - Notice d’utilisation

AFZUIGKAP

 - Gebruiksaanwijzing

COIFA ASPIRANTE

 - Manual do usuário

COOKER HOOD

 - User instructions

ODSAVAČ PAR

 – uživatelská příručka

EMHÆTTE 

- Brugervejledning

LIESITUULETIN

 – Käyttöohje  

ΑΠΡΡΦΗΤΗΡΑΣ ΣΕ ΕΚΔΣΗ ΑΠΡΡΦΗΣΗΣ

 – Εγειρίδι ρήσης

ELSZÍVÓ KÜRTŐ 

– Használati utasítás

AVTREKKSKAPPE

 – Bruksanvisning

OKAP KUCHENNY

 - instrukcja obsługi

HOTĂ ASPIRANTĂ

 – Manual de utilizare

ВЫТЯЖНОЙ КОЛПАК 

- Руководство пользователя

SPISKÅPA

 – Bruksanvisning

I

D

E

P

F

NL

GB

CZ

DK

FIN

GR

H

N

PL

R

RUS

S

Предыдущая страница

Оглавление инструкции

 • Страница 1 из 45

  I CAPPA ASPIRANTE - Istruzioni per l’uso D DUNSTABZUGSHAUBE - Gebrauchsanweisung E CAMPANA EXTRACTORA - Manual de utilización F HOTTE DE CUISINE - Notice d’utilisation NL P AFZUIGKAP - Gebruiksaanwijzing COIFA ASPIRANTE - Manual do usuário GB COOKER HOOD - User instructions CZ ODSAVAČ PAR –

 • Страница 2 из 45

  B A M C D D 510 510 Fig.1 116 CM 50 60 70 90 F I 224 67 96 H 25 100 182 150 20 D 505 E 410 510 610 810 2C G 120 25 18.5 CM 50 60 70 90 115 239 Optional D 460 560 660 860 45 2B 20 2A 45 E Fig.2 max 80 cm B A C F -2- Fig.3

 • Страница 3 из 45

  A 1 mm A G-F A Fig.4 C D A 1 2 B D 3 D Fig.5 C B B Fig.6 -3-

 • Страница 4 из 45

  G D A B Fig.7 Fig.8 B C D Fig.9 Fig.10 A B C G C1 C2 C4 C3 A 1 A2 Fig.11 Fig.12 B Fig.13 C D E A -4- B C D E A

 • Страница 5 из 45

  ITALIANO Equipment (WEEE). Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito in modo corretto, l’utente contribuisce a prevenire le potenziali conseguenze negative per l’ambiente e la salute. I Leggere attentamente il contenuto del presente libretto in quanto fornisce importanti indicazioni

 • Страница 6 из 45

  • Questo apparecchio può essere installato in due modi differenti: 1. Montaggio della cappa nella parte inferiore del pensile (Fig.2) - Effettuare 4 fori sul pensile rispettando le misure indicate nelle figure 2 A-2 C . - Posizionare la cappa sotto il pensile e fissarla con 4 viti (non in

 • Страница 7 из 45

  ersetzen. - Das Gerät muss mittels eines Steckers mit 3A-Sicherung oder über die beiden Drähte des Zweiphasenanschlusses, die durch eine 3A-Sicherung geschützt sind, an die Stromversorgung angeschlossen werden. togliere la griglia D spingendo i due tasti laterali B verso l’interno come indicato in

 • Страница 8 из 45

  angeschlossen werden. Wenn die Küchenhaube mit einem Netzstecker ausgestattet ist, muss diese so installiert werden, dass der Stecker gut zugänglich ist. Beim Direktanschluss an das Stromnetz muss zwischen Gerät und Netz ein der Netzlast und den geltenden Vorschriften entsprechender Mehrpolstecker

 • Страница 9 из 45

  Dunstabzugshaube hängt entscheidend von der Sorgfalt und Regelmäßigkeit der Wartung ab, insbesondere die des Fettfilters und die des Aktivkohlefilters. • Der Fettfilter hat die Aufgabe, die in den Kochdünsten enthaltenen Fettpartikel zurückzuhalten. Er ist demnach der Verschmutzung besonders

 • Страница 10 из 45

  campana D) Evite dejar la llama libre porque puede dañar los filtros y constituye un riesgo de incendio E) Controle constantemente los alimentos fritos para evitar que el aceite sobrecalentado se prenda fuego F) Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, desconecte la campana de la red

 • Страница 11 из 45

  - Cuando los tornillos y las espigas se suministren con el producto, controle que sean los adecuados para el tipo de pared a la que se debe fijar la campana. La campana está preparada para funcionar en la versión para la cual fue solicitada. Las versiones pueden ser: - Aspirante (fig.1A-5) -

 • Страница 12 из 45

  La dépression dans le local ne doit pas dépasser les 4 Pa (4x10-5 bar). Pour un fonctionnement en toute sécurité, n’oubliez pas de prévoir une ventilation suffisante du local. Pour l’évacuation vers l’extérieur, veuillez vous référer aux dispositions en vigueur dans votre pays. Avant de brancher la

 • Страница 13 из 45

  aisément l’appareil nous vous conseillons de retirer la grille comme illustré fig. 7 ou les panneaux en aluminium comme illustré fig. 8. • L’appareil est équipé de 2 sorties d’air, l’une dans la partie supérieure et l’autre dans la partie arrière à utiliser selon vos besoins (Fig. 1A). La bride D,

 • Страница 14 из 45

  • R e m p l a ce m e nt d e s p a n n e a u x a c r y l i q u e s o u métalliques Pour remplacer les panneaux acryliques ou métalliques, il faut d’abord retirer la grille D en appuyant sur les deux touches latérales B comme illustré figure 7. Retirer les 2 pièces de fixation des filtres B (fig.9)

 • Страница 15 из 45

  Als deze niet reeds voorzien is moet u een stekker op het snoer aansluiten die genormaliseerd is voor de belasting die op het typeplaatje is aangegeven. Indien van stekker voorzien moet de afzuigkap zodanig geïnstalleerd worden dat de stekker bereikbaar is. In het geval van een rechtstreekse

 • Страница 16 из 45

  van het vetfilter en van het koolstoffilter. • Vetfilters houden vetdeeltjes die in de lucht circuleren vast, en raken daarom oververzadigd op onregelmatige tijden, afhankelijk van het gebruik van het apparaat. In ieder geval moeten vetfilters minimaal eens in de 2 maanden gereinigd worden door de

 • Страница 17 из 45

  e a saúde. O símbolo no aparelho ou na documentação de acompanhamento indica que o mesmo não deve ser tratado como resíduo doméstico, mas deve ser levado a um ponto de colecta idóneo para reciclar equipamento eléctrico e electrónico. Para eliminá-lo obedecer os regulamentos locais sobre a

 • Страница 18 из 45

  filtrante, encomende ao seu revendedor os filtros de carvão activo. Os filtros devem ser aplicados no grupo aspirante colocado no interior do exaustor em posição central e girandoos de 90 graus até ouvir o “clique” de paragem (fig. 10). Para efectuar dita operação, retirar a grelha D ou os painéis

 • Страница 19 из 45

  through either a plug fused 3A or hardwired to a 2 fase spur protected by 3A fuse. 2. Warning ! In certain circumstances electrical appliances may be a danger hazard. A) Do not check the status of the filters while the cooker hood is operating B) Do not touch bulbs or adjacent areas, during or

 • Страница 20 из 45

  using screws C (Fig.3). - When carrying out the fixing procedures, use only screws and screw anchors which are suited to the type of wall (e.g. reinforced concrete, plasterboard etc.). - If the screws and screw anchors are supplied with the appliance, make sure that they are suited to the type of

 • Страница 21 из 45

  ověřte si, že napětí a výkon odpovídají místní síti a rovněž zásuvka je vhodná. V případě jakékoliv pochyby se poraďte s kvalifikovaným elektrikářem. - Je-li napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen speciálním kabelem nebo sadou, které jsou k dispozici u výrobce nebo v jeho servisním středisku. -

 • Страница 22 из 45

  odvádění vzduchu (obr. 1A - 1C). - Seřiďte šířku opěrného třmene horního komínu (Obr. 3). Poté jej upevněte ke stěně tak, aby se nacházel v jedné ose s vaším odsavačem; upevnění proveďte prostřednictvím šroubů A (Obr. 3) a při dodržení vzdálenosti od stropu, která je uvedena na (Obr. 2 B). Připojte

 • Страница 23 из 45

  DANSK bortskaffes på korrekt vis, bidrager brugeren til at forhindre eventuelle negative miljømæssige og sundhedsmæssige påvirkninger. DK Læs omhyggeligt indholdet af denne brugsanvisning, da den giver vigtige oplysninger vedrørende sikkerheden ved installering, brug og vedligeholdelse. Opbevar

 • Страница 24 из 45

  A-2 C. - Placér emhætten under skabet og skru den fast med 4 skruer (følger ikke med), som passer til typen af materialet på køkkenelementet, 2. Montering af emhætten på væggen (Fig.2). - Bor 4 huller iht. de angivne mål i figurerne 2 A-2 B. - Hæng emhætten op på væggen ved brug af de 2 huller H,

 • Страница 25 из 45

  • Betjening-senhed: taster (fig.11) slider symbolbetydningen er som følger: A = lysafbryder A1= Off knap A2= On knap B = Hastighedskontrol B1= Off knap B2= FØRSTE HASTIGHED knap B3= ANDEN HASTIGHED knap B4= TREDIE HASTIGHED knap FABRIKANTEN FRALÆGGER SIG ETHVERT ANSVAR FOR SKADER FORÅRSAGET AF

 • Страница 26 из 45

  mallista riippuen) laitteen käsittelemiseksi helpommin poista ritilä kuten osoitettu kuvassa 7 tai alumiinipaneelit kuten osoitettu kuvassa 8. Laite on varustettu 2 ilman poistoaukolla, joista toinen sijaitsee yläosassa ja toinen takaosassa ja niitä voidaan käyttää tarpeen mukaan Kuva 1A. Tuotteen

 • Страница 27 из 45

  ritilä D työntäen kahta sivupainiketta B sisäänpäin kuten osoitettu kuvassa 7. Poista 2 suodattimen kiinnitintä B (Kuva 9) sekä akryyli- tai metallipaneeli C. Osan asentamiseksi takaisin suorita toimenpiteet käänteisessä järjestyksessä. • Ohjaimet: (kuva 12-13) mekaaniset A = Valaistuksen painike B

 • Страница 28 из 45

  γείωση. Η σύνδεση στ δίκτυ θα πρέπει να γίνει ως εής: ΚΑΦΕ: γραμμή L ΜΠΛΕ: N υδέτερη γραμμή Αν δεν υπάρει ήδη ένα φις μ ντάρετε στ καλώδι ένα φις πρ σαρμ σμέν στ ηλεκτρικ φ ρτί π υ αναφέρεται στην αρακτηριστική ετικέτα.Αν υπάρει ήδη, ττε απ ρρ φητήρας θα πρέπει να μ νταριστεί, έτσι ώστε τ φις

 • Страница 29 из 45

  απ κτήσετε έναν τηλεσκ πικ επιτ ίι σωλήνα, τ υ τύπ υ π υ πρ λέπεται απ τ υς ισύ ντες καν νισμ ύς, μη εύφλεκτ και να τ ν συνδέσετε στη φλάντ7α D(εικ.1A). Η φλάντ7α D παρέεται με τ πρ ϊν και στερεώνεται πάνω απ την πή εδ υ αέρα τ υ απ ρρ φητήρα πως φαίνεται στην εικνα 5. • ΕΚΔΣΗ

 • Страница 30 из 45

  BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 1. Figyeljünk arra, hogyha nem villannyal működő és ugyanannak a helyiségnek a légterét használó elszívó, kályha vagy tűzhely működik egyszerre, akkor az elszívó esetleg kivonja a kályha vagy a tűzhely égéséhez szükséges levegőt. A helyiség negatív nyomása 4 PA-nál nem

 • Страница 31 из 45

  rögzítse határozottan a falhoz (lásd 2B. ábra). A felszereléshez a fal fajtájának (pl. vasbeton, gipszkarton, stb.) megfelelő csavarokat és szélesedő tipliket használjunk. Amennyiben a kürtővel együtt leszállításra kerülnek a csavarok és a tiplik is, ellenőrizzük, hogy azok megfelelnek-e a

 • Страница 32 из 45

  B3 = KETTES SEBESSÉG gomb B4 = HÁRMAS SEBESSÉG gomb L) Hvis rengjøringsinngrepene ikke utføres i samsvar med anvisningene, er det fare for at det kan oppstå en brann A HASZNÁLATI UTASÍTÁS BE NEM TARTÁSÁBÓL EREDŐ KÁROKÉRT SEMMINEMŰ FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALUNK. Dette apparatet er merket i samsvar med

 • Страница 33 из 45

  et lokk B skal kobles til denne flensen for å lukke luftuttaket som ikke brukes. • Denne innretningen kan installeres på to ulike måter: 1. Feste kjøkkenviften til nedre del av et veggskap (fig. 2) - Lag 4 hull i veggskapet ved å overholde målene som er indikert på figurene 2 A-2 C. - Posisjoner

 • Страница 34 из 45

  i motsatt rekkefølge. Kontroller: (fig.12-13) mekaniske benyttes følgende symboler: A = tast for BELYSNING B = tast for OFF (AV) C = tast for FØRSTE HASTIGHET D = tast for ANNEN HASTIGHET E = tast for TREDJE HASTIGHET G = kontrollampe for MOTOR I FUNKSJON Kommandoer: (fig.11) slider symbolenes

 • Страница 35 из 45

  waniu rury łączącej składającej się z dwóch lub kilku części, część górna rury musi znajdować się wewnątrz części dolnej. Nie należy łączyć przewodu wyciągowego okapu z przewodem, w którym krąży gorące powietrze lub z przewodem przeznaczonym do odprowadzania dymu z urządzeń zasilanych energią inną

 • Страница 36 из 45

  że w zmywarkach do naczyń, Po kilku umyciach, jeśli filtry wykonane są z aluminium lub występuje aluminiowy panel można zauważyć przebarwienia kolorów. Fakt ten nie daje prawa do domagania się ich ewentualnej wymiany. W przypadku niedochowania zaleceń wymiany i mycia może pojawić się zagrożenie

 • Страница 37 из 45

  de deșeurile casnice; în acest scop el va trebui să fie încredinţat unui centru de colectare adecvat, destinat reciclării aparatelor electrice și electronice. Scoaterea din uz a acestor produse este deci supusă normelor locale în materie de tratare a deșeurilor. Pentru informaţii ulterioare cu

 • Страница 38 из 45

  grupul de aspiraţie din hotă și centrate; rotindu-le la 90 de grade, trebuie să se audă un zgomot /scat de oprire (Fig.10). Pentru a efectua această operaţie, îndepărtaţi grătarul D sau panourile G (fig. 7-8). Închideţi cu capacul B gaura de evacuare a aerului, așa cum vi se arată în fig. 6.

 • Страница 39 из 45

  вытяжке В) Не прикасайтесь к лампочкам или к прилегающим зонам в процессе работы системы освещения или сразу же после ее выключения С) Запрещается готовить блюда на открытом пламени под кухонной вытяжкой D) Избегайте открытого пламени, так как оно повреждает фильтры и может привести к возгоранию Е)

 • Страница 40 из 45

  указанное на (Рис.2 B). Подсоедините гибкий шланг (не поставляется) к фланцу D (рис.1A). - Проденьте верхнее соединение F вовнутрь нижнего соединения G и подвесьте эстетические камины на стену, как указано на рисунке 4. - Подсоедините гибкий шланг к отверстию выпуска воздуха, подготовленному ранее

 • Страница 41 из 45

  B4 = клавиша ТРЕТЬЯ СКОРОСТЬ ФИРМА НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УШЕРБ, ВЫЗВАННЫЙ НЕСОБЛЮДЕНИЕМ ВЫШЕПРИВЕДЕННЫХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ. SVERIGE S OBSERVERA Läs innehållet i detta instruktionshäfte noga då det tillhandahåller viktig information vad beträffar säkerheten vid installation, användning och

 • Страница 42 из 45

  lämpligt för din installation Fig. 1A. Flänsen D till vilken ventilationsröret ska anslutas samt en plugg B för att stänga luftutloppet som inte används, följer med produkten. • Denna utrustning kan installeras på två olika sätt: 1. Montering av kåpan på köksskåpets nedre del (fig. 2) - Gör 4 hål

 • Страница 43 из 45

  B = knapp OFF C = knapp FÖRSTA HASTIGHET D = knapp ANDRA HASTIGHET E = knapp TREDJE HASTIGHET G = kontrollampa MOTORN I FUNKTION Kommandoknappar: (fig.11) slider: A = Knapp till belysningen A1 = Avstängningsknapp A2 = Startknapp B = Kontroll av hastigheten B1 = Avstängningsknapp B2 = Knapp för

 • Страница 44 из 45

  3LIK0496

 • Страница 45 из 45

Инструкции для кондиционеры Korting